Siirry sisältöön

NOSTO – Kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa

Kiertotalous tarvitsee uutta osaamista ja työvoimaa, kun kierrätys- ja resurssitehokkuustavoitteet tiukentuvat sekä kansallisella että EU-tasolla. Alalle tulee syntymään runsaasti uusia työpaikkoja esimerkiksi tekstiilienkierrätyksessä, ja samalla syntyy mahdollisuuksia alan pienyrittäjyydelle ja muille itsensä työllistämisratkaisuille.

Kiertotalousala tarvitsee työvoiman saannin turvatakseen lisää houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Samaan aikaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa koulutusreformin ja oppivelvollisuuden pidentämisen myötä, kun toisen asteen koulutustarve lisääntyy. Myös työpaikkakouluttajat tarvitsevat tukea ja koulutusta uusien toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon.

Tavoitteena kehittää työelämäpalveluita

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kiertotalouden koulutusta ja työllistymistä tukevia koulutus-, ura- ja työelämäpalveluita. Hanke pyrkii parantamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen laatua tarjoamalla ohjausta ja erityyppisiä tukitoimia sekä työnohjaajille että oppijoille. Osana tätä kasvatetaan työpaikkaohjaajien pedagogista osaamista ja motivaatiota työssäoppimisen ohjaukseen. Hanke tuottaa myös räätälöityjä koulutussisältöjä alan tarpeisiin, ja samalla tuetaan alan pienyrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.

Hankkeen toisena päätavoitteena on edistää kiertotalouden koulutusten saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. Tavoitteiden yhteisvaikutuksena saadaan kiertotalousalalle uutta osaavaa työvoimaa.

Hankkeen kohderyhmä on heikossa työmarkkinatilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät, erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat, mutta myös yli 54-vuotiaat sekä maahanmuuttajataustaiset työnhakijat. Lisäksi kohderyhmään kuuluu sekä esihenkilöasemassa työtä ja ammattitaidon kehittymistä ohjaavat henkilöt, joille hanke tarjoaa lisää pedagogista osaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen.

Hankkeen kesto, toteuttajat ja rahoitus

Hanke toteutetaan aikavälillä 4/2021–8/2023.Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristöopisto Sykli ja osatoteuttajana toimii Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Budjetti: 291 680 euroa, hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

Kysy lisää

Katja Rautalin

kouluttaja, ympäristöhuolto