Siirry sisältöön
Vesihuolto

Lyhytkestoisten maarakennustöiden liikennejärjestelyt – LIKSU

Koulutus antaa valmiuksia putkirikko, ym. yllättävien liikennealueilla tehtävien, lyhytkestoisten työmaiden liikennejärjestelyjen suunnitteluun.

Koulutukseen osallistuneet saavat käyttöönsä myös LIKSU -suunnitteluohjelman!

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten, maarakentajien ja muiden katualueilla työskentelevien tahojen valmiuksien parantaminen liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja järjestämisessä. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta (547/2005) edellyttää liikennealueella toimijoita suunnittelemaan ja järjestämään työmaiden vaikutusalueen liikennejärjestelyt turvalliseksi tienkäyttäjille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään

  • Tie- ja turvallisuuslainsäädäntöä
  • Liikennesuunnittelun perusteet
  • LIKSU- liikennesuunnitteluohjelmaa
  • Liikennemerkit ja niiden sijoittelu
  • Liikennemerkkien vaikutusalueet
  • Työmaiden jouheva ohittaminen
  • Liikennejärjestelyt asukasympäristössä
  • Kiinteistöjen pelastusteiden huomioiminen

Koulutuksessa tehdään liikennesuunnittelun harjoituksia LIKSU -liikennesuunnitteluohjelmalla.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuolto-, energia- ja viestintäverkostojen asentajille, työnjohdolle, suunnittelijoille, työmaavalvojille ja muille liikennealueella lyhytkestoisilla työmailla toimiville.

Kesto

Koulutuksen kesto on yksi päivä.

Koulutuspaikka

Tilauskoulutuksissa koulutuspaikka ja tapa sovitaan erikseen.
Koulutus voidaan toteutetaan myös verkkokoulutuksena (Teams).

Lisätietoja

Risto Ponto

kouluttaja, vesihuolto