Siirry sisältöön
Rekka-auto kulkee tietä pitkin ja edessä kaunis auringonlasku.

ADR-kurssit

ADR-peruskurssi ja yhdistetty peruskurssi

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarvitaan ADR-ajolupa. Perusajoluvalla voidaan kuljettaa vaarallisia aineita kappaletavarana lukuun ottamatta luokkia 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset aineet). Perusajoluvan saa käymällä 18h + harjoitukset kestävän peruskurssin ja suorittamalla hyväksytysti ajolupakokeen. 26h + harjoitukset kestävällä yhdistetyllä peruskurssilla ja kokeella saa perusajoluvan kaikkiin luokkiin (1-9).

Koulutus antaa kuljettajalle tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuuden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteessa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi. Koulutuksen jälkeen kuljettajalla on sellaiset perustaidot ja tiedot, että hänellä on edellytykset toimia turvallisena vaarallisten aineiden kuljettajana.

Koulutusten kohderyhmänä vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat.

Peruskurssi

Kesto 18h. Ei luokkia 1 ja 7.

1. päivä

 • Lainsäädännön rakenne (ADR, VAK ja muut säännökset)
 • Osapuolten vastuut ja velvoitteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa
 • Turvallisuusneuvonantaja
 • Tietoa muista kuljetusmuodoista (perusasiat ainakin IMDG ja MoU)
 • Luokitus ja aineiden vaaraominaisuudet
 • Määritelmät
 • Pakkaukset, pakkaaminen, kollimerkinnät
 • Vapautukset, rajoitetut määrät, poikkeusmäärät ja vapaaraja
 • Yhteenkuormaus

2. päivä

 • Ajolupavaatimukset
 • Kuljetuksen asiakirjat
 • Jätteiden siirto (ympäristön suojelua koskevat tiedot jätteiden siirron valvonnassa)
 • Kuljetusyksikön varusteet
 • Kuljetusyksikköä ja ajoneuvoa koskevat vaatimukset sekä ajoneuvon hyväksyntä
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Suojavarusteiden käyttö
 • Ensiapu vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa
 • Tulipalon sammuttaminen ja käytännön sammutusharjoitus

3. päivä

 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Kuljetusrajoitukset, liikennemerkit
 • Pysäköiminen ja valvontamääräykset (s-lausekkeet)
 • Turvatoimia koskevat asiat, turvasuunnitelma
 • Toimintaohjeet tunnelikuljetuksissa, kuljetusrajoitukset tunneleissa
 • Kuormausta, purkamista ja kuljettamista koskevat määräykset

Yhdistetty peruskurssi

Kaikki luokat, kesto 26h. Peruskurssin sisältö lisättynä luokkien 1 (räjähteet) ja 7 (radioaktiiviset aineet).


ADR-säiliökurssit ja -erikoiskurssit

Koulutuksella täydennetään voimassa olevaa vaarallisten aineiden kuljetusten ADR-perusajolupaa. Ajoluvan laajennus ei vaikuta kuljettajan perusajoluvan voimassaoloaikaan. Kohderyhmänä vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat.

Kurssit

 • Säiliökuljetusten erikoiskurssi, lisää ajolupaan säiliökuljetusmuodon, kesto 12h
 • Räjähdeajolupakurssi, lisää ajolupaan oikeuden kuljettaa räjähteitä (luokka 1), kesto 8h
 • Radioaktiivisten aineiden ajolupakurssi, lisää ajolupaan oikeuden kuljettaa radioaktiivisia aineita (luokka), kesto 8h

Säiliökuljetusten erikoiskurssi

1. päivä

 • Lainsäädännön rakenne (ADR, VAK ja muut säännökset)
 • Vastuut ja velvollisuudet vaarallisten aineiden säiliökuljetuksissa
 • Säiliökuljetuksena kuljetettavien aineiden luokat
 • Määritelmät, ajolupavaatimukset, säililiökuljetusten asiakirjat, kuljetusyksikön varusteet
 • Kuljetusyksikköä ja ajoneuvoa koskevat vaatimukset sekä hyväksynnät
 • Säiliöiden hyväksynnät, merkintäkilvet ja tarkastukset, säiliöasiakirja
 • Säiliökoodit ja säiliöhierarkia
 • Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset
 • Toiminta säiliöajoneuvon onnettomuus ja vuototilanteissa
 • Harjoitustehtäviä

2. päivä

 • Säiliökuljetusyksikön merkintä
 • Kuljetusrajoitukset säiliökuljetuksille, liikennemerkit
 • Pysäköiminen ja valvontamääräykset (S-lausekkeet)
 • Turvatoimia koskevat asiat, turvasuunnitelma
 • Turvallisuus tunnelikuljetuksissa, kuljetusrajoitukset tunneleissa
 • Säiliöiden täyttöä ja purkausta koskevat määräykset ja menetelmät
 • Säiliöiden puhdistus, kaasulla desinfioitujenkonttien ja säiliöiden puhdistus
 • Harjoitustehtäviä

Luokan 1 erikoiskurssi

Räjähteiden kuljetuksiin liittyvät eritysvaatimukset.

Luokan 7 erikoiskurssi

Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin liittyvät eritysvaatimukset.


ADR-täydennyskurssit

Vaarallisten aineiden kuljetusten ADR-ajolupa on voimassa 5 vuotta. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on saattaa vaarallisten aineiden kuljettajan tiedot ajan tasalle. Täydennyskoulutus ja sitä vastaava koe on suoritettava ennen aikaisemmin myönnetyn ajoluvan voimassaolon päättymistä. Kohderyhmä on vaarallisten aineiden kuorma-autonkuljettajat.

Kurssit

 • Perusajolupa (ei luokkia 1 ja 7), kesto 9 h
 • Perus- ja räjähdeajolupa (ei sisällä luokan 7 ajolupaa), kesto 13h
 • Perus- ja radioaktiivisten aineiden ajolupa (ei sisällä luokan 1 ajolupaa), kesto 13h
 • Yhdistetty perusajolupa (sisältää luokat 1-9), kesti 13h
 • Perus- ja säiliöajolupa (ei sisällä luokkia 1 ja 7), kesto 15 h
 • Perus-, luokan 1- ja säiliöajolupa, kesto 19h
 • Perus-, luokan 7- ja säiliöajolupa, kesto 19h
 • Yhdistetty perus- ja säiliöajolupa (sisältää luokat 1-9), kesto 19h

Täydennysperuskurssi

 • Uudet tekniikat
 • Lainsäädäntömuutokset
 • Turvatoimet
 • Turvallisuussuunnitelma
 • Vaaralliset aiheet

Säiliökuljetusten täydennyskurssi

 • Päivitetään tiedot säiliökuljetuksiin liittyvästä kalustosta ja lainsäädännöstä
 • Kerrataan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä riskejä
 • Annetaan ajan tasalla oleva tietoa onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen estämiseksi

Luokan 1 täydennyskurssi

Päivitetään tiedot räjähdekuljetusten erityisvaatimuksista kuljetuksissa.

Luokan 7 täydennyskurssi

Päivitetään tiedot radioaktiivisten aineiden eritysvaatimuksista kuljetuksissa.

Yhdistetty täydennyskurssi

Kahden päivän yhdistetyllä täydennyskurssilla päivitetään kuljettajan tiedot kaikki luokat
sisältävään perusajolupaan sekä säiliölupaan


Ammattipätevyysmerkintä

Mikäli ADR-ajolupakoulutus halutaan hyväksilukea osana kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta, ADR-ajolupakoulutuksen järjestäjän tulee tehdä ilmoitus ADR-ajolupakoulutuksen suorittaneista lomakkeella E723. Lomakkeella olevien tietojen perusteella koulutettaville merkitään hyväksiluku liikenneasioiden rekisteriin.

 • Jos ADR-ajolupakoulutuksen kesto on seitsemän tuntia tai enemmän, mutta alle 14 tuntia ammattipätevyyskoulutukseen hyväksiluettavan koulutuksen määrä on yksi (1) seitsemän tunnin jakso 35 tunnin jatkokoulutuksesta
 • Jos ADR-ajolupakoulutuksen kesto on 14 tuntia tai enemmän, ammattipätevyyskoulutukseen hyväksiluettavan koulutuksen määrä on kaksi (2) seitsemän tunnin jaksoa 35 tunnin jatkokoulutuksesta

Vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupaa varten annettavasta koulutuksesta voi saada enintään kaksi jatkokoulutuspäivää 35 tunnin koulutusjaksoon. 

Hyväksiluku ei ole riippuvainen ADR-ajolupakokeen suorittamisesta tai sen laajuudesta.


Kysy lisää ja pyydä tarjous

Taru Uotila

koulutusjohtaja, kiertotalous