Hae sivuilta

Vesihuolto

Koulutusta vesihuoltoalan ammattilaisille

Vesihuolto

Vesihuollon tavoite on tuottaa asiakkailleen hallitusti hyvää talousvettä ja hoitaa erilaisissa toiminnoissa syntyvät jätevedet asianmukaisesti ja laadukkaasti. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan myös vesihuoltoalan koulutusta.

Sykli tarjoaa monipuolista vesihuollon koulutusta mm. veden hankinnan ja puhdistuksen, jäteveden käsittelyn ja vesihuoltoverkostojen ammattilaisille. Tarjolla on koulutuksia niin työnjohdolle, työntekijöille, alalle tulijoille kuin urakoitsijoille ja konsulteillekin. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon koulutusta on tarjolla mm. suunnittelijoille, jätevesijärjestelmien huoltajille ja puhdistajille sekä ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteistönomistajille, kiinteistövälittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Sykli on Suomen johtava vesihuoltoalan ammattitutkintokouluttaja.

Tuotevalikoimaamme kuuluvat niin lyhytkoulutukset kuin tutkintoon johtavat koulutukset, kuten esimerkiksi vesihuoltoalan ammattitutkinto sekä lyhytkoulutukset, kuten vesityökorttikoulutus. Toimimme myös yhteistyökumppanina vesihuoltoalan kehittämishankkeissa.

Tutkintoon valmistava koulutus

Ympäristöalan ammattitutkinto, Vesihuollon osaamisala, lähikoulutukset alkavat eri paikkakunnilla maaliskuussa 2023

Vesihuoltoalan ammattityöntekijöillä, kuten verkostoasentajilla, vesilaitoksenhoitajilla ja puhdistamotyöntekijöillä on mahdollisuus suorittaa Syklissä ympäristöalan ammattitutkinto. Lue lisää alkavista koulutuksistamme:

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto, Vesihuoltomestarin koulutusohjelma, aloitus elokuussa 2022

Vesihuoltomestarin koulutusohjelma on vesihuollon työnjohtajille ja asiantuntijoille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka tähtää ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Katso esite »

Lyhytkoulutukset ja konsultointi

Syklin vesihuoltoyksikkö tarjoaa monipuolisia ja ajankohtaisia lyhytkoulutuksia ja konsultointia. Seuraamme lainsäädännön muutoksia ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita muuttavassa ympäristössä.

Tutustu koulutuksiimme:

Vesityökortti

Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun.

Tavoite
Koulutus perehdyttää osallistujat vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1351/2006 edellyttämässä laajuudessa.

Sisältö
Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta.

Testi
Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi suorittaa myös ilman siihen valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava saapuu vain testitilaisuuteen. Testattava suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin riippuen työnkuvasta. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Yritysasiakkaat – kysy tarjous.

Avoimet henkilökoulutukset:

Vesityökortti koulutus + testi, 21.9.2022, Oulu » 

Vesityökortti koulutus + testi, 3.10.2022, Kouvola » 

Vesityökortti koulutus + testi, 4.10.2022, Jyväskylä » 

Vesityökortti koulutus + testi, 18.10.2022, Juva »

Vesityökortti koulutus + testi, 10.11.2022, Helsinki »

Kysy lisää:

Jari Heiskanen
Projektipäällikkö, kouluttaja
jari.heiskanen@sykli.fi
050 375 2657

Riikka Elo
Koulutuspäällikkö, asiantuntija
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Risto Ponto
Asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

Allasvesityökortti

Allasvesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutuksia allasveden laatuun.

Koulutuksen tavoite
Koulutus perehdyttää osallistujat laitostekniikkaan ja allasvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin lain edellyttämässä laajuudessa. Koulutukseen osallistujat voivat samalla suorittaa Allasvesityökortin.

Koulutuksen kuvaus
Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen (1350/2006) mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat allasveden mikrobiologia ja kemia, allasveden käsittely, muu tiloihin liittyvä tekniikka ja hygienia, lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta.

Allavesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu uimahalleissa, kylpylöissä, kuntoutuslaitoksissa tai vastaavissa työskenteleville henkilöille.

Kesto
Koulutuksen kesto on yksi päivä.

Koulutuspaikka
Asiakkaan tiloissa tai sovitussa paikassa.

Katso esite »

Koulutus on tilauskoulutus – kysy tarjous!

Riikka Elo
allasvesityökorttikouluttaja ja -testaaja
riikka.elo@sykli.fi
puh. 040 572 2786

Juomaveden desinfiointi, koulutus ja konsultointi

Koulutus antaa valmiuden huolehtia vesilaitoksen ja verkoston desinfioinnista sekä ylläpitää desinfiointivalmiutta lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Koulutuksen tavoitteena on vesilaitoksen desinfiointivalmiuden lisääminen ja ylläpito. Talousvesiasetuksen (muutos 442/2014) mukaan talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun saadaan epäily raakaveden tai toimitetun talousveden mikrobiologisesta saastumisesta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Kesto

Pääsääntöisesti 2 päivän koulutus. Mahdollisuus järjestää myös pelkkä teoriakoulutus (1 päivä) tai pelkkä käytännön koulutus (1 päivä).

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Risto Ponto
puh. 050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

 

Riskienkartoitus vesihuoltolaitoksille, WSP ja SSP, koulutus ja konsultointi

MONIPUOLISTA APUA RISKIENHALLINTATYÖHÖN

WSP (Water Safety Plan = talousvesi) – ja SSP (Sanitation Safety Plan = jätevesi) -ohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämät webpohjaiset työkalut vesihuollon kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

WSP- ja SSP -konsultoinnin avulla helpotamme vesihuoltolaitosten riskien hallintatyötä laatimalla ja ohjaamalla riskienhallintaohjelmien käyttöönottoa.
Ohjelmien avulla riskikartoitukset tehdään sekä talousvesi- että jätevesipuolelle, mukaan lukien laitokset ja verkostot. Kartoituksesta syntyvien raporttien avulla riskienhallintaa seurataan ja ylläpidetään vaivattomasti.

Kohderyhmä
Vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaavat henkilöt ja viranomaiset sekä käyttöhenkilökunta.

Laajuus
Laajuus määräytyy laitoksen koon ja arvioitavien kohteiden lukumäärän mukaan. Kartoitus voidaan tehdä sekä talousvesistä että jätevesistä tai vain
toisesta kokonaisuudesta, laitoksen omien tarpeiden mukaan. Kartoitustyö järjestetään asiakkaan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Riikka Elo
asiantuntija, kouluttaja
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Lyhytkestoisten maarakennustöiden liikennejärjestelyt - LIKSU

Koulutus antaa valmiuksia putkirikko, ym. yllättävien liikennealueilla tehtävien, lyhytkestoisten työmaiden liikennejärjestelyjen suunnitteluun.

Koulutukseen osallistuneet saavat käyttöönsä myös LIKSU -suunnitteluohjelman!

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten, maarakentajien ja muiden katualueilla työskentelevien tahojen valmiuksien parantaminen liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja järjestämisessä. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta (547/2005) edellyttää liikennealueella toimijoita suunnittelemaan ja järjestämään työmaiden vaikutusalueen liikennejärjestelyt turvalliseksi tienkäyttäjille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään

 • Tie- ja turvallisuuslainsäädäntöä
 • Liikennesuunnittelun perusteet
 • LIKSU- liikennesuunnitteluohjelmaa
 • Liikennemerkit ja niiden sijoittelu
 • Liikennemerkkien vaikutusalueet
 • Työmaiden jouheva ohittaminen
 • Liikennejärjestelyt asukasympäristössä
 • Kiinteistöjen pelastusteiden huomioiminen

Koulutuksessa tehdään liikennesuunnittelun harjoituksia LIKSU -liikennesuunnitteluohjelmalla.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuolto-, energia- ja viestintäverkostojen asentajille, työnjohdolle, suunnittelijoille, työmaavalvojille ja muille liikennealueella lyhytkestoisilla työmailla toimiville.

Kesto

Koulutuksen kesto on yksi päivä.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena (Teams).

Tilauskoulutuksissa koulutuspaikka ja tapa sovitaan erikseen.

Hinta

Päivän koulutuksen hinta:
Avoimet koulutukset; 300 €/hlö (alv. 0%)
Yrityskoulutuksista pyydä tarjous.

Lisätietoja

Risto Ponto / 050 3879 555 /
vesihuollon asiantuntija, kouluttaja
risto.ponto@sykli.fi

Kemikaaliturvallisuuskoulutus

Vesihuoltolaitokselle räätälöity koulutuspaketti turvallisesta työskentelystä vaarallisten kemikaalien kanssa.

Vesihuoltolaitoksilla käytetään useita vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Jokaisen työntekijän tulee tunnistaa käyttämiensä kemikaalien vaaraominaisuudet sekä hallita kemikaalien turvallinen käyttö ja varastointi.

Koulutuksessa paneudutaan vesihuoltolaitoksella käytössä olevien kemikaalien käyttöturvallisuuteen. Vesihuoltolaitos saa koulutuksen yhteydessä käyttöönsä lyhyet ja selkeät kemikaalien turvallisuusohjeet eri käyttökohteisiin.

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille, jotka joutuvat tekemisiin kemikaalien kanssa.

Kesto
1 päivä.

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Riikka Elo
asiantuntija, kouluttaja
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Jari Heiskanen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 375 2657
jari.heiskanen@sykli.fi

Jätevedenpumppaamojen huoltokoulutus

Tiivis paketti jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyvistä asioista automaation, pumppaustekniikan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Osallistujat saavat jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyen käsityksen pumppaamoiden ohjauksessa käytettävästä automaatiosta, jäteveden pumppaamisen liittyvästä tekniikasta ja huoltoon liittyvistä turvallisuusnäkökulmista.

Sisältö

Pumppaamoiden automaatio
Pumppaamoissa käytetty automaatio ja
instrumentointi 1960-luvulta nykypäivään, erilaiset mittaustekniikat ja tiedonsiirtoväylät.
Pumppaamoturvallisuus
Mitä pitää ottaa huomioon työskenneltäessä pumppaamoissa jätevettä sisältävässä ympäristössä? Erilaisia riskejä ja kuinka niitä tulisi
huomioida?
Pumppaustekniikka
Pumppauksen perusteet
Pumppaamoiden energiatehokkuus
Pumppujen valinnan ja verkoston huollon vaikutus energiatehokkuuteen.
Alan uutuudet
Pumppaamoiden uudet tuulet.
Pumppaamoiden huolto
Pumppaamoiden huoltoon liittyvät keskeiset asiat.

Kohderyhmä
Kunnallisten pumppaamoiden huoltohenkilöstö ja työnjohtajat.

Kesto
1 pv

Katso lisää esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Risto Ponto
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

Viemäreiden kuntotutkijan peruskurssi 19.-20.10.2022, Tampere

Koulutus on tarkoitettu niille viemäreiden kuntotutkimuksia tekeville henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin kouluttautuneet viemärilinjojen ja viemärin tarkastuskaivojen kuntotutkimuksiin, vikahavaintojen analysointiin sekä niiden raportointiin. Koulutus sopii myös kuntotutkimusten tuloksia tulkitseville henkilöille, kuten vesihuoltolaitosten palvelujen tilaajat sekä konsultit.

Kouluttautuminen on tarpeen, koska

 • viemäreiden kunnon tutkiminen edellyttää pätevää kuntotutkijaa, jotta työn laatuun voi luottaa ja mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet perustuvat oikein tehtyihin ja raportoituihin havaintoihin
 • tilaajaorganisaatiot voivat vaatia viemäreiden kuntotutkijoilta pätevyyttä havaintojen tekemiseen. Tilaajatahojen ja konsulttien on myös hyvä perehtyä kuntotutkimuksien visuaalisin menetelmin sekä tehtyjen havaintojen tulkitaan
 • vuonna 2021 on julkaistu uusi ohje ’Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tutkimusmenetelmät’, korvaa vanhat julkaisut: ’Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje’ ja ’Viemärikaivojen kuntotutkimusohje’.

Uusi ohje:

 • on laajempi kuin vanhat ohjeet yhteensä
 • käsittelee viemäreiden kuntotutkimuksia laajasti visuaalisia menetelmiä hyödyntäen
 • sisältää myös viemärin tarkastuskaivojen kunnon tutkimisen
 • esittelee markkinoilla olevia tutkimusmenetelmiä, joiden ominaisuudet ja käyttökohteet on hyvä tuntea
 • esittelee uuden termistön

Viemäreiden kuntotutkijan peruskurssi toteutetaan kaksipäiväisenä lähikoulutuksena. Koulutuksen lopussa Sykli toimittaa linkin verkkotenttiin, joka on voimassa kaksi viikkoa koulutuksesta. Verkkotentin hyväksytysti suorittaneet saavat kurssista osallistumistodistuksen. Lisäksi verkkotentin hyväksytysti suorittaneet saavat linkin videotenttiin. Videotentin hyväksytysti suorittaneet saavat FiSTT ry:n Kuntotutkijakortin.

Koulutus sisältää mm. seuraavaa:

 • Työturvallisuus, viemäreiden ominaisuudet ja hyvä rakennustapa sekä valmistelevat työt
 • Kaivon kunnon yleispiirteinen tutkiminen ja raportointi
 • Kaivon kunnon kattava tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden yleispiirteinen kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Viemäreiden kattava kunnon tutkiminen ja raportointi
 • Suurikokoiset viemärit, tunnelit, savu- ja väriainekokeet
 • Havaintojen tulkinnan soveltaminen uudisrakennus- ja saneerauskohteissa
 • Verkkotentti (teoriakoe)
 • Videotentti (verkkotentin suorittaneille)

Koulutuksen hinta on 525 € (alv 0 %). Hinta sisältää uuden ohjejulkaisun Viemäreiden kunnon tutkiminen – Visuaaliset tutkimusmenetelmät, joka jaetaan opiskelijoille koulutuksen alussa. Materiaalin voi myös tilata ennakkoon VVY:ltä.

Ilmoittaudu 14.10.2022 mennessä »

Kouluttajat: yhteistyössä Sykli ja FiSTT ry Kuntotutkimusjaosto

sykli_logo_20v_rgb_sininen.png (31 KB)     fistt.png (5 KB)

Lisätietoa koulutuksesta:

Risto Ponto
050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

Koulutuksen esite »

Katso vesihuollon koko koulutustarjonta -esite »

Katso kaikki vesihuollon koulutukset koulutuskalenterista »

Katso esittely: Vesijohtoverkoston desinfiointi

 

Yhteyshenkilöt

Riikka Elo

Riikka Elo

Koulutuspäällikkö, vesihuollon asiantuntija

Yhteystiedot

040 572 2786
Sami Forsman

Sami Forsman

Kouluttaja, asiantuntija

Yhteystiedot

044 4938 609
Jari Heiskanen

Jari Heiskanen

Projektipäällikkö, kouluttaja

Yhteystiedot

050 375 2657
Risto Ponto

Risto Ponto

Kouluttaja, asiantuntija

Yhteystiedot

050 387 9555
Timo Tolonen

Timo Tolonen

Kouluttaja, asiantuntija

Yhteystiedot

0400 378 000