Siirry sisältöön

Syklin strategia

Haluttu yhteistyökumppani kiertotalouden sekä työelämän kestävässä kehityksessä!

Suomen ympäristöopisto Sykli on jo 20 vuotta ollut uskollinen perustehtävälleen. Joka on organisaatioiden ja ammattilaisten kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamisen edistäminen. Esimerkin voimalla olemme olleet mukana tuomassa kestäviä toimintatapoja osaksi työelämää ja vakiinnuttamassa niitä yhteiskunnan eri osa-alueille.  Tavoitteenamme on perustamisesta asti ollut kestävämpi tulevaisuus. Muutoksen työkaluina käytämme osaamista, aktiivisuutta ja vastuullisuutta.

On ollut hienoa nähdä, miten eri alojen toimijat, yritykset ja julkinen sektori ovat hiljalleen omaksuneet kestävän kehityksen osaksi toimintaansa. Maailma on ottanut aimo harppauksia kohti kestävämpiä käytäntöjä, ja kiertotalous on saanut jalansijaa yhteiskunnan elinkeinorakenteessa. Muuttuneessa maailmassa toimintamme perusta ei ole muuttunut –  vaikutamme maailmaan lisäämällä tietoa ja taitoa siitä, kuinka toimitaan kestävästi ja kannattavasti. Olemme haluttu yhteistyökumppani ja edelläkävijä työelämän kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäjänä.

Yhteisessä työpajassa me sykliläiset yhdessä vahvistimme arvopohjamme:

Kestävä kehitys – Yhdessä saamme aikaan kestäviä tuloksia vastuullisesti

Asiakaslähtöisyys – Luotamme toisiimme ja pidämme lupauksemme

Joustavuus – Ketterästi ja laadukkaasti

Osaaminen – Tahto kehittää ja kehittyä

Toimiva, vaikuttava ja osaava Sykli

Strategian tarkoituksena on ohjata Syklin toimintaa tulevina vuosina ja auttaa keskittymään valitsemiimme, meille tärkeisiin, ydinosaamisemme pohjautuviin teemoihin. Strategia on siis meidän kaikkien yhteinen ohjenuora ja se viitoittaa päivittäisen työn tekemistämme.

Toimiva, vaikuttava ja osaava Sykli – näihin kolmeen peruspilariin kulminoitui strategia sykliläisten yhteisissä työpajoissa:

Toimiva Sykli 

Toimiva Sykli syntyy toimintamme jatkuvasta kehittämisestä ja toimintamme laatuun panostamalla. Jotta toimiva Sykli tunnettaisiin entistä laajemmin ympäristöalan ammattilaisten kouluttajana, olemme päättäneet panostaa tulevalla strategiakaudella viestintään ja markkinointiin, tuotekehitykseen, asiakaslähtöisyyteen ja kestävään kasvuun. Käytännön työssä tämä tarkoittaa, että teemme työtämme näkyväksi ja näin kasvatamme tunnettuuttamme. Kuuntelemme asiakkaitamme ja seuraamme työelämän muutoksia, jotta ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja pystymme kehittämään tuotteitamme tämän ymmärryksen pohjalta. Kestävää kasvua tavoittelemme laatimalla ja sitoutumalla pitkän tähtäimen suunnitelmiin sekä sijoittamalla omaan osaamisemme kasvattamiseen. Me toimimme.

 Vaikuttava Sykli 

Vaikuttava Sykli syntyy vastuullisesta toiminnasta ja panostamisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä laadukasta viestintää, joka tavoittaa meille tärkeät sidosryhmät monipuolisesti. Vastuullisuus syntyy, kun huomioimme ja kunnioitamme ympäristön ja kollegoiden hyvinvointia valinnoissamme ja päivittäisissä kohtaamisissamme. Kasvatamme kestävällä tavalla toimivien ammattilaisten määrää ja tuemme kestävää ammatillista koulutusta tarjoamalla helposti saavutettavia koulutuksia, olemalla mukana hankkeissa ja kokeiluissa, jotka tukevat kestävää toimintaa. Olemme hiilitietoisia, eli tunnemme hiilijalanjälkemme ja tiedämme miten voimme vähentää sitä aktiivisesti. Me vaikutamme.

Osaava Sykli 

Osaavan Syklin perusta on hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Jokaisella sykliläisellä on oikeus kehittää omaa osaamistaan ja yhdessä myös jaamme osaamistamme toisillemme säännöllisesti järjestettävissä Sykli Akatemioissa ja pedagogisissa kahviloissa. Pedagoginen osaaminen ja osaamislupaukset ovat lähtökohtana kaikissa koulutuksissamme. Kasvatamme osaamistamme tekemällä yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja verkostojen kanssa. Opimme myös opiskelijoiltamme ja yhdessä opiskelijoidemme kanssa. Me osaamme.

Strategia toteutuu teoissamme – yhdessä tehden.