Siirry sisältöön
Taimi mullassa.

Syklin vastuullisuus

Kestävä kehitys on yksi Syklin arvoista, yhdessä saamme aikaan kestäviä tuloksia vastuullisesti. Olemme toiminnassamme sitoutunut edistämään kestävän kehityksen periaatteita. Sykli on mukana useissa vastuullisuusjohtamisen viitekehyksissä ja sitoumuksissa. Tavoitteenamme on olla ympäristöalan koulutuksen edelläkävijä ja yhteiskuntaa uudistava oppilaitos. 

Sykli kouluttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia – lähellä heitä!

Sykli kouluttaa valtakunnallisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden ammattilaisia kuudessa eri tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi toteutamme täydennys-, tilaus- ja palvelukoulutuksia erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa kaikkea koulutustoimintaamme. Järjestämme koulutukset opiskelijoita ja asiakkaita lähellä niin, että matkustamisesta johtuvat hiilidioksidipäästöt minimoidaan. Koulutuksissa keskitytään käytännön kestävyysosaamisen lisäämiseen kestävän työelämän edistämiseksi – eri aloilla kestävyys merkitsee eri asioita. 

Sykli kehittää ja levittää kestäviä toimintamalleja

Tutkinto- ja tilauskoulutusten lisäksi kehitämme kestävän kehityksen ja kiertotalouden toimintamalleja kehittämishankkeissa ja palvelutuotteidemme kautta. Toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa edistääksemme kestävää ammattilaisuutta ja työelämää. Viestimme aktiivisesti kiertotaloudesta ja kestävästä ammattilaisuudesta sekä koulutamme vastuullisuusviestintää.  

Sykli näyttää esimerkkiä toiminnallaan 

Syklin arvoja ovat kestävä kehitys, asiakaslähtöisyys, joustavuus sekä osaaminen. Pyrimme noudattamaan arvojamme kaikessa toiminnassamme ja toivomme, että työntekijät seuraavat näitä arvoja ainakin aina Sykliä edustaessaan. Vastuullisuus tarkoittaa Syklissä paitsi ekologisuutta, myös hyvinvointia, joustavuutta, kohtuullisuutta ja taloudellisuutta.  

Kestävyys ja vastuullisuus on sisäänrakennettu Syklin toimintaan jo perustamisesta lähtien: Syklin perustehtävä on edistää organisaatioiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen osaamista. Tavoitteenamme on toimia edelläkävijänä ja viedä eteenpäin muutosta kohti kestävämpää maailmaa.  

Strategiaamme on kirjattu, että olemme hiilitietoinen organisaatio. Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain ja pyrimme aktiivisesti vähentämään sitä, samalla kun kasvatamme kädenjälkeämme. Kompensoimme hiilijalanjälkemme – olemme siis hiilikompensoitu organisaatio.  

Myös sosiaalinen vastuullisuus on tärkeää: hankintaohjeemme ohjeistaa hankkimaan reiluja, luonnonmukaisia, kotimaisia ja tarpeellisia tuotteita ja palveluja. Työllistävä toimintamme tukee kaikkien oikeutta asiallisesti palkattuun työhön. Tuemme myös yhteiskunnan eri aloilla toimivia järjestöjä säännöllisesti.  


Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Ekokompassi logo

Syklissä toimimme niin kuin opetamme. Syklin ympäristövastuutyötä ohjaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Osana Ekokompassia Sykli on sitoutunut seuraamaan esimerkiksi hankintojensa vastuullisuutta ja koulutustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hankinnoissa suosimme ympäristömerkittyjä, reilun kaupan sekä luomutuotteita. Matkustusohjeemme kannustaa kulkemaan julkisilla. Lentämistä vältämme, liikkumisesta aiheutuneet päästöt kompensoimme. Pyrimme myös vaikuttamaan kiinteistöjemme kestävyyteen vuoropuhelulla kiinteistönomistajien kanssa. Syklin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti »


Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Syklille on myönnetty Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti 20-vuotisjuhlassamme marraskuussa 2022. Sertifiointi on meille erityinen, sillä olimme mukana kehittämässä OKKA-sertifikaattia sen alkumetreillä. Juhlavuoden kunniaksi oli oikea hetki hakea sertifikaattia myös meille.

Sertifikaatin haun vaiheet olivat seuraavat: 

  1. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi 
  1. Kehittämissuunnitelma, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen 
  1. Auditoija todentaa toiminnan perustason sekä itsearviointiprosessin ja kehittämissuunnitelman laadun 
  1. Ennen sertifiointia esitettävä auditoijalle toimenpiteet, joilla kehittämissuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan. 

Sertifikaattia myöntää OKKA-säätiö eli Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö. 

Sertifikaatin myötä laadimme koko henkilöstön kesken kestävän kehityksen toimintasuunnitelman, johon tunnistettiin itsearviointivaiheen aikana yli 70 toimenpidettä seuraavan kolmen vuoden aikana tehtäväksi. Ensimmäisen vuoden aikana näistä toteutettiin jo yli 40 %, ja loput sisällytettiin toisen vuoden toimintasuunnitelmaan. OKKA-työn uudelleenarviointi tehtäneen Syklissä siis suunniteltua aiemmin, kun asetetut tavoitteet saavutetaan ennen kolmen vuoden määräaikaa. Tavoitteisiin sisältyy muun muassa pedagogisen ohjelman laadinta, SDG-tavoitteiden tutuksi tekeminen koko henkilöstölle sekä Johdanto kestävään kehitykseen -verkkokurssin suoritus koko henkilöstön toimesta. 


SDG Accord -kestävän kehityksen sitoumus

Sykli on ensimmäinen suomalainen ammatillinen oppilaitos, joka on allekirjoittanut SDG Accordin, kansainvälisen oppilaitoksille suunnatun kestävän kehityksen sitoumuksen. Nämä tärkeät tavoitteet tulevat näkymään toiminnassamme jatkossa entistä vahvemmin, alkaen henkilöstön koulutuksesta aina jokaiseen koulutuspäivään ja toiminnan suunnitteluun.