Hae sivuilta

Ympäristökasvatus

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto – kestävän kehityksen edistäjät

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvattajan työ on maailman tärkeintä työtä. Ympäristökasvattaja edistää kestävää elämäntapaa, lisää ympärillään ympäristöherkkyyttä ja -tuntemusta. Hän opettaa, kouluttaa ja neuvoo eri-ikäisiä lapsia, nuoria tai aikuisia. Ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä kehitys ja elämäntapa. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto Syklissä valmistaa tähän tärkeään tehtävään.

Ihmisten asennoituminen kestävään elämäntapaan on pääosin myönteistä, mutta asenne ei välttämättä johda käyttäytymisen muutokseen. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto Syklissä antaa loistavat lähtökohdat muutoksen tukemiseen – tule mukaan muuttamaan maailmaa!

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma

Ympäristökasvattajan koulutusohjelma on osa ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Ympäristökoulutus soveltuu esimerkiksi kasvatus- ja opetusalalla tai ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä työskenteleville.

Lue lisää, katso alla oleva video ja ilmoittaudu mukaan iloiseen joukkoomme!

Lue uutinen ’Käännytetään KEKE-änkyrät!’ »
Lue uutinen ’Syklin Ympäristökasvattajia jo 300’ »
Lue uutinen ’Ympäristökasvatuksen opiskelusta puhtia vasuun’ »

Lue blogi ”Ympäristökasvattaja ei ole mikään viherpiipertäjä” »
Lue blogi ”Ilmastokasvatuksen polkupyörämalli koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työn tukena” »

Tilauskoulutuksistamme uutta virtaa & oivalluksia kouluun ja päiväkotiin

SYKLI tarjoaa toiminnallisia työpajoja luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä kestävän kehityksen teemoista. Syklin koulutukset ovat innostavia ja mukaansatempaavia. Työpajat tarjoavat uusia oivalluksia sekä konkreettisia työkaluja toiminnallisiin menetelmiin ja lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa.  Koulutukset tukevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista ja tarjoavat ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen sekä laaja-alaiseen osaamiseen. 

 Pääpaino työpajoissa on toiminnallisuudessa eli osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat hyvät kuvaukset koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta.  

Tulemme kouluttamaan työpaikallenne!
Koko päivän koulutus koostuu yhdestä työpajasta (6 h) tai kahden työpajan (3 h) yhdistelmästä. Hinta: 1600 € (6 h) 

Puolen päivän koulutus koostuu yhdestä valitusta työpajasta. Hinta: 800 € (3 h)
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään matkakulut ja arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaan. Hintaan on laskettu 10-25 osallistujaa/kouluttaja.

SYKLI on koulutusalan kestävän kehityksen pitkän linjan osaaja ja kehittäjä

Kouluttajat ovat kokeneita ja pedagogisesti päteviä ympäristökasvattajia ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus opettajien täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.

  • Satu Jovero (KM) on ympäristötieteilijä ja luokanopettaja, joka on erikoistunut monimuotoisuuden ja ilmastokasvatuksen näkökulmiin.
  • Virpi Jussila (FM) on biologi ja ympäristökasvattaja sekä perhe- ja luontoliikunnan ohjaaja, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus ulkona oppimisen parissa.
  • Silja Sarkkinen (FM) on biologi, joka on erikoistunut ympäristökasvatukseen, kestävän kehitykseen, osallistamiseen, motivointiin ja viestintään.
  • Maarit Pihkala (KM) on eräopas, ympäristökasvattaja ja luokanopettaja, joka on erikoistunut toiminnallisiin menetelmiin, osallistamiseen ja verkostojen rakentamiseen kansalaisyhteiskunnan kanssa.

ULKOLUOKAN ABC (3H)

ESIOPETUS, PERUSKOULU
Peruskurssi ulko-opetuksen aloittamiseen koulussa. Tavoitteena on tarjota opetukseen soveltuvia toiminnallisia menetelmiä käytettäväksi ulkoluokassa ympäri vuoden. Koulutuksessa painotetaan ympäristöopin ja luontoliikunnan opetusta. Menetelmiä voi käyttää soveltaen muidenkin oppiaineiden opetuksessa. Kurssilla käydään läpi turvallinen ulko-opetuksen aloittaminen ja rutiinien luonti. Tutuksi tulevat myös ulkoluokassa toimisen hyödyt niin kasvattajalle, oppilaalle kuin ryhmälle. Koulutus tapahtuu kokonaan ulkona.

ULKOLUOKKAAN OPPIMAAN ERI OPPIAINEISSA (3H)

PERUSKOULU
Miten opetussuunnitelma toteutuu ulko-opetuksessa? Koulutuksen tavoitteena on tarjota toiminnallisia menetelmiä eri oppiaineiden käsittelyyn ulkoluokassa ympäri vuoden. Tässä koulutuksessa painotetaan matematiikan, äidinkielen ja vieraiden kielten opetusta ulkoluokassa. Saat ideoita myös taide- sekä lukuaineiden opiskeluun ulkona, kuten historian ja kuvaamataidon. Koulutuksessa esiteltyjä menetelmiä voi käyttää soveltaen muidenkin oppiaineiden opetuksessa. Koulutus tapahtuu kokonaan ulkona.

ENSIASKELEET ULKOLUOKKAAN (3H)

VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS
Peruskurssi ulko-opetuksen aloittamiseen päiväkodissa. Luonto on aito oppimisympäristö, se tarjoaa lapsille kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa menetelmiä lasten luonnontuntemuksen lisäämiseen ja luontosuhteen syventämiseen. Koulutuksessa kokeillaan toiminnallisesti leikkejä, harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen monia eri aisteja. Koulutus avaa, miten varhaiskasvatussuunnitelmien oppimisen alueet toteutuvat ulkona.

TOIMINNALLISTA ILMASTOKASVATUSTA (3h)

PERUSKOULU
Koulutuksessa vaikeasti hahmottuvat ympäristöasiat – ilmastonmuutos ja kiertotalous – avataan oppilaita innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita vaikeiden aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien, leikkien ja draaman kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta: perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiimme.  Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona.

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUN TAI PÄIVÄKODIN ARJESSA (3H)

VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS, PERUSKOULU
Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja koulun kestävän kehityksen työhön ja yhteisön osallistamiseen mukaan toimintaan. Toiminnallisten menetelmien avulla pohditaan yhdessä, kuinka sitoutetaan kaikki mukaan ja saadaan aikaan muutoksia arvoihin, asenteisiin ja toimintaan. Kestävän kehityksen edistämisessä ovat hyvät vuorovaikutustaidot tarpeen. Se on puhumista, kuuntelemista, tekoja ja toimintaa. Koulutuksen aiheina ovat parhaat innostamisen ja motivoinnin käytännöt, muutos ja vuorovaikutuksen periaatteet. Lisäksi saadaan tietoa myös ajankohtaisista kestävän kehityksen teemoista. Koulutus toteutetaan osittain ulkona.

HYVINVOINTIA ULKOLUOKASSA (3H)

VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS, PERUSKOULU
Millaista hyvinvointia ulkoluokka tarjoaa? Koulutus sisältää runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisina rauhoittumisen, luonto- ja liikuntaelämysten sekä oppimisen paikkoina. Ulkona toimimisella on keskeinen merkitys osallisuuden kokemukseen, ryhmäytymiseen ja positiivisen minäkuvan muodostumiseen.  Koulutuksessa avataan luonnossa toimimisen etuja eri näkökulmista. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona.

ILMIÖMÄISTÄ JA MONIALAISTA OPPIMISTA (6H)

ESIOPETUS, PERUSKOULU
Luonnonilmiöiden tutkiminen tarjoaa hyviä aiheita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Koulutuksessa esitellään helppo malli toiminnallisen ja oppilaslähtöisen monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen metsässä tai pihalla. Koulutuksessa kokeillaan aiheeseen sopivia toiminnallisesti leikkejä, harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona.

Tilaa henkilöstökoulutus jo tänään:

Silja Sarkkinen
Koulutusjohtaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus
Suomen ympäristöopisto SYKLI
silja.sarkkinen@sykli.fi
p. 050 587 6798

Esite »

Yhteyshenkilöt

Isa Mäkelä

Isa Mäkelä

Koulutuspäällikkö

Yhteystiedot

050 367 7855
Riina Fågel

Riina Fågel

Projektipäällikkö, Metsään meni!-hanke

Yhteystiedot

050 517 8958
Anna Haukka

Anna Haukka

Kouluttaja

Yhteystiedot

050 5536 601
Elina Hinkkanen

Elina Hinkkanen

Kouluttaja

Yhteystiedot

050 553 66 24
Satu Jovero

Satu Jovero

Kouluttaja

Yhteystiedot

050 5639 370
Virpi Jussila

Virpi Jussila

Projektipäällikkö

Yhteystiedot

050 587 4257
Ulla Myllyniemi

Ulla Myllyniemi

Kouluttaja

Yhteystiedot

044 7723 771
Maarit Pihkala

Maarit Pihkala

Kouluttaja

Yhteystiedot

050 378 9903