Siirry sisältöön

Verkostot

Syklin verkostot

Sykli haluaa pysyä aktiivisena yhteiskunnan eri osa-alueilla.  

Olemme mukana seuraavissa verkostoissa: 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE 
Sivistystyönantajat ry 
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry 
Finnish Business & Society ry 
Kierrätysteollisuus ry 
Suomen Oppisopimusosaajat Ry 
Vastuu Group Oy 
Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry. 
Ympäristöjohtamisen yhdistys ry (YJY) 
Green Net Finland ry 
Suomen Laatuyhdistys r.y. 
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari ry 
EastCham Finland 
YritysVoimala Oy 
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy 
Procom 

Ympäristökasvatus 

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry 
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry 
Pohjoismainen yhteistyöverkosto
Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke (Sykli puheenjohtajana vuodet 2022-2023)
ELY:n valtakunnallinen ympäristökasvatusverkosto
Seikkailukasvatusverkosto

Vähähiilinen kiertotalous 

Suomen Lähienergialiitto ry 
Jätehuoltoyhdistys ry 
GBC Suomi ry 
Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry 
Limowa ry 
Ouke ry 
Rahtarit ry 
Suomen Kiertovoima ry -KIVO 
Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys FiSTT  

Vesihuolto 

Suomen Vesilaitosyhdistys ry 
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry 
Suomen vesifoorumi ry, Finlands vattenforum rf 

Hankeverkostot (2023) 

VASKI 
LARK 
Opiskelijan äänellä 
Tienviitat 

Sykli on Sivistystyönantajat ry:n jäsen ja noudattaa Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusta. Syklillä on auditoitu Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä (uusinta-auditointi 3/2023) sekä Oppilaitoksen kestävän kehityksen sertifikaatti (8/2022). Sykli on allekirjoittanut kansainvälisen oppilaitosten kestävän kehityksen sitoumuksen SDG Accordin vuonna 2021.