Hae sivuilta

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Selkeyttä ja tuloksellisuutta organisaatioon

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Kouluttaudu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisessa ja suorita tutkinto

Haluatko lisätä osaamistasi, rakentaa tai kehittää työpaikkasi toimintajärjestelmää ja saada työkaluja työhösi esimiehenä tai asiantuntijana? Tervetuloa opiskelemaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamista ja suorittamaan ympäristöalan erikoisammattitutkinto!

Koulutusohjelma on tutkintoon valmistavaa koulutusta, jossa tavoitteena on suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinto tai sen osa ”laatu- ja ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen”. Koulutusohjelman myötä sinulla on osaamista kestävän kehityksen johtamiseen ja käytännön edistämiseen laatu-, ympäristö- ja/tai turvallisuusjärjestelmän avulla.

Koulutusohjelman sisältö
Koulutusohjelman aikana toteutat työpaikallesi kestävän kehityksen kartoituksen sekä laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehittämishankkeen. Saat tietoa, työkaluja ja ohjausta hankkeen toteuttamiseen.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille esim. nykyisille tai tuleville laatu-, ympäristö- tai turvallisuusasiantuntijoille tai -päälliköille. Saat ammatillista lisäpätevyyttä ja laajennat osaamistasi.

Koulutusohjelman kesto
16 kk, koulutuspaikka SYKLI Helsinki (Malmi), tarvittaessa etäosallistuminen mahdollista.

Koulutuksen hinta ja rahoitus
Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijamaksu (max. 500 euroa) riippuu rahoitusmuodosta ja suoritettavien tutkinnon osien lukumäärästä.

”Koulutusohjelma vastasi omia ja työpaikkani tarpeita hienosti, jopa enemmänkin. Sain arvokasta tietoa ympäristöasioista ja vahvistusta omalle osaamiselleni. Tätä juuri kaipasin! Nyt jatkan ympäristötyötä varmemmin ja osaan katsoa kokonaisuutta koko kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi kehitysprojekti teki näkyväksi työpaikkani jo tehdyn työn sekä sitoutti meitä jatkotyöhön. On upeaa olla mukana tällaisessa työssä!” Summaa kokemuksiaan LYT-alumni Maarit Luukkonen Suomen elokuvasäätiöstä.

Seuraava koulutusohjelma toteutetaan 9/2023 – 12/2024. Lue lisää ja ilmoittaudu maksuttomaan orientaatioon 25.8.2023 klo 9-12 (Teams).

Lue lisää ja ilmoittaudu »

💻Voit pyytää koulutusohjelman lyhyen infotilaisuuden 27.4.2023 nauhoitteen vastuukouluttajalta: minna.myllykoski@sykli.fi

Lue opiskelijoiden kokemuksista

Lue lisää

Asiantuntijoille ja esimiehille

Koulutus tarjoaa tietotaitoa tuloksellisen laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehittämiseen. Keskeistä antia on kestävän kehityksen nivominen toiminnan ohjaukseen ja arjen tekemiseen.

Käytännönläheinen koulutusohjelma soveltuu asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville ja esimiehille toimialasta riippumatta. Opiskelija saa tietoa, työkaluja ja ohjausta vaikuttavan toimintajärjestelmän luomiseen, soveltaa oppejaan oman organisaation kehittämiseksi ja suorittaa Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon tai sen osan.

Joustava koulutusohjelma ja tutkinto

Teemme kanssasi henkilökohtaisen suunnitelman osaamisesi kehittämisestä, jotta Sinä ja organisaatiosi saatte koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn. Tärkeässä roolissa on omaan organisaatioon tehtävä kehitystyö.

Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon (180 osp) johtavan koulutusohjelman aihealueet:

 • Kestävän kehityksen johtaminen ja käytännön toteuttaminen
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen
 • Kehittäjänä organisaatiossa: projektinhallinta, työyhteisötaidot, fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja prosessien kehittäminen
 • Toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen

Koulutusohjelma kestää 16 kuukautta ja se suoritetaan oman työn ohessa. Ohjelmaan sisältyy 13 lähiopetuspäivää, oman organisaation kehittämistyö ja kouluttajamme antama ohjaus. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle, joten huomioimme nykyisen osaamisesi ja organisaatiosi tarpeet. Siten oma opiskelijapolkusi voi olla monin tavoin joustava:

 • Kaikki lähipäivät eivät välttämättä ole tarpeellisia sinulle.
 • Halutessasi voit suorittaa koko tutkinnon sijaan vain yhden tai useamman tutkinnon osan, jolloin lähipäiviä on vähemmän.
 • Voit suorittaa tutkinnon myös nopeutetussa aikataulussa.
 • Jos sinulla on vahvaa osaamista entuudestaan, voit suorittaa tutkinnon tai sen osia ilman lähipäiviin osallistumista. Tutkintotodistuksella voit todistaa työelämässä hankkimasi osaamisen.

Aikataulu, hinta ja ilmoittautuminen

Seuraava koulutusohjelma alkaa elokuussa 2023. Seuraa tätä sivustoa tai ilmoita kiinnostuksestasi: minna.myllykoski@sykli.fi

Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan opiskelijamaksu, joka on enintään 500 euroa. Jos olet työtön opiskelija (TE-toimiston hyväksymä), laskutettava opiskelijamaksu on erikoisammattitutkinnossa 200 euroa. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Lisätietoa: 

Minna Myllykoski
laatupäällikkö, kouluttaja
p. 040 740 6028
minna.myllykoski@sykli.fi

Koulutusta yrityksen kestävän kehittämisen tueksi sekä johtamisjärjestelmien rakentajille ja kehittäjille

Haluatteko toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen toteuttamiseksi? Haluatteko edistää toimintanne laatua?

Toimintajärjestelmät nivovat yhteen vastuullisuuden ja laadun eteen tehtävät teot, niitä toteuttavat ihmiset ja jatkuvan parantamisen.

Katso Prezi-esityksestä ympäristöjärjestelmän vaiheittainen rakentuminen ja tutustu koulutustarjontaamme


SYKLI on työelämän kestävän kehityksen edistäjä. Koulutuksemme auttavat teitä eteenpäin. Valitse teille sopiva työpaja tai suunnitellaan yhdessä uusi!

Kestävä kehitys yrityksen toiminnassa

Miten organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu ilmastonmuutoksen myötä? Miten varmistaa toiminnan kestävyys ja kannattavuus pitkällä aikavälillä? Mitä on sosiaalinen kestävyys yrityksen arjen toiminnassa?

Kestävän kehityksen osaamista tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa työtehtävissä. Tulevaisuudessa ymmärrystä kestävästä kehityksestä tarvitaan yhä enemmän. Kestävän kehityksen koulutuksemme perehdyttävät osallistujat kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, eli taloudelliseen, ekologiseen ja sosio-kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi tutustutaan oman alan kannalta ajankohtaisiin kestävään kehitykseen nivoutuviin ilmiöihin. Koulutuksesta saat konkreettisia työkaluja siihen, miten edistää kestävää kehitystä – niin johtamisessa, työyhteisötasolla kuin omissa työtehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv. Tarjoamme koulutuksen tarvittaessa myös verkkototeutuksena.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!

Minna Myllykoski
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän kick-off

Tarvitseeko yrityksenne tai organisaationne apua laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmätyön aloitukseen? Toimintajärjestelmän kick-off -koulutuksessa polkaistaan käyntiin toimintajärjestelmän rakentaminen. Koulutus pohjautuu organisaation omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kick-off kokoaa yhteen henkilöt, tietotaidon ja ideat toimintajärjestelmän rakentamistyön käynnistämiseksi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu joko yritysten ja organisaatioiden johtoryhmälle ja esimiehille tai koko henkilöstölle.

Toteutustapa

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen

Ilmastonmuutos on suomalaisten nuorten suurin huolenaihe. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös aikuisia. Tämä näkyy monin uusin tavoin työelämässä: Ilmastohuoli vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he jaksavat työssään. Yhä useampi valitsee työpaikkansa sen mukaan, missä määrin kokee työpaikan arvomaailman vastaavan omia arvojaan.

Ilmastohuolen positiivisia kääntöpuolia ovat motivaatio ja halu toimia ilmastovastuullisesti. Työllään ja työpaikoillaan ihmiset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yritykset ja työyhteisöt ovat keskeisessä roolissa muutoksen tekijöinä mahdollistaessaan tämän. Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpajassa luodaan osallistujille tilaa tutustua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin ja ilmiöihin, ja perehdytään tapoihin, joille huoli voidaan kanavoida toiminnaksi erilaisissa työtehtävissä ja -rooleissa. Työpaja auttaa kehittämään työpaikan ilmastovastuuta arjen työn ja toiminnan tasoilla.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!

Pauli Vennervirta
pauli.vennervirta@sykli.fi
p. 050 387 3938

Kaikki mukaan ympäristötyöhön

Onko yrityksessänne ympäristöjärjestelmä, mutta harva muistaa sen olemassaolon? Mainitsetteko ympäristöstä huolehtimisen arvonanne, mutta suurimmalle osalle henkilöstöstä on epäselvää, miten toteuttaa ympäristövastuuta työarjessa? Tai oletteko vasta pohtimassa, miten yrityksenne voisi toteuttaa ilmastovastuuta, ja haluatte heti innostaa kaikki mukaan vaikuttavaan vastuullisuustyöhön?

Kaikki mukaan ympäristötyöhön -työpajassa viedään yhdessä ympäristönäkökohtien huomiointi osaksi työn tekemisen arkea. Työpajan toiminnalliset menetelmät ohjaavat pohtimaan ympäristövastuuta sekä omassa työtehtävässä että koko yrityksen toiminnan ja tavoitteiden kannalta. Työpajan päätteeksi yrityksellä on vahvempi yhteinen visio siitä, miten yritys toteuttaa ympäristö- ja ilmastovastuuta osana toimintaansa ja kannustaa tiimejä ja yksittäisiä työntekijöitä vastuullisuuteen.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!

Minna Myllykoski
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Prosessit kuntoon!

Toiminnan organisointi prosesseiksi tehostaa tavoitteiden saavuttamista, yhtenäistää toimintatapoja ja tukee asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Prosessit kuntoon! -koulutuksessa kartoitetaan ja kuvataan yrityksen tai organisaation prosesseja. Päämääränä on pyrkiä toiminto- ja yksikköajattelusta prosessimaiseen toimintaan. Prosessikartan ja -kuvausten avulla pystytään huomioimaan paremmin asiakasnäkökulma koko organisaation toiminnassa.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Sisäiset auditoinnit

Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan yhteisten sovittujen käytäntöjen toteutuminen ja etsitään kehittämisideoita toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sisäiset auditoinnit -koulutuksessa käydään läpi sisäisten auditointien tarkoitus, niiden suunnittelu ja toteutus. Sisäiset auditoinnit toimivat organisaation toiminnan kehittämisen työkaluna.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat tai koko henkilöstö.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Kiertotalous haltuun pelaamalla: Circula® -kiertotaloustyöpaja

Tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka uudistavat liiketoimintamallinsa kiertotalouden liiketoimintamalleiksi. Circula® Kehittämistyöpaja on hauska tapa tutustua kiertotalouteen ja samalla kehittää yrityksen toimintaa!

Haluaisitko ymmärtää paremmin kiertotaloutta tai tietää, miten oman yrityksesi toimintaa voisi uudistaa sen mukaisesti? Tuntuuko asiaan perehtyminen hankalalta? Circula® Kiertotaloustyöpajassa tutustutaan kiertotalouteen ja sen eri liiketoimintamalleihin luovan tiimityön kautta ja pelimenetelmiä hyödyntäen. Samalla työpaja ohjaa tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia. Circula® menetelmää voidaan käyttää yritysten kehittämistyössä, tiimien kehittämisen välineenä tai ilmastovastuuseen motivoinnin työkaluna.

Kohderyhmä
Työpaja voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esimiehille. Työpajan voi järjestää myös yrityksen yhteistyökumppaneille ja verkostoille.

Toteutustapa
Tilaustyöpaja, jonka kesto räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan, ½-1 pv.

Hinta

 • Peruspaketti
  Lyhyt johdatus kiertotalouteen, Kiertotalouskävely, Circula®-pelin pelaaminen
  Kesto: 3 tuntia
  Hinta: 900 € (+ alv. 24 % + matkakulut)
 • Räätälöity paketti
  Circulasta saa enemmän irti, jos sitä pelataan oikeilla ylijäämäresursseilla. Räätälöidyssä Circula®-pelissä selvitämme ensin yhdessä yrityksen tai alueen yritysten oikeita materiaalivirtoja ja ylijäämiä. Tuloksena voi syntyä aivan oikeita ideoita kiertotalouden mukaiseen liiketoimintaan.
  Lyhyt johdatus kiertotalouteen, Kiertotalouskävely, Circula®-pelin pelaaminen
  Kesto: valmistelu 2 h, peliaika 4 tuntia
  Hinta: 1800 € (+ alv. 24 % + matkakulut)

Kysy lisää koulutuksesta!

Aura Piha
Asiantuntija, kouluttaja
Ympäristö- ja kestävyyskasvatus
050 464 2696
aura.piha@sykli.fi

Tutustumme tarpeisiinne ja suunnittelemme koulutuksen, työpajan tai neuvontakäyntien sarjan, joka antaa vastaukset kysymyksiinne.

 • ”Ympäristövastuullisuus kiinnostaa, mutta emme oikein tiedä mistä aloittaa”
 • ”Mitä hyötyä turvallisuusjärjestelmästä olisi laatu- ja ympäristöjärjestelmän rinnalla”
 • ”Haluamme kouluttaa uusia sisäisiä auditoijia”

Nämä ovat esimerkkejä asiakkailta tulleista yhteydenotoista, joihin olemme vastanneet heille räätälöidyillä koulutuksilla. Tutustu asiakastarinaan: Pöytälaatikosta framille – Touhulan ympäristöohjelma sai uutta puhtia Syklin työpajoista  

SYKLI koulutti ja neuvoi Ylennys-hankkeessa pk-yrityksiä ja tapahtumia ympäristöjärjestelmän rakentamisessa. Tutustu tästä yritysten kokemuksiin ja nappaa ideat ympäristöjärjestelmätyön käynnistämiseen.

Ympäristövastuullisuus on arjen tekoja joka päivä – kaikkien alojen ja kaikkien kokoluokkien organisaatioissa. Jokainen yritys voi tehdä osuutensa ja saada suurta aikaiseksi. Tutustu blogissa Menesty kestävästi – jo tänään pk-yritysten vastuullisuustyön mahdollisuuksiin.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä teidän organisaatioonne sopiva koulutus. Yhteystietomme tämän sivun lopussa.

Oletko työnhakija?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusta on tarjolla myös työnhakijoille osana rekrytoivia koulutusohjelmia. Lue lisää.

Yhteyshenkilöt

Minna Myllykoski

Minna Myllykoski

Laatupäällikkö, kouluttaja

Yhteystiedot

040 740 6028
Terhi Yli-Pirilä

Terhi Yli-Pirilä

Asiantuntija, kouluttaja, Yritys- ja urapalvelut

Yhteystiedot

050 339 0382