Hae sivuilta

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Selkeyttä ja tuloksellisuutta organisaatioon

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Työkaluja johtamisjärjestelmän rakentajalle ja kehittäjälle

Tarvitseeko organisaationne tukea johtamisjärjestelmän rakentamiseen tai kehittämiseen? Haluatko lisätä osaamistasi ja saada työkaluja työhösi esimiehenä tai asiantuntijana?

Yhteisiä toimintatapoja rakentamalla organisaation tavoitteet, prosessit ja käytännön tekeminen selkeytyvät. Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen (QEHS) avulla organisaatio kehittää toimintaansa järjestelmällisesti. Toiminnan tuloksellisuus, asiakastyytyväisyys ja työhyvinvointi paranevat.

Voit opiskella laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamista Syklissä tai tilata koulutusta ja kehittämispalveluita omaan organisaatioosi.

Kouluttaudu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen kehittäjäksi

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa kehität omaa osaamistasi ja organisaatiosi toimintaa. Teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman osaamisesi kehittämisestä. Huomioimme siinä aiemman osaamisesi, organisaatiosi tilanteen ja tarpeenne. Osaamisesi voit näyttää suorittamalla Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Koulutusohjelma käynnistyy Helsingissä elokuussa 2019. Ilmoittaudu nyt!

Asiantuntijoille, kehittäjille ja esimiehille

Koulutusohjelma soveltuu asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville ja esimiehille toimialasta riippumatta. Pohjakoulutus voi olla ammattitutkinto, AMK- tai korkeakoulututkinto. Koulutuksesta saat ammatillisen lisäpätevyyden ja syvennät, laajennat ja päivität osaamistasi. 

Koulutus auttaa organisaatiota laatu-, ympäristö- ja/tai turvallisuusjärjestelmän rakentamisessa tai olemassa olevan järjestelmän kehittämisessä. Se soveltuu siis järjestelmätyössään eri vaiheissa oleville organisaatioille. 

Teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman osaamisesi kehittämisestä, jotta sinä ja organisaatiosi saatte koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn. 

Joustava koulutusohjelma ja tutkinto

Koulutuksessa saat tietoa, työkaluja ja ohjausta asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Tärkeässä osassa on omaan organisaatioon tehtävä kehitystyö, joka voi olla QEHS-järjestelmän tai ohjelman rakentaminen tai kehittäminen. Voit myös rajata työn yhteen osa-alueeseen (laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmä). Koulutusohjelmassa voit hankkia todistuksen osaamisestasi suorittamalla Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (180 osaamispistettä). 

Koulutusohjelman aihealueet:

 • QEHS-johtamisen toimintaympäristö
 • Toimintajärjestelmätyökalujen tunteminen
 • Toimintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen
 • Toimintajärjestelmäviestintä ja -koulutus
 • Sisäiset auditoinnit ja itsearviointi
 • Kestävä kehitys osana organisaation toiminnan kehittämistä
 • Työyhteisössä toimiminen

Lisäksi valintasi mukaan yksi seuraavista: 

 • Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen
 • Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen
 • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen

Koulutusohjelma kestää 16 kuukautta ja se suoritetaan oman työn ohessa. Ohjelmaan sisältyy 12-15 lähiopetuspäivää, organisaation kehittämistyö ja asiantuntijamme antama ohjaus. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi huomioidaan nykyinen osaamisesi ja organisaatiosi tarpeet ja tilanne. Siten oma koulutusohjelmasi ja tutkintopolkusi voi olla monin tavoin joustava: 

 • Kaikki lähipäivät eivät välttämättä ole tarpeellisia sinulle.
 • Ympäristöalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa koko tutkinnon sijaan vain yhden tai useamman tutkinnon osan, jolloin lähipäiviä on vähemmän.
 • Voit suorittaa tutkinnon myös nopeutetussa aikataulussa.
 • Jos sinulla on vahvaa järjestelmäosaamista omasta takaa, voit suorittaa tutkinnon tai sen osia ilman, että osallistut valmistavaan koulutukseen.

Aikataulu, hinta ja ilmoittautuminen

Koulutusohjelma käynnistyy orientaatiopäivällä 20.8.2019 klo 9-12. Ensimmäinen koulutuspäivä on 17.9. Koulutusohjelma päättyy 31.12.2020. Saat tarkemman aikataulun ilmoittautuessasi koulutukseen. 

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on enintään 500 euroa. Jos olet työtön opiskelija (TE-toimiston hyväksymä), laskutettava opiskelijamaksu on erikoisammattitutkinnossa 200 euroa. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Ilmoittaudu koulutukseen Syklin koulutuskalenterissa.

Lisätietoa: 
Minna Myllykoski
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Opiskelijan tarina: Satu Hermunen, Umacon Oy

Kuva: Umacon Oy

”Umaconin ympäristöjärjestelmä rakennettiin ja sertifioitiin vuodessa Syklin koulutuksen avulla”, kertoo ympäristöpäällikkö, KTM Satu Hermunen. Umacon Oy on teollisuuden ja rakennusalan purku-urakoihin erikoistunut yritys. Kouvolassa kotipaikkaansa pitävällä yrityksellä on työmaita ympäri Suomea, eniten Etelä-Suomessa. Työntekijöitä on noin 60.

Ympäristöasioiden merkitys on kasvanut alalla viime vuosina etenkin materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen näkökulmista. Asiakkaiden odotukset ja purkutyön laatuvaatimukset, mutta samalla myös alan arvostus ovat kasvaneet. Umacon päättikin vuonna 2016 rakentaa ympäristöjärjestelmän, jotta näitä asioita voitaisiin johtaa ja viestiä tehokkaasti. 

Yrityksellä oli ennestään sertifioitu, standardin ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä. ”Meillä oli tehty hyvää laatutyötä, ja sen pohjalta oli luontevaa lähteä kehittämään ympäristöasioita. Itselleni järjestelmätyö oli kuitenkin uutta, samoin ympäristöasiat. Työnantaja ehdotti, että kehittäisin osaamistani ja samalla yrityksen toimintaa Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa.”

Satu tuli Syklin opiskelijaksi syksyllä 2016 ja jo vuotta myöhemmin ympäristöjärjestelmä oli ISO 14001 -sertifioitu. ”Aluksi oli vaikea hahmottaa, mistä työ pitäisi aloittaa. Koulutus antoi konkreettisia eväitä. Tehtävät ja kouluttajan antama palaute auttoivat etenemään vaihe vaiheelta ja pysymään aikataulussa. Toisaalta meitä ei ohjattu samaan muottiin, vaan jokainen valitsi yritykseensä sopivat työkalut ja menetelmät”, Satu kertoo. 

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan osallistuu taustaltaan monenlaisia asiantuntijoita, jotka tulevat hyvin erilaisista organisaatioista. Osaamisen, kokemusten ja vinkkien jakaminen onkin koulutuksen keskeinen hyöty, kuten aikuiskoulutuksessa yleensäkin. 

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen käynnistyi alkukartoituksella. ”Meidän tärkeimmiksi ympäristövaikutuksiksemme nousivat purkumateriaalit ja niiden hyödyntäminen. Myös työkoneiden energiankäyttö, päästöt ja ympäristövahinkojen riskit selvitettiin.”

Ympäristöjärjestelmää rakennettaessa huomattiin, että paljon ympäristötyötä oli jo tehty, mutta sitä ei ollut dokumentoitu. Kun ympäristöjärjestelmän kehittämistyö  ja dokumentit olivat valmiit, Sadun oli helppo suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinto: myös oman osaamisen näyttö oli koossa. ”Kaikki tutkinnonosat ja koulutuspäivät nivoutuivat hyvin yhteen. Ympäristöjärjestelmään liittyvän osaamisen lisäksi sain päivitettyä tietoni työlainsäädännöstä.”

Opiskelijan tarina: Leena Tuomi, Posintra Oy

”Laatutyö vähentää sähläämistä, parantaa työn mielekkyyttä ja innostaa yhteistyöhön”, sanoo Leena Tuomi Posintrasta.

Posintra on Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö, joka tarjoaa 15:n työntekijän voimin neuvontapalveluita yrityksille ja vetää EU-rahoitteisia aluekehityshankkeita. Vuonna 2016 Posintrassa pohdittiin, miten kehitysyhtiö menestyy tulevaisuudessakin, toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Posintralaiset totesivat, että paras tapa pärjätä on näyttää, että on hyvä. Keinoksi valittiin laatujärjestelmä ja sen sertifioiminen ISO 9001 -standardin mukaisesti.

Posintrassa oli kehitetty omaa toimintaa vähitellen vuosien varrella, mutta vuoden 2017 alussa hommaan lähdettiin tosissaan. Avuksi saatiin laatujärjestelmäosaaja Syklin F.E.C-ohjelman kautta. F.E.C on korkeasti koulutetuille suunnattu rekrytoiva koulutusohjelma. Leena Tuomi osallistui laatutyöhön johtoryhmän jäsenenä: hän toimii Posintrassa ympäristöliiketoiminnan johtajana. Nykyisin hän myös vastaa Posintran laatujärjestelmästä. 

Keväällä 2017 Leenalla oli kuitenkin vasta hatara käsitys järjestelmätyöstä. Samalla, kun laatutyö edistyi ja toiminta kehittyi Posintrassa, Leenalla heräsi into kehittää osaamistaan yksittäistä seminaaria tai kurssia laajemmassa koulutuskokonaisuudessa. Järjestelmätyö osoittautui kiinnostavaksi, ja Leena päättikin hakeutua Syklin Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan. Posintrassa sovittiin, että Leena ottaisi järjestelmän ylläpidon ja kehittämisen haltuunsa rakentamisvaiheen jälkeen, vuoden 2018 alussa. 

Opiskelu alkoi vauhdikkaasti syksyllä 2017. ”Syklin tarjoama joustava opiskelupolku oli loistojuttu. Kouluttaja Minna Myllykoski suunnitteli kanssani aikataulun yrityksemme tarpeiden mukaisesti.” Leena hankki laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisen heti kärkeen, edellisenä vuonna aloittaneen ryhmän mukana. Samalla hän osallistui oman ryhmänsä koulutuspäiviin. ”Ensimmäinen syksy oli tiukkatahtinen, mutta antoisa. Kun laatujärjestelmämme kehitystyötä vetänyt F.E.C-asiantuntija lähti vuodenvaihteessa uuteen työpaikkaan ja vastuu siirtyi minulle, uskalsin jo alkaa luottaa omaan osaamiseeni.”

Muutenkin opintojen henkilökohtaistaminen oli Leenan mielestä tärkeä prosessi. ”Minnalta oli helppo kysyä neuvoa ja testata omia ajatuksia tutkinnon suorittamisesta.” Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja kehittämishankkeen läpiviemisen lisäksi Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon kuuluu kestävään kehitykseen ja työelämään liittyvät tutkinnonosat. ”Tutkinto on hyvä kokonaisuus. Kehitin koulutuksen avulla Posintralle mm. perehdytysprosessin ja päättyvän työsuhteen käytännöt osaksi johtamisjärjestelmäämme. Paneuduin ISO 14001 -ympäristöjärjestelmään ja Posintran ympäristövaikutuksiin. Johtopäätöksenä totesimme, että ympäristöjärjestelmä on Posintran kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle turhan raskas.”

Leena näkee laatujohtamisen ennen kaikkea yhteistyönä. Posintrassa johtoryhmä ja koko henkilöstö osallistuivat järjestelmän kehittämiseen – toisin sanoen yhteisten toimintatapojen luomiseen. Tärkeänä tukena omalle kehittymiselleen Leena mainitsee työpaikkaohjaajansa. Nyttemmin eläkkeelle jäänyt kollega oli mukana järjestelmän rakentamisessa ja ensimmäisen vuoden kehittämistyössä. Myös opinnoissa antoisinta olivat asiantuntijavierailut eri yrityksistä ja keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa.

”Olen huomannut tekeväni nyt juuri sellaista työtä, josta nuorena haaveilin: kehitän organisaatioiden ja ihmisten toimintaa. Laatutyö ei ole paperinmakuista byrokratiaa, vaan yhdessä tekemistä.” 

Tukea organisaation järjestelmätyöhön

Tarjoamme asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatiota. Niitä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavista teemoista:

Toimintajärjestelmän kick-off

Tarvitseeko yrityksenne tai organisaationne apua laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmätyön aloitukseen? Toimintajärjestelmän kick-off -koulutuksessa polkaistaan käyntiin toimintajärjestelmän rakentaminen. Koulutus pohjautuu organisaation omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kick-off kokoaa yhteen henkilöt, tietotaidon ja ideat toimintajärjestelmän rakentamistyön käynnistämiseksi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu joko yritysten ja organisaatioiden johtoryhmälle ja esimiehille tai koko henkilöstölle.

Toteutustapa

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Prosessit kuntoon!

Toiminnan organisointi prosesseiksi tehostaa tavoitteiden saavuttamista, yhtenäistää toimintatapoja ja tukee asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Prosessit kuntoon! -koulutuksessa kartoitetaan ja kuvataan yrityksen tai organisaation prosesseja. Päämääränä on pyrkiä toiminto- ja yksikköajattelusta prosessimaiseen toimintaan. Prosessikartan ja -kuvausten avulla pystytään huomioimaan paremmin asiakasnäkökulma koko organisaation toiminnassa.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Sisäiset auditoinnit

Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan yhteisten sovittujen käytäntöjen toteutuminen ja etsitään kehittämisideoita toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sisäiset auditoinnit -koulutuksessa käydään läpi sisäisten auditointien tarkoitus, niiden suunnittelu ja toteutus. Sisäiset auditoinnit toimivat organisaation toiminnan kehittämisen työkaluna.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat tai koko henkilöstö.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Ota meihin yhteyttä, suunnitellaan yhdessä teidän organisaatioonne sopiva kokonaisuus.

Sykli tarjoaa myös muita kehittämispalveluita ja tilauskoulutusta johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle esimerkiksi yritysvastuusta,  ympäristöviestinnästä ja henkilöstön osallistamisesta. Meiltä voit tilata myös ammattipätevyysdirektiivin (CAP) mukaisia turvallisuuskortti- ja osaamistodistuskoulutuksia sekä ympäristöturvallisuuskortin koulutusta. 

Tutustu ja pyydä tarjous! 

Oletko työnhakija?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusta on tarjolla myös työnhakijoille osana rekrytoivia koulutusohjelmia. Lue lisää.

Koulutukset

Koulutuksia tällä hetkellä: 1 kpl

Yhteyshenkilöt

Minna Myllykoski

Minna Myllykoski

Kouluttaja, kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

040 740 6028
Tiina Taipale

Tiina Taipale

Asiantuntija Kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

050 470 8503