Siirry sisältöön
Metsä.

Ympäristöalan erikoisammatti­tutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutusta tai sitä vastaavia tietoja ja taitoja, ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä noin viiden vuoden työkokemusta alalta. Näytöin suoritettu ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 


Ympäristöalan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu asiantuntija- tai työnjohtotehtävissä toimiville ja ympäristöalan yrittäjille. Tutkinto ja siihen valmistava koulutus soveltuvat useille eri aloille. Ympäristökasvatuksen ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaajat voivat toimia myös muilla kuin perinteisillä ympäristöaloilla. Soveltuvia työtehtäviä ovat esimerkiksi työnjohtajat ja päälliköt, opettajat, ohjaajat ja kouluttajat, konsultointitehtävissä työskentelevät, asiantuntijat ja monet ympäristöalan työtehtävät. Erilaiset työtehtävät on huomioitu koulutusohjelmissa ja tutkinnon suoritustavoissa. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja koulutuksen kesto noin 1,5 vuotta. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on aiemmin suoritettu ammatti- tai korkeakoulututkinto ja/tai työssä hankittua osaamista alalta. Koulutus voidaan suorittaa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Koulutus sisältää 12−15 lähiopetuspäivää. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös osa/osia, ns. osatutkintona. 

Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia osaamisalansa mukaisissa työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä sekä ympäristöalan yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut hallitsee myös kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja tietää vaatimukset ja kehitystarpeet hyvän työyhteisön luontiin ja sen jäsenenä toimimiseen. 


Osaamisalojen kuvaukset 

Vesihuollon osaamisala 

Vesihuollon osaamisalan suorittaneilla on vahva tekninen tietous oman alansa toimintaympäristöistä (veden hankinta ja puhdistus, jäteveden käsittely, vesihuoltoverkostot tai haja-asutusalueiden vesihuolto), asiakkaista sekä alakohtaisista prosesseista. 

Jätehuollon osaamisala 

Jätehuollon osaamisalan suorittaneilla on vahva tekninen tietous oman alansa toimintaympäristöistä (jätteen keräys ja kuljetus, jätteen laitosmainen käsittely, jätteenkäsittelyalueen toiminta, jätteen energiahyödyntäminen tai jätehuoltopalveluiden kehittäminen), asiakkaista sekä alakohtaisista prosesseista. 

Viemäri- ja putkistohuollon sekä teollisuuspuhdistuksen osaamisala 

Viemäri- ja putkistohuollon sekä teollisuuspuhdistuksen osaamisalan suorittaneilla on vahva tekninen tietous oman alansa toimintaympäristöistä (teollisuuspuhdistus, viemäri- ja putkistohuolto tai -saneeraus), asiakkaista sekä alakohtaisista prosesseista. 

Ympäristökasvatuksen osaamisala 

Ympäristökasvatuksen osaamisalan suorittanut hallitsee ympäristöpainotteiset kasvatusalan työtehtävät sekä kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja tietää vaatimukset ja kehitystarpeet hyvän työyhteisön luontiin ja sen jäsenenä toimimiseen. Ammattitaito painottuu vahvasti ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen integroimiseen kasvatustoimintaan. 

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisala 

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisala suorittaneella on ammattitaito toimia osaamisalansa mukaisissa työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä, kuten laatu-, ympäristö- tai turvallisuusvastaavana. Tutkinnon suorittanut hallitsee kestävän kehityksen ulottuvuuksien integroinnin organisaatiotasoisesti sekä kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja tietää vaatimukset ja kehitystarpeet hyvän työyhteisön luontiin ja sen jäsenenä toimimiseen. 

Resurssitehokkuuden osaamisala 

Resurssitehokkuuden osaamisalan suorittaneilla on laaja-alainen osaaminen resurssitehokkuuden edistämisessä erilaisissa toimintaympäristöissä. Syvempi asiantuntijuus painottuu joko materiaali- tai energiatehokkuuden edistämiseen. 

Tutustu tutkinnonperusteisiin täältä: Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 

Tutustu koulutusaloihin