Hae sivuilta

Vesihuolto

Koulutusta vesihuoltoalan ammattilaisille

Vesihuolto

Vesihuollon tavoite on tuottaa asiakkailleen hallitusti hyvää talousvettä ja hoitaa erilaisissa toiminnoissa syntyvät jätevedet asianmukaisesti ja laadukkaasti. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan myös vesihuoltoalan koulutusta.

Sykli tarjoaa monipuolista koulutusta vesihuoltoalan ammattilaisille. Tuotevalikoimaamme kuuluvat niin lyhytkoulutukset kuin tutkintoon johtavat koulutukset, kuten esimerkiksi vesihuoltoalan ammattitutkinto. Toimimme myös yhteistyökumppanina vesihuoltoalan kehittämishankkeissa.

Tutkintoon valmistava koulutus

Ympäristöalan ammattitutkinto

Vesihuoltoalan ammattityöntekijöillä, kuten verkostoasentajilla, vesilaitoksenhoitajilla ja puhdistamotyöntekijöillä on mahdollisuus suorittaa Syklissä ympäristöalan ammattitutkinto.

Katso esite »

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Vesihuoltomestarin koulutusohjelma on vesihuollon työnjohtajille ja asiantuntijoille suunnattu koulutuskokonaisuus, joka tähtää ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Katso esite »

Lyhytkoulutukset ja konsultointi

Syklin vesihuoltoyksikkö tarjoaa monipuolisia ja ajankohtaisia lyhytkoulutuksia ja konsultointia. Seuraamme lainsäädännön muutoksia ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita muuttavassa ympäristössä.

Tutustu koulutuksiimme:

Juomaveden desinfiointi, koulutus ja konsultointi

Koulutus antaa valmiuden huolehtia vesilaitoksen ja verkoston desinfioinnista sekä ylläpitää desinfiointivalmiutta lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Koulutuksen tavoitteena on vesilaitoksen desinfiointivalmiuden lisääminen ja ylläpito. Talousvesiasetuksen (muutos 442/2014) mukaan talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun saadaan epäily raakaveden tai toimitetun talousveden mikrobiologisesta saastumisesta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Kesto

Pääsääntöisesti 2 päivän koulutus. Mahdollisuus järjestää myös pelkkä teoriakoulutus (1 päivä) tai pelkkä käytännön koulutus (1 päivä).

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Risto Ponto
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

Vesa Arvonen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 330 2590
vesa.arvonen@sykli.fi

Riskienkartoitus vesihuoltolaitoksille, WSP ja SSP, koulutus ja konsultointi

MONIPUOLISTA APUA RISKIENHALLINTATYÖHÖN

WSP (Water Safety Plan = talousvesi) – ja SSP (Sanitation Safety Plan = jätevesi) -ohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämät webpohjaiset työkalut vesihuollon kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

WSP- ja SSP -konsultoinnin avulla helpotamme vesihuoltolaitosten riskien hallintatyötä laatimalla ja ohjaamalla riskienhallintaohjelmien käyttöönottoa.
Ohjelmien avulla riskikartoitukset tehdään sekä talousvesi- että jätevesipuolelle, mukaan lukien laitokset ja verkostot. Kartoituksesta syntyvien raporttien avulla riskienhallintaa seurataan ja ylläpidetään vaivattomasti.

Kohderyhmä
Vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaavat henkilöt ja viranomaiset sekä käyttöhenkilökunta.

Laajuus
Laajuus määräytyy laitoksen koon ja arvioitavien kohteiden lukumäärän mukaan. Kartoitus voidaan tehdä sekä talousvesistä että jätevesistä tai vain
toisesta kokonaisuudesta, laitoksen omien tarpeiden mukaan. Kartoitustyö järjestetään asiakkaan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Vesa Arvonen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 330 2590
vesa.arvonen@sykli.fi

Riikka Elo
asiantuntija, kouluttaja
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Kemikaaliturvallisuuskoulutus

Vesihuoltolaitokselle räätälöity koulutuspaketti turvallisesta työskentelystä vaarallisten kemikaalien kanssa.

Vesihuoltolaitoksilla käytetään useita vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Jokaisen työntekijän tulee tunnistaa käyttämiensä kemikaalien vaaraominaisuudet sekä hallita kemikaalien turvallinen käyttö ja varastointi.

Koulutuksessa paneudutaan vesihuoltolaitoksella käytössä olevien kemikaalien käyttöturvallisuuteen. Vesihuoltolaitos saa koulutuksen yhteydessä käyttöönsä lyhyet ja selkeät kemikaalien turvallisuusohjeet eri käyttökohteisiin.

Katso koulutuksen sisältö esitteestä »

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille, jotka joutuvat tekemisiin kemikaalien kanssa.

Kesto
1 päivä.

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Riikka Elo
asiantuntija, kouluttaja
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Jari Heiskanen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 375 2657
jari.heiskanen@sykli.fi

Jätevedenpumppaamojen huoltokoulutus

Tiivis paketti jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyvistä asioista automaation, pumppaustekniikan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Osallistujat saavat jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyen käsityksen pumppaamoiden ohjauksessa käytettävästä automaatiosta, jäteveden pumppaamisen liittyvästä tekniikasta ja huoltoon liittyvistä turvallisuusnäkökulmista.

Sisältö

Pumppaamoiden automaatio
Pumppaamoissa käytetty automaatio ja
instrumentointi 1960-luvulta nykypäivään, erilaiset mittaustekniikat ja tiedonsiirtoväylät.
Pumppaamoturvallisuus
Mitä pitää ottaa huomioon työskenneltäessä pumppaamoissa jätevettä sisältävässä ympäristössä? Erilaisia riskejä ja kuinka niitä tulisi
huomioida?
Pumppaustekniikka
Pumppauksen perusteet
Pumppaamoiden energiatehokkuus
Pumppujen valinnan ja verkoston huollon vaikutus energiatehokkuuteen.
Alan uutuudet
Pumppaamoiden uudet tuulet.
Pumppaamoiden huolto
Pumppaamoiden huoltoon liittyvät keskeiset asiat.

Kohderyhmä
Kunnallisten pumppaamoiden huoltohenkilöstö ja työnjohtajat.

Kesto
1 pv

Katso lisää esitteestä »

Kysy lisää koulutuksesta ja pyydä tarjous:

Vesa Arvonen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 330 2590
vesa.arvonen@sykli.fi

Vesityökortti

Myös CAP-koulutuksena!
Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta talousveden laatuun.

Koulutus perehdyttää osallistujat vesilaitostekniikkaan ja talousvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1351/2006 edellyttämässä laajuudessa.

Sisältö
Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen mukaisesti osaamistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta.

Testi
Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi suorittaa myös ilman siihen
valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava saapuu vain testitilaisuuteen. Testattava suorittaa joko vesilaitos- tai vesijohtoverkostotestin riippuen
työnkuvasta. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuoltolaitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Kesto
Koulutuksen kesto on 1 päivä.

Hinta
Koulutuksen hinta on 223,20 € / hlö. Hinta sisältää ALV 24%, koulutuksen, koulutusmateriaalin, testauksen, kahvit ja lounaan. Pelkkään testiin
osallistuminen maksaa 93 € / hlö (sis. ALV 24%). Koulutus ja testi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 8. Ryhmille hinnoittelu sopimuksen mukaan.

Katso esite »

Kysy tarjous!

Riikka Elo
asiantuntija, kouluttaja
puh. 040 572 2786
riikka.elo@sykli.fi

Vesa Arvonen
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 330 2590
vesa.arvonen@sykli.fi

Risto Ponto
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 387 9555
risto.ponto@sykli.fi

Katso vesihuollon koko koulutustarjonta -esite »

Katso kaikki vesihuollon koulutukset koulutuskalenterista »

Katso esittely: Vesijohtoverkoston desinfiointi

 

Koulutukset

Koulutuksia tällä hetkellä: 1 kpl

Yhteyshenkilöt

Vesa Arvonen

Vesa Arvonen

Vesihuollon asiantuntija, kouluttaja

Yhteystiedot

050 330 2590
Riikka Elo

Riikka Elo

Vesihuollon asiantuntija, kouluttaja

Yhteystiedot

040 572 2786
Jari Heiskanen

Jari Heiskanen

Projektipäällikkö, kouluttaja

Yhteystiedot

050 375 2657
Risto Ponto

Risto Ponto

Vesihuollon asiantuntija, kouluttaja

Yhteystiedot

050 387 9555
Timo Tolonen

Timo Tolonen

Kouluttaja, asiantuntija

Yhteystiedot

0400 378 000
Terhi Yli-Pirilä

Terhi Yli-Pirilä

Projektiasiantuntija

Yhteystiedot

050 339 0382