Siirry sisältöön
Työskentelyä läppärillä.

Ohjeet tutkinto-opiskelijalle

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 


Kaikille tutkinto-opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  
Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan perustietojen lisäksi: 

 1. Suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen tiedot 
 1. Suunnitelma tulevista näytöistä 
 1. Osaamisen arvioijat 
 1. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 1. Opiskelijan erityistuen tarve ja toimenpiteet tuen varmistamiseksi 
 1. Tutkintokoulutuksen ja muiden tarvittavan ammattitaidon hankkimistapojen tarve 
 1. Oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajan ja vastuuopettajan tiedot, keskeiset työtehtävät työpaikalla sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja tietopuolisten opintojen ajoittuminen oppisopimusajalle 

Suunnitelman edistymistä seurataan ja sitä täydennetään opintojen edetessä. Suunnitelman lähtökohtana on aluksi tehtävä lähtötason arviointi, jossa todetaan työssä ja muualla sekä aiemmissa opinnoissa saavutettu ammattitaito. Ammattitaito todetaan sekä opiskelijan esittämistä dokumenteista että kouluttajan suorittaman arvioinnin perusteella. Myös koulutuksen ulkopuolelta tutkintoon tuleville suoritetaan lähtötason arviointi. Sen perusteella heidät ohjataan joko suoraan näyttöihin tai valmistavaan koulutukseen.  

Myös muissa kuin tutkintoihin valmistavissa pitempikestoisissa koulutuksissa laaditaan pääsääntöisesti HOKS. Tällöin sen sisältö vaihtelee koulutuksen sisältöjen mukaisesti.  

HOKS laaditaan opiskelijan ja kouluttajan sekä oppi- tai koulutussopimuksessa työpaikkaohjaajan välisenä yhteistyönä. Kaikki osapuolet allekirjoittavat suunnitelman sähköisesti VismaSign -palvelussa. 


Opintojen tukitarpeiden tunnistaminen henkilökohtaistamiskeskustelussa (HOKS) 

HOKS-keskustelua vetävä Syklin kouluttaja, käy keskustelun lopussa kanssasi kahden kesken (ilman työpaikkaohjaajaasi) läpi henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä asioita. Tässä yhteydessä kartoitetaan mahdolliset tukitarpeesi opintojen suorittamisessa. Lähtökohtana on aina oma arviosi mahdollisen tuen tarpeesta. Tukitarpeesi voivat olla 1) koulutuspäiviin liittyviä erityistarpeita, 2) yleisen lisätuen tarvetta tai 3) erityisen tuen tarvetta.  

Mikäli sinulla on 1) koulutuspäiviin liittyviä erityistarpeita (esim. tilojen esteettömyydessä), jotka eivät sinänsä edellytä mitään erillisiä tukitoimia, kirjataan nämä tiedoksi kouluttajillesi Syklissä. Tieto näistä ei mene työpaikkaohjaajallesi. 

Mikäli keskustelussa ilmenee, että mahdollisesti tarvitset opintojesi suorittamiseen lisätukea eli 2) yleistä lisätukea tai 3) erityistä tukea, ohjataan sinut tarvittaessa täyttämään itsearviointi Forms-kyselyllä tukitarvetason määrittämiseksi. Sovitut tukitoimenpiteet kirjataan HOKSiin, josta ne näkyvät myös työpaikkaohjaajallesi. Mitään salassa pidettävää tietoa, vammaa, sairautta, diagnooseja tai aiempia tukipäätöksiä, ei kirjata HOKSiin, joten Syklin kouluttajien ja työpaikkaohjaajasi tietoon tulevat ainoastaan kanssasi sovitut tukitoimet. Yleisestä lisätuesta sovitaan Syklin kouluttajan kanssa, mutta erityisen tuen päätöksen tekee Syklin rehtori. 


Monimuotoinen opiskelu

Koulutuksen lähiopetuspäivissä asiantuntijakouluttajamme kertovat opintojesi aiheista oikeiden käytännönläheisten työelämäesimerkkien kautta, synnyttäen vuorovaikutteisia keskusteluita ryhmän opiskelijoiden ja kouluttajan välille. Ryhmän kanssa yhdessä pohtimanne tehtävät laajentavat näkemystäsi työelämästä omalla alallasi. Lähiopetuspäivissä voimme myös tarjota sinulle henkilökohtaista ohjausta ja opastusta opintojesi edistymisen eri vaiheissa. 

Sykli tarjoaa ammatillista aikuiskoulusta ja suurin osa opiskelijoistamme on jo työelämässä, joten emme järjestä opiskelu- tai työssäoppimisjaksoja ulkomailla. 

Verkko-oppimisympäristöstä Moodlesta saat nopeasti käsiisi tietoa, palautat näppärästi tehtävät ja saat tukea kouluttajilta sekä myös muilta koulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta. Samalla voit seurata edistymistäsi ja saada palautetta tehtävistäsi. 

Innostavat sisällöt ja käytäntöön nivoutuvat tehtävät ovat suoraan sidottuja työelämään ja pääsääntöisesti jokaisen opiskelijan omaan työhön. Teet siis omaa työtäsi edistäviä tehtäviä valitsemalla Syklin kouluttajasi ja työnantajasi tuella kehittämistehtäviin sellaiset aiheet ja sisällöt, joiden kanssa työskentelet omassa organisaatiossasi. Näin viet opit ja tulokset suoraan käytäntöön, jolloin koulutus hyödyttää sinua työssäsi ja kehittää samalla kertaa työnantajaorganisaatiosi toimintaa. 


Osaamisen arviointiopas opiskelijalle 

Tutkinnon suorittaminen 

Näyttöjen arviointi tapahtuu kaksikantaperiaatteella. Arvioinnin tekevät oppilaitoksen ja työelämän edustajat sekä opiskelija itsearvioinnin osalta. Arvosana-asteikko on hyväksytty/hylätty.  

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omaan näyttösuoritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain arvioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä. 

Tutkintokoulutuksenopiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen. Tutkintokoulutuksen opiskelija voi pyytää arvioijien tarkistuspyyntöön antamaan päätökseen edelleen oikaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tutkintokoulutuksen opiskelija pyytää oikaisua osaamisen arviointiin ensisijaisesti siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan suoritettava tutkinto kuuluu. 


Amis-palautteen antaminen  

ARVO on internetin kautta käytettävä Opetushallituksen palautejärjestelmä ammatilliselle koulutukselle ja se koskee nuoriso- ja aikuiskoulutusta. Amis-palautteissa kysytään tutkinnon suorittajien mielipiteitä tutkintoon hakeutumisesta, tutkinnon suorittamisesta sekä tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta. Linkki kyselyihin lähetetään automaattisesti Opetushallituksen ARVO-järjestelmästä opiskelijan sähköpostiosoitteeseen. Kyselyt kuuluvat opiskelijan opintoihin ja ovat siten pakollisia. Kyselyihin tulee vastata kuukauden sisällä linkin saamisesta.    

Amis-alkupalautekysely tehdään heti HOKSin hyväksynnän jälkeen ja siinä kysytään opintojen hakeutumisvaiheeseen sekä HOKSin laadintaan liittyvää palautetta. 

Amis-loppupalautekysely tehdään tutkinnon suorittamisvaiheessa, näyttöjen jälkeen ja kyselyssä kysytään koulutukseen ja näyttöjen järjestämiseen liittyvää palautetta.

Palautetta käytetään tutkintojärjestelmän toimivuuden seurannassa ja kehittämisessä. Palaute annetaan anonyyminä eli oppilaitos näkee ainoastaan, onko automaattilinkki käytetty vai ei. Palaute raportoituu koosteena kaikista opiskelijoista koulutuksen/näyttötutkinnon järjestäjille, Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.  

Amis-palautekyselyiden lopussa olevien Syklin omien kysymysten vastaukset raportoituvat ainoastaan Syklin omaan käyttöön, oppilaitoksemme toiminnan kehittämiseksi. Halutessasi voi myös osallistua Syklin järjestämään arvontaan täyttämällä kyselyn loppuun oman sähköpostiosoitteesi. Vastaajien kesken arvomme lahjakortteja.

Kuvassa kuvattu Opetushallituksen opiskelijapalutteen keruu.
Lähde: Opetushallitus

Todistukset ja ammattitutkintostipendi 

Opiskelutodistus tai opintorekisteriote 

Opiskelijalle annetaan pyydettäessä opiskelutodistus tai opintorekisteriote. Pyydä todistusta tarvittaessa Syklin tutkintosihteeriltä: sanna.sachse@sykli.fi 

Tutkintotodistus  

Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Osatutkintotodistus annetaan pyydettäessä tai oppiajan päättyessä. 

Ammattitutkintostipendi  

Työllisyysrahasto myöntää ammattitutkintostipendin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneelle, mikäli hän täyttää stipendin saantiehdot. Ammattitutkintostipendi on 414 € ja stipendi on veroton kertakorvaus.  (Huomio: Hallitusohjelmaan on kirjattu ammattitutkintostipendin lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen.)

Lue ammattitutkintostipendin saamisehdoista ja hakemisesta lisää: Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendi

Valmistuneiden nimien julkaisu 

Julkisena tietona Opetushallitus julkaisee ammattiin valmistuneiden nimet toimituksellisiin tarkoituksiin tiedotusvälineiden käyttöön. Turvakiellon omaavien henkilöiden nimiä ei julkaista. 


Käytännön ohjeita opiskelijalle 

Yhteystietojesi ajantasaisuus  

On tärkeää, että kaikki yhteystietosi ovat ajan tasalla opintojesi aikana ja niiden päättyessä. Koulutuspäivien kutsut tulevat Moodlen kautta sähköpostiosoitteeseesi ja todistukset postitetaan kotiosoitteeseesi. Huolehdi siis, että tietosi opiskelijahallinnassamme ovat oikein. 

Mikäli tietoihisi tulee muutoksia opintojesi aikana (kotiosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumerosi vaihtuu), täytä Opiskelutietojen muutoslomake 

Moodle-tunnukset 

Syklin sähköinen oppimisalusta on Moodle, jonka käyttöön saat ohjausta lähipäivissä. Moodleen tulevat jakoon opintoihisi liittyvät materiaalit ja tehtävät, jotka myös palautetaan sinne. Moodle-tunnukset tehdään sinulle Syklin toimistossa. Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisen kanssa, ota yhteyttä sähköpostilla Moodle-vastaavaan: outi.hallikainen@sykli.fi 

Moodle-tunnuksesi ja tehtäväsi poistetaan 30 päivän kuluttua opiskeluoikeutesi päättymisestä. Lataa talteen omalle koneellesi kaikki tehtäväsi ja muut aineistot, jotka haluat säilyttää. 

Opiskelijamaksu  

Tutkintoon valmistavassa omaehtoisessa valtionrahoitus (VOS)- ja oppisopimuskoulutuksessa (OPSO) laskutetaan opiskelijamaksu. Opiskelijamaksulasku lähetetään aina opiskelijalle itselleen, hänen kotiosoitteeseensa. Mikäli opiskelijamaksu on vähintään 200 euroa, voit valita laskulle 1−4 maksuerää, peräkkäisille kuukausille. Alle 200 euron opiskelijamaksu laskutetaan aina yhdessä erässä. Opiskelijamaksun maksuvelvoite säilyy, vaikka keskeyttäisit koulutuksen. 

Mikäli olet työtön ja sinulla on TE-toimiston lupa osallistua koulutukseen, saat opiskelijamaksusta alennusta toimittamalla TE-toimiston lausunnon sähköpostilla tutkintosihteerille.

Opiskelijamaksut tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ovat seuraavat:

 • ammattitutkinto kokotutkintona 300 € (VOS-rahoituksella työttömiltä 100 €)
 • erikoisammattitutkinto kokotutkintona 500 € (VOS-rahoituksella työttömältä 200 €)
 • ammattitutkinnon suuntautumisosa 200 € (työttömiltä 50 €), muu osa 100 € (työttömiltä 50 €)
 • erikoisammattitutkinnon suuntautumisosa 300 € (työttömiltä 100 €), muu osa 150 € (työttömiltä 50 €)

Työvoimakoulutuksissa (TV) ja toisen oppilaitoksen kautta hankitusta oppisopimuksesta (vieras-OPSO) emme laskuta lainkaan opiskelijamaksua.

Osatutkintotavoitteisissa koulutuksissa, joissa suoritetaan ainoastaan yksi tutkinnon osa, opiskelijamaksu on 150 €, joka laskutetaan yhdessä erässä.

Muutokset oppisopimuskoulutuksessa 

Mikäli olet Syklin oppisopimusopiskelija ja opiskelutilanteessasi tapahtuu muutoksia (esim. jäät äitiys- tai vuorotteluvapaalle, työpaikkakouluttajasi vaihtuu, työsuhteesi päättyy tai keskeytät koulutuksen), ilmoita muutoksista aina kirjallisesti täyttämällä Opiskelutietojen muutoslomake

Mikäli suoritat koulutusta toisen oppisopimustoimiston sopimuksella (ns. vieras-opso), niin ilmoita ja sovi kaikista muutoksista myös heidän kanssaan. 

Muutokset oppiajassa 

Mikäli haluat keskeyttää koulutuksesi tai pidentää oppiaikaa, keskustele asiasta ensin vastuukouluttajasi kanssa. Tämän jälkeen ilmoita muutoksista täyttämällä Opiskelutietojen muutoslomake

Opiskelutodistus 

Mikäli tarvitset opiskelutodistuksen esim. TE-toimistoa varten, ota yhteys tutkintosihteeriin: sanna.sachse@sykli.fi 
Syklissä tutkintoon valmistava aikuiskoulutus tapahtuu monimuoto-koulutuksena, eikä se siten oikeuta opiskelijakorttiin eikä alennuksiin esim. juna- tai linja-automatkoista. 

Opiskeluhuoltopalvelut 

Sykli järjestää ammatillista aikuiskoulusta, joten meillä ei ole opiskelijoille terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin palveluita. Näissä asioissa ota yhteys oman alueesi terveyskeskukseen tai työnantajasi järjestämään työterveyshuoltoon. Mikäli sairastut lähipäivän aikana, voit pyytää tarvittaessa apua Syklin kouluttajalta. Suurimmalla osalla Syklin henkilöstöä on hätäensiapukoulutus. 

Jatko-opinnot 

Ammattitutkinnot sijoittuvat tasolle 4 ja erikoisammattitutkinnot tasolle 5 kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. Tutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. 


Lisätietoja

Kirsi Tuikkala-Kalminen

järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja

Sanna Sachse

tutkintosihteeri & hallintokoordinaattori