Hae sivuilta

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Selkeyttä ja tuloksellisuutta organisaatioon

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Koulutusta yrityksen kestävän kehittämisen tueksi sekä johtamisjärjestelmien rakentajille ja kehittäjille

Haluatteko toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen toteuttamiseksi? Haluatteko edistää toimintanne laatua?

Toimintajärjestelmät nivovat yhteen vastuullisuuden ja laadun eteen tehtävät teot, niitä toteuttavat ihmiset ja jatkuvan parantamisen. Katso Prezi-esityksestä ympäristöjärjestelmän vaiheittainen rakentuminen ja tutustu koulutustarjontaamme.


SYKLI on työelämän kestävän kehityksen edistäjä. Koulutuksemme auttavat teitä eteenpäin. Valitse teille sopiva työpaja tai suunnitellaan yhdessä uusi!

Kestävä kehitys yrityksen toiminnassa

Miten organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu ilmastonmuutoksen myötä? Miten varmistaa toiminnan kestävyys ja kannattavuus pitkällä aikavälillä? Mitä on sosiaalinen kestävyys yrityksen arjen toiminnassa?

Kestävän kehityksen osaamista tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä. Tulevaisuudessa ymmärrystä kestävästä kehityksestä tarvitaan yhä enemmän. Kestävän kehityksen koulutuksemme perehdyttävät osallistujat kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, eli taloudelliseen, ekologiseen ja sosio-kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi tutustutaan oman alan kannalta ajankohtaisiin kestävään kehitykseen nivoutuviin ilmiöihin. Koulutuksesta saat konkreettisia työkaluja siihen, miten edistää kestävää kehitystä – niin johtamisessa, työyhteisötasolla kuin omissa työtehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv. Tarjoamme koulutuksen tarvittaessa myös verkkototeutuksena.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Tiina Taipale
Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen
tiina.taipale@sykli.fi
Puh: 050 470 8503

Laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän kick-off

Tarvitseeko yrityksenne tai organisaationne apua laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmätyön aloitukseen? Toimintajärjestelmän kick-off -koulutuksessa polkaistaan käyntiin toimintajärjestelmän rakentaminen. Koulutus pohjautuu organisaation omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kick-off kokoaa yhteen henkilöt, tietotaidon ja ideat toimintajärjestelmän rakentamistyön käynnistämiseksi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu joko yritysten ja organisaatioiden johtoryhmälle ja esimiehille tai koko henkilöstölle.

Toteutustapa

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen

Ilmastonmuutos on suomalaisten nuorten suurin huolenaihe. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös aikuisia. Tämä näkyy monin uusin tavoin työelämässä: Ilmastohuoli vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he jaksavat työssään. Yhä useampi valitsee työpaikkansa sen mukaan, missä määrin kokee työpaikan arvomaailman vastaavan omia arvojaan.

Ilmastohuolen positiivisia kääntöpuolia ovat motivaatio ja halu toimia ilmastovastuullisesti. Työllään ja työpaikoillaan ihmiset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yritykset ja työyhteisöt ovat keskeisessä roolissa muutoksen tekijöinä mahdollistaessaan tämän. Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpajassa luodaan osallistujille tilaa tutustua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin ja ilmiöihin, ja perehdytään tapoihin, joille huoli voidaan kanavoida toiminnaksi erilaisissa työtehtävissä ja -rooleissa. Työpaja auttaa kehittämään työpaikan ilmastovastuuta arjen työn ja toiminnan tasoilla.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Tiina Taipale
Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen
tiina.taipale@sykli.fi
Puh: 050 470 8503

Kaikki mukaan ympäristötyöhön

Onko yrityksessänne ympäristöjärjestelmä, mutta harva muistaa sen olemassaolon? Mainitsetteko ympäristöstä huolehtimisen arvonanne, mutta suurimmalle osalle henkilöstöstä on epäselvää, miten toteuttaa ympäristövastuuta työarjessa? Tai oletteko vasta pohtimassa, miten yrityksenne voisi toteuttaa ilmastovastuuta, ja haluatte heti innostaa kaikki mukaan vaikuttavaan vastuullisuustyöhön?

Kaikki mukaan ympäristötyöhön -työpajassa viedään yhdessä ympäristönäkökohtien huomiointi osaksi työn tekemisen arkea. Työpajan toiminnalliset menetelmät ohjaavat pohtimaan ympäristövastuuta sekä omassa työtehtävässä että koko yrityksen toiminnan ja tavoitteiden kannalta. Työpajan päätteeksi yrityksellä on vahvempi yhteinen visio siitä, miten yritys toteuttaa ympäristö- ja ilmastovastuuta osana toimintaansa ja kannustaa tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä vastuullisuuteen.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Tiina Taipale
Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen
tiina.taipale@sykli.fi
Puh: 050 470 8503

Prosessit kuntoon!

Toiminnan organisointi prosesseiksi tehostaa tavoitteiden saavuttamista, yhtenäistää toimintatapoja ja tukee asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Prosessit kuntoon! -koulutuksessa kartoitetaan ja kuvataan yrityksen tai organisaation prosesseja. Päämääränä on pyrkiä toiminto- ja yksikköajattelusta prosessimaiseen toimintaan. Prosessikartan ja -kuvausten avulla pystytään huomioimaan paremmin asiakasnäkökulma koko organisaation toiminnassa.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Sisäiset auditoinnit

Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan yhteisten sovittujen käytäntöjen toteutuminen ja etsitään kehittämisideoita toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sisäiset auditoinnit -koulutuksessa käydään läpi sisäisten auditointien tarkoitus, niiden suunnittelu ja toteutus. Sisäiset auditoinnit toimivat organisaation toiminnan kehittämisen työkaluna.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat tai koko henkilöstö.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Ympäristövastuu markkinoinnissa ja viestinnässä

Tekeekö organisaatiosi vastuullisia valintoja, joista kukaan ei tiedä? Uskallatko viestiä myös keskeneräisistä asioista? Organisaatioilta odotetaan vastuullista toimintaa. Viestimällä vastuullisuustyöstäsi varmistat, että toimintatapasi eivät jää oletusten varaan.

Koulutuksessa opit arvioimaan viestittävien asioiden painoarvoa, sovittamaan viestisi oikein eri kohderyhmille, välttämään viherpesun kaltaiset sudenkuopat sekä viestimään selkeästi myös hankalista asioista. Koulutus antaa monipuolisia näkökulmia vastuullisuusviestintään virallisen raportoinnin ulkopuolella.

Kohderyhmä
Koulutus sopii organisaatioiden asiantuntija, kehittämis- ja johtotehtävissä työskenteleville, joiden toimenkuvaan kuuluu myös viestiminen.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Tiina Taipale
Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen
tiina.taipale@sykli.fi
Puh: 050 470 8503

Kiertotalous haltuun pelaamalla: Circula® -kiertotaloustyöpaja

Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka uudistavat liiketoimintamallinsa kiertotalouden liiketoimintamalleiksi. Circula® Kehittämistyöpaja on hauska tapa tutustua kiertotalouteen ja samalla kehittää yrityksen toimintaa!

Haluaisitko ymmärtää paremmin kiertotaloutta tai tietää, miten oman yrityksesi toimintaa voisi uudistaa sen mukaisesti? Tuntuuko asiaan perehtyminen hankalalta? Circula® Kiertotaloustyöpajassa tutustutaan kiertotalouteen ja sen eri liiketoimintamalleihin luovan tiimityön kautta ja pelimenetelmiä hyödyntäen. Samalla työpaja ohjaa tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia. Circula® menetelmää voidaan käyttää yritysten kehittämistyössä, tiimien kehittämisen välineenä tai ilmastovastuuseen motivoinnin työkaluna.

Kohderyhmä
Työpaja voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille. Työpajan voi järjestää myös yrityksen yhteistyökumppaneille ja verkostoille.

Toteutustapa
Tilaustyöpaja, jonka kesto räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Tiina Taipale
Asiantuntija, Kestävä kehitys ja johtaminen
tiina.taipale@sykli.fi
Puh: 050 470 8503

Tutustumme tarpeisiinne ja suunnittelemme koulutuksen, työpajan tai neuvontakäyntien sarjan, joka antaa vastaukset kysymyksiinne.

 • ”Ympäristövastuullisuus kiinnostaa, mutta emme oikein tiedä mistä aloittaa”
 • ”Mitä hyötyä turvallisuusjärjestelmästä olisi laatu- ja ympäristöjärjestelmän rinnalla”
 • ”Haluamme kouluttaa uusia sisäisiä auditoijia”

Nämä ovat esimerkkejä asiakkailta tulleista yhteydenotoista, joihin olemme vastanneet heille räätälöidyillä koulutuksilla.

SYKLI koulutti ja neuvoi Ylennys-hankkeessa pk-yrityksiä ja tapahtumia ympäristöjärjestelmän rakentamisessa. Tutustu tästä yritysten kokemuksiin ja nappaa ideat ympäristöjärjestelmätyön käynnistämiseen.

Ympäristövastuullisuus on arjen tekoja joka päivä – kaikkien alojen ja kaikkien kokoluokkien organisaatioissa. Jokainen yritys voi tehdä osuutensa ja saada suurta aikaiseksi. Tutustu blogissa Menesty kestävästi – jo tänään pk-yritysten vastuullisuustyön mahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä teidän organisaatioonne sopiva koulutus. Yhteystietomme tämän sivun lopussa.

Kouluttaudu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisessa ja suorita tutkinto

Haluatko lisätä osaamistasi, rakentaa tai kehittää työpaikkasi toimintajärjestelmää ja saada työkaluja työhösi esimiehenä tai asiantuntijana? Tervetuloa opiskelemaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamista ja suorittamaan ympäristöalan erikoisammattitutkinto!

Teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman osaamisesi kehittämisestä. Huomioimme siinä aiemman osaamisesi, organisaatiosi tilanteen ja tarpeenne. Ammattitaito osoitetaan näytössä.

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy Helsingissä elokuussa 2020.
Uusia ryhmiä voidaan myös aloittaa tarpeen mukaan, mikäli minimiryhmäkoko 10 hlöä täyttyy.
Ota yhteyttä: minna.myllykoski@sykli.fi.

Lue lisää ja ilmoittaudu suorittamaan ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Asiantuntijoille ja esimiehille

Koulutus tarjoaa tietotaitoa tuloksellisen laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehittämiseen. Keskeistä antia on kestävän kehityksen nivominen toiminnan ohjaukseen ja arjen tekemiseen.

Käytännönläheinen koulutusohjelma soveltuu asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville ja esimiehille toimialasta riippumatta. Opiskelija saa tietoa, työkaluja ja ohjausta vaikuttavan toimintajärjestelmän luomiseen, soveltaa oppejaan oman organisaation kehittämiseksi ja suorittaa Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon tai sen osan.

Joustava koulutusohjelma ja tutkinto

Teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman osaamisesi kehittämisestä, jotta Sinä ja organisaatiosi saatte koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn. Tärkeässä roolissa on omaan organisaatioon tehtävä kehitystyö.

Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (180 osp) johtavan koulutusohjelman aihealueet:

 • Kestävän kehityksen johtaminen ja käytännön toteuttaminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • Kehittäjänä organisaatiossa: projektinhallinta, fasilitointi, viestintä, prosessit ja työyhteisödynamiikka
 • Toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen

Koulutusohjelma kestää 16 kuukautta ja se suoritetaan oman työn ohessa. Ohjelmaan sisältyy 11 lähiopetuspäivää, oman organisaation kehittämistyö ja kouluttajamme antama ohjaus. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle, joten huomioimme nykyisen osaamisesi ja organisaatiosi tarpeet. Siten oma opiskelijapolkusi voi olla monin tavoin joustava:

 • Kaikki lähipäivät eivät välttämättä ole tarpeellisia sinulle.
 • Halutessasi voit suorittaa koko tutkinnon sijaan vain yhden tai useamman tutkinnon osan, jolloin lähipäiviä on vähemmän.
 • Voit suorittaa tutkinnon myös nopeutetussa aikataulussa.
 • Jos sinulla on vahvaa osaamista entuudestaan, voit suorittaa tutkinnon tai sen osia ilman lähipäiviin osallistumista. Tutkintotodistuksella voit todistaa työelämässä hankkimasi osaamisen.

Aikataulu, hinta ja ilmoittautuminen

Koulutusohjelma käynnistyy Helsingissä elokuussa 2020.

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on enintään 500 euroa. Jos olet työtön opiskelija (TE-toimiston hyväksymä), laskutettava opiskelijamaksu on erikoisammattitutkinnossa 200 euroa. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Ilmoittaudu koulutukseen Syklin koulutuskalenterissa »

Lisätietoa: 
Minna Myllykoski
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Opiskelijan tarina: Satu Hermunen, Umacon Oy

Kuva: Umacon Oy

”Umaconin ympäristöjärjestelmä rakennettiin ja sertifioitiin vuodessa Syklin koulutuksen avulla”, kertoo ympäristöpäällikkö, KTM Satu Hermunen. Umacon Oy on teollisuuden ja rakennusalan purku-urakoihin erikoistunut yritys. Kouvolassa kotipaikkaansa pitävällä yrityksellä on työmaita ympäri Suomea, eniten Etelä-Suomessa. Työntekijöitä on noin 60.

Ympäristöasioiden merkitys on kasvanut alalla viime vuosina etenkin materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen näkökulmista. Asiakkaiden odotukset ja purkutyön laatuvaatimukset, mutta samalla myös alan arvostus ovat kasvaneet. Umacon päättikin vuonna 2016 rakentaa ympäristöjärjestelmän, jotta näitä asioita voitaisiin johtaa ja viestiä tehokkaasti. 

Yrityksellä oli ennestään sertifioitu, standardin ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä. ”Meillä oli tehty hyvää laatutyötä, ja sen pohjalta oli luontevaa lähteä kehittämään ympäristöasioita. Itselleni järjestelmätyö oli kuitenkin uutta, samoin ympäristöasiat. Työnantaja ehdotti, että kehittäisin osaamistani ja samalla yrityksen toimintaa Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa.”

Satu tuli Syklin opiskelijaksi syksyllä 2016 ja jo vuotta myöhemmin ympäristöjärjestelmä oli ISO 14001 -sertifioitu. ”Aluksi oli vaikea hahmottaa, mistä työ pitäisi aloittaa. Koulutus antoi konkreettisia eväitä. Tehtävät ja kouluttajan antama palaute auttoivat etenemään vaihe vaiheelta ja pysymään aikataulussa. Toisaalta meitä ei ohjattu samaan muottiin, vaan jokainen valitsi yritykseensä sopivat työkalut ja menetelmät”, Satu kertoo. 

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan osallistuu taustaltaan monenlaisia asiantuntijoita, jotka tulevat hyvin erilaisista organisaatioista. Osaamisen, kokemusten ja vinkkien jakaminen onkin koulutuksen keskeinen hyöty, kuten aikuiskoulutuksessa yleensäkin. 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen käynnistyi alkukartoituksella. ”Meidän tärkeimmiksi ympäristövaikutuksiksemme nousivat purkumateriaalit ja niiden hyödyntäminen. Myös työkoneiden energiankäyttö, päästöt ja ympäristövahinkojen riskit selvitettiin.”

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa huomattiin, että paljon ympäristötyötä oli jo tehty, mutta sitä ei ollut dokumentoitu. Kun ympäristöjärjestelmän kehittämistyö  ja dokumentit olivat valmiit, Sadun oli helppo suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinto: myös oman osaamisen näyttö oli koossa. ”Kaikki tutkinnonosat ja koulutuspäivät nivoutuivat hyvin yhteen. Ympäristöjärjestelmään liittyvän osaamisen lisäksi sain päivitettyä tietoni työlainsäädännöstä.”

Opiskelijan tarina: Leena Tuomi, Posintra Oy

”Laatutyö vähentää sähläämistä, parantaa työn mielekkyyttä ja innostaa yhteistyöhön”, sanoo Leena Tuomi Posintrasta.

Posintra on Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö, joka tarjoaa 15:n työntekijän voimin neuvontapalveluita yrityksille ja vetää EU-rahoitteisia aluekehityshankkeita. Vuonna 2016 Posintrassa pohdittiin, miten kehitysyhtiö menestyy tulevaisuudessakin, toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Posintralaiset totesivat, että paras tapa pärjätä on näyttää, että on hyvä. Keinoksi valittiin laatujärjestelmä ja sen sertifioiminen ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Posintrassa oli kehitetty omaa toimintaa vähitellen vuosien varrella, mutta vuoden 2017 alussa hommaan lähdettiin tosissaan. Avuksi saatiin laatujärjestelmäosaaja Syklin F.E.C-ohjelman kautta. F.E.C on korkeasti koulutetuille suunnattu rekrytoiva koulutusohjelma. Leena Tuomi osallistui laatutyöhön johtoryhmän jäsenenä: hän toimii Posintrassa ympäristöliiketoiminnan johtajana. Nykyisin hän myös vastaa Posintran laatujärjestelmästä. 

Keväällä 2017 Leenalla oli kuitenkin vasta hatara käsitys järjestelmätyöstä. Samalla, kun laatutyö edistyi ja toiminta kehittyi Posintrassa, Leenalla heräsi into kehittää osaamistaan yksittäistä seminaaria tai kurssia laajemmassa koulutuskokonaisuudessa. Järjestelmätyö osoittautui kiinnostavaksi, ja Leena päättikin hakeutua Syklin Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan. Posintrassa sovittiin, että Leena ottaisi järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen haltuunsa rakentamisvaiheen jälkeen, vuoden 2018 alussa. 

Opiskelu alkoi vauhdikkaasti syksyllä 2017. ”Syklin tarjoama joustava opiskelupolku oli loistojuttu. Kouluttaja Minna Myllykoski suunnitteli kanssani aikataulun yrityksemme tarpeiden mukaisesti.” Leena hankki laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisen heti kärkeen, edellisenä vuonna aloittaneen ryhmän mukana. Samalla hän osallistui oman ryhmänsä koulutuspäiviin. ”Ensimmäinen syksy oli tiukkatahtinen, mutta antoisa. Kun laatujärjestelmämme kehitystyötä vetänyt F.E.C-asiantuntija lähti vuodenvaihteessa uuteen työpaikkaan ja vastuu siirtyi minulle, uskalsin jo alkaa luottaa omaan osaamiseeni.”

Muutenkin opintojen henkilökohtaistaminen oli Leenan mielestä tärkeä prosessi. ”Minnalta oli helppo kysyä neuvoa ja testata omia ajatuksia tutkinnon suorittamisesta.” Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja kehittämishankkeen läpiviemisen lisäksi Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon kuuluu kestävään kehitykseen ja työelämään liittyvät tutkinnonosat. ”Tutkinto on hyvä kokonaisuus. Kehitin koulutuksen avulla Posintralle mm. perehdytysprosessin ja päättyvän työsuhteen käytännöt osaksi johtamisjärjestelmäämme. Paneuduin ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään ja Posintran ympäristövaikutuksiin. Johtopäätöksenä totesimme, että ympäristöjärjestelmä on Posintran kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle turhan raskas.”

Leena näkee laatujohtamisen ennen kaikkea yhteistyönä. Posintrassa johtoryhmä ja koko henkilöstö osallistuivat järjestelmän kehittämiseen – toisin sanoen yhteisten toimintatapojen luomiseen. Tärkeänä tukena omalle kehittymiselleen Leena mainitsee työpaikkaohjaajansa. Nyttemmin eläkkeelle jäänyt kollega oli mukana järjestelmän rakentamisessa ja ensimmäisen vuoden kehittämistyössä. Myös opinnoissa antoisinta olivat asiantuntijavierailut eri yrityksistä ja keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa.

”Olen huomannut tekeväni nyt juuri sellaista työtä, josta nuorena haaveilin: kehitän organisaatioiden ja ihmisten toimintaa. Laatutyö ei ole paperinmakuista byrokratiaa, vaan yhdessä tekemistä.” 

Oletko työnhakija?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusta on tarjolla myös työnhakijoille osana rekrytoivia koulutusohjelmia. Lue lisää.

Yhteyshenkilöt

Minna Myllykoski

Minna Myllykoski

Laatupäällikkö, kouluttaja, kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

040 740 6028
Tiina Taipale

Tiina Taipale

Asiantuntija Kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

050 470 8503