Hae sivuilta

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Johtamiskoulutus tuo selkeyttä ja tuloksellisuutta organisaatioon

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen avulla organisaatio kehittää toimintaansa järjestelmällisesti. Yhteisiä toimintatapoja rakentamalla tavoitteet, prosessit ja käytännön tekeminen selkeytyvät. Sen ansiosta toiminnan tuloksellisuus, asiakastyytyväisyys ja työhyvinvointi paranevat.

Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutuksissa osallistujat kehittävät omaa osaamistaan ja organisaationsa toimintaa. Tarjoamme organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia sekä tutkintoon valmistavaa koulutusta asiantuntijoille. Organisaatioille on lisäksi tarjolla erilaisia konsultointipalveluita.

Kouluttaudu kehittäjäksi – suorita tutkinto

Syklissä voit kouluttautua laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen asiantuntijaksi ja suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon. Jos olet kokenut ammattilainen, voit suorittaa tutkinnon suoraan näytössä ilman koulutusta.

Tutkintoon valmistava koulutus soveltuu asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille toimialasta riippumatta. Koulutuksessa saat käytännönläheistä tietotaitoa oman asiantuntijuutesi ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Tärkeässä osassa on omaan organisaatioon tehtävä laatu-, ympäristö- ja/tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehitystyö. Koulutuksesta saat tietoa, työkaluja ja ohjausta kehitystyön toteuttamiseen. Oletpa vasta-alkaja tai kokenut LYT-ammattilainen, teemme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jotta saat koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn.

Koulutusohjelman aihealueita ovat mm.

  • LYT-johtamisen toimintaympäristö
  • Toimintajärjestelmätyökalujen tunteminen
  • Toimintajärjestelmän kehittäminen
  • Toimintajärjestelmäviestintä ja -koulutus
  • Sisäiset auditoinnit ja itsearviointi

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmaan sisältyy 12-15 lähiopetuspäivää ja  oman organisaation kehittämistä. Koulutus kestää 16 kk ja se suoritetaan oman työn ohessa. Sinun on myös mahdollista suorittaa koko tutkinnon sijaan vain yksi tai useampi tutkinnon osa, jolloin lähipäiviäkin on vähemmän. LYT-koulutusohjelma alkaa syksyisin Helsingissä.

Aloitus syksyllä 2019

Seuraava laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ryhmä aloittaa syksyllä 2019. Lisätietoja: kouluttaja Minna Myllykoski, minna.myllykoski@sykli.fi, puh. 040 740 6028.

Tukea organisaation järjestelmätyöhön

Asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja konsultaatiota on tarjolla mm. seuraavista teemoista:

Toimintajärjestelmän kick-off

Tarvitseeko yrityksenne tai organisaationne apua laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmätyön aloitukseen? Toimintajärjestelmän kick-off -koulutuksessa polkaistaan käyntiin toimintajärjestelmän rakentaminen. Koulutus pohjautuu organisaation omiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kick-off kokoaa yhteen henkilöt, tietotaidon ja ideat toimintajärjestelmän rakentamistyön käynnistämiseksi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu joko yritysten ja organisaatioiden johtoryhmälle ja esimiehille tai koko henkilöstölle.

Toteutustapa

Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Prosessit kuntoon!

Toiminnan organisointi prosesseiksi tehostaa tavoitteiden saavuttamista, yhtenäistää toimintatapoja ja tukee asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Prosessit kuntoon! -koulutuksessa kartoitetaan ja kuvataan yrityksen tai organisaation prosesseja. Päämääränä on pyrkiä toiminto- ja yksikköajattelusta prosessimaiseen toimintaan. Prosessikartan ja -kuvausten avulla pystytään huomioimaan paremmin asiakasnäkökulma koko organisaation toiminnassa.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Sisäiset auditoinnit

Sisäisillä auditoinneilla varmistetaan yhteisten sovittujen käytäntöjen toteutuminen ja etsitään kehittämisideoita toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Sisäiset auditoinnit -koulutuksessa käydään läpi sisäisten auditointien tarkoitus, niiden suunnittelu ja toteutus. Sisäiset auditoinnit toimivat organisaation toiminnan kehittämisen työkaluna.

Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä vastaava johto, esimiehet ja asiantuntijat tai koko henkilöstö.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Hinta
950 e + alv + matkakulut (½ pv)
1700 e + alv + matkakulut (1 pv)

Kysy lisää koulutuksesta!
Minna Myllykoski
Kouluttaja kestävä kehitys ja johtaminen
minna.myllykoski@sykli.fi
040 740 6028

Ota meihin yhteyttä, suunnitellaan yhdessä teidän organisaatioonne sopiva kokonaisuus.

Oletko työnhakija?

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusta on tarjolla myös työnhakijoille osana rekrytoivia koulutusohjelmia. Lue lisää.

Koulutukset

Koulutuksia tällä hetkellä: 1 kpl

Yhteyshenkilöt

Minna Myllykoski

Minna Myllykoski

Kouluttaja, kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

040 740 6028
Heli-Maija Nevala

Heli-Maija Nevala

Koulutuspäällikkö, kestävä kehitys ja johtaminen

Yhteystiedot

050 330 0297