Siirry sisältöön
Kirja laiturilla.

Aloitusohjeet tutkinto­koulutukseen hakeutuneelle

Aloitusohje Syklin oppisopimusopiskelijalle


Kun olet täyttänyt Hakulomakkeen tutkintokoulutukseen, niin mikäli opintojesi rahoitusmuoto on Syklin oppisopimus, täytä vielä Oppisopimuksen esitietolomake.

Kun olemme saaneet sinulta hakulomakkeen ja oppisopimuksen esitietolomakkeen, Syklin koulutustarkastaja solmii sinun ja työnantajasi kanssa oppisopimuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti Visma Signissa.
Lisätietoja oppisopimuksesta löydät täältä: Opiskelijalle -> Oppisopimuskoulutus.

Tämän jälkeen jatka tätä ohjetta eteenpäin kaikkien tutkinto-opiskelijoiden ohjeisiin.

Aloitusohjeet kaikille tutkinto-opiskelijoille


1. Opintojesi aloituskeskustelun ajanvaraus

Kaikille tutkinto-opiskelijoille laaditaan opintoihin henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Oppi- ja koulutussopimusopiskelijoilla HOKS-keskustelussa tulee olla mukana myös työpaikkaohjaajasi. Varaa aika tähän opintojesi aloituskeskusteluun oman tutkintosi osaamisalan mukaan.

.

Tutkintotavoitteisen opiskelijan ajanvaraukset:

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinto

.

Osatutkintotavoitteisen (yhden tutkinnon osan) opiskelijan ajanvaraukset:

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto


2. Tutustu ammattitaitovaatimuksiin ja mieti omaa osaamistasi

Ennen HOKS-keskustelua tutustu osaamisalasi ammattitaitovaatimuksiin

Mieti, mitä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista sinulta jo mahdollisesti löytyy ja kirjaa huomiosi muistiin opintojesi aloituskeskustelua varten.

Lisätietoa HOKSin laadinnasta löydät täältä: Ohjeet tutkinto-opiskelijalle


3. Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Koulutuksen järjestäjänä tehtävämme on tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, joita voivat olla esimerkiksi tutkintotodistukset, työtodistukset, osaamiskartoitukset, haastattelut tai muut menetelmät. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, voidaan tuota tunnistettua osaamista tunnustaa osaksi opintoja ja suunnata koulutusta tarkoituksenmukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Osaamisen tunnustaminen nopeuttaa myös tutkinnon suorittamista.

Ota mukaasi HOKS-keskusteluun aiemmin suorittamiesi ammatillisten tutkintojen tutkintotodistukset. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa on mahdollista korvata tutkinnon valinnainen osa tutkinnon osalla muusta aiemmin suoritetusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Samoin Ympäristöalan ammattitutkinnossa on mahdollista korvata tutkinnon valinnainen osa tutkinnon osalla muusta aiemmin suoritetusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Mikäli sinulle valitaan osa muusta tutkinnosta, niin skannaa tai valokuvaa tutkintotodistuksen (yleensä se on vaaleanpunainen paperi) etusivu ja myös sen kääntöpuoli (takasivu), ja toimita se sähköpostilla Syklin toimistoon osoitteeseen: info@sykli.fi Toimistossa kirjataan todistuksen tiedot opiskelijahallintajärjestelmään osaamisen tunnustamista varten.


4. Opintojesi rahoitusmuodon varmistaminen

Olet jo hakulomakkeella ilmoittanut opinnoillesi rahoitusmuodon. Rahoitusmuotosi varmistetaan vielä HOKS-keskustelussa. Mikäli olet kuitenkin vielä epävarma rahoitusmuodon suhteen, niin lisätietoa sen valintaan löydät täältä Hakijalle -> Haku tutkintokoulutukseen. Sivulta löydät myös lyhyen ohjevideon aiheesta. Osatutkintotavoitteisessa koulutuksessa, jossa suoritetaan ainoastaan yksi tutkinnon osa, on rahoitusmuoto aina omaehtoisen opiskelijan valitonosuusrahoitus (VOS).


5. Amis-palautteen antaminen

HOKSin hyväksynnän jälkeen sinulle tulee sähköpostiisi Opetushallituksen Amis-alkupalautekysely, jossa kysytään opintojen hakeutumisvaiheeseen sekä HOKSin laadintaan liittyvää palautetta. Muistathan vastata tähän kyselyyn!

Lisätietoja koulutusohjelmien yhteyshenkilöiltä, sekä toimistosta:

Kirsi Tuikkala-Kalminen

järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja

Sanna Sachse

tutkintosihteeri & hallintokoordinaattori