Siirry sisältöön
Taimi.

Työllisty kiertotalouden ammattilaiseksi

Kiertotalousala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia

Kiertotalousala kasvaa vauhdilla ja töitä riittää jokaiselle. Työt eivät lopu kesken, sillä ala on tärkeä osa vastuullista yhteiskuntaa tulevaisuudessakin ja alan merkitys vain kasvaa. Tämä tarkoittaa, että työtä riittää jokaisella työntekijätasolla ja jokaiselle työntekijälle – taustasta riippumatta. Ammattitaitoa toki tarvitaan, mutta sen hankkiminen on mahdollista myös joustavasti ilman vuosien pänttäämistä. Alalle voi kouluttautua helposti myös työn ohessa.

Kiertotalousalalla leivän voi ansaita varsin monenlaisien tehtävien kautta. Pelkästään ympäristöhuollossa – joka on vain osa kiertotalousalaa – on tarjolla työtehtäviä toimistotehtävistä käytännön työhön, jossa työn tulokset ovat heti näkyvillä. Mahdollisia työympäristöjä ovat esimerkiksi kierrätystekstiilin käsittelylaitos, Sortti-asema, biokaasun tuotantolaitos tai jätehuollon asiakaspalvelu.  

Jos tuntuu, että palkkatyö tarjoaa liian ahtaat raamit ja rajalliset mahdollisuudet, kiertotalouden ympärillä on erinomaisia mahdollisuuksia myös yrittäjyyteen. Tarve lisääntyy jatkuvasti vaikkapa aivan arkisten asioiden parissa. Esimerkiksi kysyntä tavaroiden korjauspalveluille kasvaa. Lisäksi tavaroiden muokkaaminen uutta käyttöä varten on enenevissä määrin tulevaisuutta.


Miten työllistyä kiertotalousalalle?

Suorita ympäristöalan ammattitutkinto
Suorita ympäristöalan ammatti- tai erikoisammattitutkinto ympäristöhuollon osaamisalalla. Tutkinto antaa vahvan lähtösysäyksen kiertotalousalalle. Tutustu Syklin ympäristöhuollon koulutuksiin!

Ota yhteyttä työnantajiin
Suora yhteydenotto alan toimijoihin voi poikia työpaikan nopeastikin. Kiertotalousalan toimijoita voit löytää Kierrätysteollisuus ry:n jäsenlistan avulla tai kunnallisia toimijoita edustavan Suomen kiertovoima ry:n listan kautta.

Osallistu rekrytoiviin koulutuksiin
Mikäli olet TE-toimiston palveluiden piirissä, voit hakeutua rekrytoiviin koulutuksiin. Jos kaipaat tukea työnhakuun, TE-palveluiden kautta on mahdollista päästä työnhaku- ja uravalmennukseen tai perusteellisempaa tukea tarjoavaan yksilölliseen työhönvalmennukseen.


NOSTO-hanke kehittää kiertotalouden koulutusta ja työelämäpalveluita

Sykli toimii päätoteuttaja NOSTO-hankkeessa, jonka päätavoitteena on kehittää kiertotalouden koulutusta ja työllistymistä tukevia koulutus-, ura- ja työelämäpalveluita. Hankkeen toisena päätavoitteena on edistää kiertotalouden koulutusten saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Tavoitteiden yhteisvaikutuksena saadaan kiertotalousalalle uutta osaavaa työvoimaa.

Lue lisää NOSTO-hankkeesta!


Kysy lisää

Katja Rautalin

kouluttaja, ympäristöhuolto