Hae sivuilta

Vähähiilisyys

Vähähiilisyys

Organisaation vähähiilisyyden asiantuntija

Matka hiilineutraaliin Suomeen 2035 on käynnistynyt toden teolla. Suomalainen elinkeinoelämä julkaisi kesällä 2020 tiekarttansa kohti vähähiilisyyttä. Kaupungeissa ja kunnissa työtä vähähiilisyyden eteen on tehty jo vuosia. Julkiset hankinnat muuttuvat entistä vähähiilisemmiksi samoin kuin yritysten arvoverkostot ja alihankintaketjut.

Tarvitaanko organisaatiossanne lisää vähähiilisyyteen liittyvää asiantuntemusta?

  • Millaisista toiminnoista organisaationne hiilijalanjälki muodostuu?
  • Millaiset polut ja valinnat johtavat hiilineutraaliuteen?
  • Miten resurssitehokas toiminta palvelee organisaationne vähähiilisyystavoitteita?
  • Miten hiilineutraaliuden tavoitteita pitäisi asettaa ja arvioida?
  • Miten digitalisaatio ja data voivat palvella vähähiilisyystavoitteita?
  • Mitä ovat vähähiilisyyden kustannukset? Mikä on sen merkitys kilpailuetuna?
  • Mitä pitäisi osata, mitä pitäisi tietää?

Uusi koulutus käynnistyy keväällä 2021

Syklissä käynnistyy toukokuussa 2021 uusi koulutus, joka tarjoaa käytännönläheiset perustiedot organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista. Koulutuksen erityinen tähtäin on organisaation hiilijalanjälkilaskennassa. Tältä pohjalta muodostetaan käsitys mahdollisista päästövähennyspoluista. Keskeinen keino vähähiilisyyden tavoittelussa on resurssitehokkuuden parantaminen. Resurssitehokkuuden kehittämisessä opiskelija syventyy joko materiaalitehokkuuteen tai energiatehokkuuteen. Resurssitehokkuusajattelu tarjoaa samalla aineksia yrityksen kustannustehokkuuden tavoitteluun.

Tutkinto on kehittämispainotteinen ja käytännössä se muodostuu muutamasta isommasta kehittämistyöstä, jotka liittyvät organisaation nykytilanteen kartoittamiseen sekä laadittaviin kehittämissuunnitelmiin. Koulutus valmistaa ympäristöalan erikoisammattitutkintoon osaamisalana resurssitehokkuus. Koulutuksen suorittaminen kestää 1-1,5 vuotta ja lähipäiviä on 1-2 kuukaudessa. Tämän lisäksi opiskelijalta edellytetään jonkin verran itsenäistä opiskelua verkon kautta. Käytännössä keskiössä ovat organisaatiolle tehtävät kehittämissuunnitelmat sekä päästövähennyslaskenta, joihin myös tutkinnon suorittamiseen liittyvät näytöt perustuvat.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on tarkoitettu työssä olevien täydennys- ja jatkokoulutukseksi. Se soveltuu ammatillisen tutkinnon, mutta myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat tiivistä ja käytännönläheistä osaamispääomaa vähähiilisyyteen liittyen.

Katso lisää koulutusesitteestä »

Lue blogikirjoitus

Lue aiheeseen liittyvä blogikirjoitus Hiilineutraalia Suomea rakennettaessa tarvitaan myös uudenlaista osaamista – millaista? »

Koulutukset

Koulutuksia tällä hetkellä: 1 kpl

Yhteyshenkilöt

Ari Laitala

Ari Laitala

Projektipäällikkö (lisätietoja koulutuksesta)

Yhteystiedot

050 566 8998
Tapio Pelto

Tapio Pelto

Kouluttaja, projektiasiantuntija (lisätietoa päästövähennyslaskennasta)

Yhteystiedot

050 598 2549
Timo Lahti

Timo Lahti

Kouluttaja (lisätietoa koulutuksesta)

Yhteystiedot

050 3083 688
Taru Uotila

Taru Uotila

Koulutusjohtaja (lisätietoa tutkinnon suorittamisesta)

Yhteystiedot

050 370 1414