Siirry sisältöön
Vähähiilisyys

Ajankohtaista ilmastonmuutoksesta

Koulutuksen tavoitteena on luoda selkeä käsitys ilmastonmuutoksesta ilmiönä ja sen seurauksista luonnonympäristölle ja yhteiskunnalle sekä siitä, miten ilmastonmuutokseen pitää sopeutua. Koulutus antaa myös ajankohtaista tietoa maailman, EU:n ja Suomen ilmastopolitiikasta sekä kotimaisesta ilmastolainsäädännöstä. Koulutukseen sisältyy katsaus vähähiiliseen energiantuotantoon ja hiilen sidonnan tekniikoihin.

Ajankohtaista ilmastonmuutoksesta; 

  • Ilmastonmuutos ilmiönä nyt
  • Ilmastopolitiikka ja -lainsäädäntö, ilmastokokoukset Pariisi & Glasgow
  • Päästöt ja vähentämistavoitteet
  • Suomen ilmastolain uudistus ja EU:n päästökauppa
  • Ilmastoteknologia
  • Vähäpäästöinen energia, liikkuminen ja kuljetukset
  • Ilmastoahdistus ilmiönä
  • Vähähiilisyyden edelläkävijät – yritysesimerkkejä

Koulutuksen kohderyhmä

Toisen asteen ammatilliset opettajat, vapaan sivistystyön opettajat ja lukio-opettajat.

Kouluttajana toimii Pauli Vennervirta / Sykli.

Kysy lisää

Taru Uotila

koulutusjohtaja, kiertotalous