Siirry sisältöön
Resurssitehokkuus

Vähähiilisyyden asiantuntijan koulutusohjelma

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Vähähiilisyyden asiantuntijan koulutusohjelma – ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Suomi tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä, joten vähähiilisyyteen liittyvällä osaamisella on kova kysyntä. Syklin järjestämä vähähiilisyyden asiantuntijan koulutus tarjoaa käytännönläheistä osaamista organisaation vähähiilisyyden edistämiseen ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. 

Koulutuksen keskiössä on kehittämishankkeen toteuttaminen, joka tarkoittaa tyypillisesti hiilijalanjäljen laskemista ja päästövähennystoimien kartoitusta valikoidulle organisaatiolle. Koulutus tarjoaa tietotaitoa ja vertaiskeskusteluja sekä tukea omassa organisaatiossa toteutettavalle kehitystyölle. 

”Suosittelen Syklin Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija -koulutusta. Kannattaa hakea jos tarvitset lisätietoa ja käytännön ohjausta mm. hiililaskentaan, kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen liittyvissä asioissa. Kouluttajat ohjaavat monissa vaikeissa kysymyksissä konkreettisesti, ja opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut syventävät opittua.” – Opiskelijapalaute.

Koulutusohjelman laajuus ja kesto

Koulutus kestää 12 – 18 kuukautta. Koulutuspäiviä järjestetään noin kerran kuukaudessa joko Helsingissä tai verkko-opiskelumuotoisesti. Koulutus tähtää Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittamiseen resurssitehokkuuden osaamisalalla. 

Koulutusohjelman sisältö

Koulutuskokonaisuus muodostuu seuraavista kokonaisuuksista: 

 • Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen (90 osp) 
 • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla (25 osp) 
 • Työyhteisössä toimiminen (25 osp) 
 • Kehittämishankkeen toteuttaminen (40 osp) 

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat: 

 • GHG-protokollan mukainen hiilijalanjäljen laskenta 
 • Hiilensidonta ja hiilikompensaatiot 
 • Kestävä kehitys 
 • Ilmastonmuutos
 • Resurssitehokkuus 
 • Liikkuminen ja logistiikka 
 • Luonnon monimuotoisuus 
 • Kiertotalous 
 • Uusiutuva energia 
 • Vähähiiliset investoinnit 

Lue lisää erikoisammattitutkinnosta e-perusteista.

Kysy lisää

Joonas Raaska

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Jiri Luojukoski

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous