Siirry sisältöön
Taimi mullassa.

Syklin vastuullisuus

Kestävä tulevaisuus on yksi Syklin arvoista, yhdessä saamme aikaan kestäviä tuloksia vastuullisesti. Olemme toiminnassamme sitoutuneet edistämään sekä kestävän kehityksen periaatteita että myös rakentamaan kestävää tulevaisuutta Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan mukaisesti.  Koulutuksemme antavat opiskelijoillemme eväitä kehittää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä omissa organisaatioissaan.

Sykli on mukana useissa vastuullisuussitoumuksissa ja vuoden 2024 aikana Syklille laaditaan oma kestävyystiekartta, joka viitoittaa tietämme vielä konkreettisemmin kohti tavoittelemaamme tulevaisuuskuvaa. Tavoitteenamme on olla ympäristöalan koulutuksen edelläkävijä ja yhteiskuntaa uudistava oppilaitos.

Sykli kouluttaa kestävän tulevaisuuden ammattilaisia

Sykli kouluttaa valtakunnallisesti kestävän tulevaisuuden ammattilaisia kuudessa eri tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi toteutamme täydennys-, tilaus- ja palvelukoulutuksia erilaisille asiakasryhmille ja organisaatioille. Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa kaikkea koulutustoimintaamme. Kestävyys ja vastuullisuus on sisäänrakennettu Syklin toimintaan jo perustamisesta lähtien: Syklin perustehtävä on edistää organisaatioiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen osaamista. Tehtävämme on tuoda kestävyys jokaisen ammattilaisen toimintatavaksi. Koulutuksissa keskitytään käytännön kestävyys- ja vastuullisuusosaamisen lisäämiseen – eri aloilla kestävyys merkitsee eri asioita. 

Sykli kehittää ja levittää kestäviä toimintamalleja

Tutkinto- ja tilauskoulutusten lisäksi kehitämme kestävän tulevaisuuden ja kiertotalouden toimintamalleja kehittämishankkeissa ja palvelutuotteidemme kautta. Toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa edistääksemme kestävää ammattilaisuutta ja työelämää. Syklin asiantuntijat ovat rohkeita kehittäjiä, jotka tuntevat alansa kestävyyshaasteet ja selkeyttävät tutkimustiedon käytännön ratkaisuiksi.

Sykli näyttää esimerkkiä toiminnallaan 

Syklin arvoja ovat uteliaisuus, uskallus, toivo sekä kestävä tulevaisuus. Kestävyys tarkoittaa Syklissä luonnon monimuotoisuuden vaalimista, ilmastoviisautta ja planeetan rajoissa elämistä luonnon ja tulevien sukupolvien puolesta.​ Tavoitteenamme on toimia suunnannäyttäjinä ja kasvattaa omaa kädenjälkeämme koulutustemme vaikuttavuuden kautta. Muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta on mahdollista käytännön kestävyysratkaisujen sekä organisaatioiden ja yksilöiden uusintavien toimintatapojen kautta.  

Strategiamme on sekin rakennettu kestävän tulevaisuuden ympärille. Strategian mukaisesti kehitämme omia toimintatapojamme pienentäen jalanjälkeämme ja kasvattaen kädenjälkeämme.  Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain ja pyrimme aktiivisesti vähentämään sitä.  Järjestämme koulutukset opiskelijoita ja asiakkaita lähellä, jotta matkustamisesta johtuvat hiilidioksidipäästöt saadaan minimoitua ja suosimme liikkumisessa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. Hankintaohjeemme ohjeistaa hankkimaan reiluja, luonnonmukaisia, kotimaisia ja vain tarpeellisia tuotteita ja palveluja. Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain ja pyrimme aktiivisesti pienentämään sitä.

Sosiaalinen vastuullisuus on Syklille tärkeää. Kaikissa toimissaan Sykli pyrkii edistämään opiskelijoiden ja työntekijöiden tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Selvitämme opiskelijoiden tuen tarpeet ja huomioimme heidän eri elämäntilanteensa. Huomioimme oppimisympäristöjemme ja oppimateriaaliamme esteettömyyden ja saavutettavuuden. Syklin koulutuksissa noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Työllistävä toimintamme tukee kaikkien oikeutta asiallisesti palkattuun työhön. Tuemme myös yhteiskunnan eri aloilla toimivia järjestöjä säännöllisesti.


Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus 2030

Sykli on sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta Ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan mukaisesti.

Tällä merkillä osoitetaan sitoumus kestävyystiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämiseen ja edistymisen seurantaan.


Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

Ekokompassi logo

Syklissä toimimme niin kuin opetamme. Syklin ympäristövastuutyötä ohjaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Osana Ekokompassia Sykli on sitoutunut seuraamaan esimerkiksi hankintojensa vastuullisuutta ja koulutustoiminnan aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen määrää. Hankinnoissa suosimme ympäristömerkittyjä, reilun kaupan sekä luomutuotteita. Matkustusohjeemme kannustaa kulkemaan julkisilla. Lentämistä vältämme, liikkumisesta aiheutuneet päästöt kompensoimme. Pyrimme myös vaikuttamaan kiinteistöjemme kestävyyteen vuoropuhelulla kiinteistönomistajien kanssa. Syklin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti »


Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

Kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos

Syklille on myönnetty Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti 20-vuotisjuhlassamme marraskuussa 2022. Sertifiointi on meille erityinen, sillä olimme mukana kehittämässä OKKA-sertifikaattia sen alkumetreillä. Juhlavuoden kunniaksi oli oikea hetki hakea sertifikaattia myös meille.

Sertifikaatin haun vaiheet olivat seuraavat: 

  1. Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointi 
  1. Kehittämissuunnitelma, joka tähtää ennakoivien ja uudistavien toimintatapojen vahvistamiseen 
  1. Auditoija todentaa toiminnan perustason sekä itsearviointiprosessin ja kehittämissuunnitelman laadun 
  1. Ennen sertifiointia esitettävä auditoijalle toimenpiteet, joilla kehittämissuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan. 

Sertifikaattia myöntää OKKA-säätiö eli Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö. 

Sertifikaatin myötä laadimme koko henkilöstön kesken kestävän kehityksen toimintasuunnitelman, johon tunnistettiin itsearviointivaiheen aikana yli 70 toimenpidettä seuraavan kolmen vuoden aikana tehtäväksi. Ensimmäisen vuoden aikana näistä toteutettiin jo yli 40 %, ja loput sisällytettiin toisen vuoden toimintasuunnitelmaan. OKKA-työn uudelleenarviointi tehdään Syklissä siis suunniteltua aiemmin, kun asetetut tavoitteet saavutetaan ennen kolmen vuoden määräaikaa. Uusi kehittämissuunnitelma yhdistetäänkin kiinteästi vuonna 2024 laadittavaan kestävyystiekarttaamme. 


SDG Accord -kestävän kehityksen sitoumus

Sykli on ensimmäinen suomalainen ammatillinen oppilaitos, joka on allekirjoittanut SDG Accordin, kansainvälisen oppilaitoksille suunnatun kestävän kehityksen sitoumuksen. Nämä tärkeät tavoitteet tulevat näkymään toiminnassamme jatkossa entistä vahvemmin, alkaen henkilöstön koulutuksesta aina jokaiseen koulutuspäivään ja toiminnan suunnitteluun.