Siirry sisältöön

Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tilauskoulutukset

Toiminnallisia koulutuksia ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen

Tarjoamme tilauksesta innostavia, toiminnallisia työpajoja ulkona oppimisen, kestävän kehityksen ja luonnon hyvinvointivaikutusten teemoista. Tilauskoulutukset ovat hyvä tapa kouluttaa henkilökuntaa sekä rakentaa pohjaa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen työn koordinointiin ja suunnitteluun. 

Koulutukset ja työpajat ovat inspiroivia ja mukaansatempaavia. Työpajat tarjoavat uusia oivalluksia ja konkreettisia työkaluja toiminnallisiin menetelmiin ja lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa. Koulutukset tukevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden jalkauttamista ja tarjoavat ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen sekä laaja-alaiseen osaamiseen.  

Pääpaino työpajoissa on toiminnallisuudessa eli osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat materiaalia koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta.   

Koulutukset toteutetaan ensisijaisesti tilaajan toivomassa paikassa lähikoulutuksena, mutta myös etätoteutus on mahdollinen.  

Koulutuksen kesto on sovittavissa. Koko päivän koulutus voi koostua yhdestä työpajasta (6 h) tai kahden työpajan (3 h) yhdistelmästä. Puolen päivän koulutus koostuu yhdestä valitusta työpajasta (3 h).  

Ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen tilauskoulutukset


Koulutuskokonaisuudet

Koulutuskokonaisuuden voi vapaasti valita alla olevista vaihtoehdoista.

Ulkona oppimisen ABC (6 h) 

esiopetus, peruskoulu 

Peruskurssi ulkona oppimisen aloittamiseen. Työpajassa käymme läpi, miten aloittaa ulko-opetus turvallisesti ja luoda rutiinit, sekä pohdimme, miten ulkona oppiminen saadaan osaksi toimintakulttuuria. Tavoitteena on tarjota laajasti opetukseen soveltuvia toiminnallisia menetelmiä käytettäväksi ulkoluokassa ympäri vuoden. Luomme yhteyksiä ulkona oppimisen ja opetussuunnitelman välille eri oppiaineisiin sopivilla menetelmillä. Tutuiksi tulevat myös ulkoluokassa toimimisen hyödyt niin kasvattajalle, oppilaalle kuin ryhmällekin. Livekoulutus ulkona tai etätoteutus webinaarina. 

Ulkona oppimisen ABC (3 h) 

esiopetus, peruskoulu 

Tiivis peruskurssi ulkona oppimisen aloittamiseen. Työpajassa käymme läpi, miten aloittaa ulko-opetus turvallisesti ja luoda rutiinit. Tavoitteena on tarjota opetukseen soveltuvia toiminnallisia menetelmiä käytettäväksi ulkoluokassa. Työpajassa luomme yhteyksiä ulkona oppimisen ja opetussuunnitelman välille eri oppiaineisiin sopivilla menetelmillä. Livekoulutus ulkona tai etätoteutus webinaarina. 

Ulkona oppimisen ABC (6 h) 

varhaiskasvatus, esiopetus 

Peruskurssi ulkona oppimisen aloittamiseen. Työpajassa käymme läpi, miten aloittaa lähiluonnossa toimiminen turvallisesti ja luoda rutiinit, sekä pohdimme, miten ulkona oppiminen saadaan osaksi toimintakulttuuria. Tavoitteena on tarjota laajasti toiminnallisia menetelmiä käytettäviksi lähiluonnossa ympäri vuoden. Työpajassa luomme yhteyksiä lähiluonnossa toimimisen ja VASUn / EOPSin perusteiden välille monipuolisilla menetelmillä. Tutuiksi tulevat myös ulkona toimimisen hyödyt niin kasvattajalle, lapselle kuin ryhmällekin. Livekoulutus ulkona tai etätoteutus webinaarina. 

Ulkona oppimisen ABC (3 h) 

varhaiskasvatus, esiopetus 

Tiivis peruskurssi ulkona oppimisen aloittamiseen. Työpajassa käymme läpi, miten aloittaa lähiluonnossa toimiminen turvallisesti ja luoda rutiinit. Tavoitteena on tarjota toiminnallisia menetelmiä lähiluonnossa käytettäväksi. Työpajassa luomme yhteyksiä lähiluonnossa toimimisen ja VASUn / EOPSin perusteiden välille monipuolisilla menetelmillä. Livekoulutus ulkona tai etätoteutus webinaarina. 

Pedagogiikka osaksi luontotoimintaa (6 h)  

varhaiskasvatus, esiopetus 

Miksi teemme, niin kuin teemme? Koulutus luo pedagogista viitekehystä ulkona oppimiselle mm. toimintaprosessin, lasten osallisuuden ja pedagogisen dokumentoinnin näkökulmasta. Nivomme VASUn/EOPSin perusteet osaksi luontotoimintaa. Monipuolinen koulutuspäivä sisältää käytännön ideoita pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. Innostavat leikit ja tehtävät on helppo toteuttaa ilman suuria materiaalihankintoja. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona. Koulutuksessa mukana Syklin ja Suomen Ladun kouluttajat.  


Johdatus ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen (3 h)  

varhaiskasvatus, esiopetus, peruskoulu 

Koulutus tarjoaa tietoa ajankohtaisista kestävän kehityksen teemoista koulun / varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Koulutuksessa tutustumme käytännön työkaluihin ja pohdimme yhdessä, kuinka sitouttaa kaikki mukaan ja saada aikaan muutoksia arvoihin, asenteisiin ja toimintaan. Etätoteutus webinaarina tai livekoulutuksena 6 h koulutuksen osana. 

Kestävä kehitys ulkoluokassa (3 h)  

esiopetus, perusopetus 

Koulutus tarjoaa toiminnallisia menetelmiä ajankohtaisten kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Tutustumme aiheeseen vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja leikkien kautta sekä hahmotamme luonnonilmiöitä lähiympäristöä tutkimalla. Koulutuksessa avaamme vaikeasti hahmottuvat ympäristöasiat oppilaita innostavalla tavalla. Luomme myös yhdessä hyvää tulevaisuutta: Miten voimme yhdessä oppilaiden kanssa rakentaa ja kehittää kestävää elämäntapaa? Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona. 

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa (3 h)  

varhaiskasvatus, esiopetus 

Koulutus tarjoaa toiminnallisia menetelmiä ajankohtaisten kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Tutustumme aiheeseen vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja leikkien kautta sekä hahmotamme luonnonilmiöitä lähiympäristöä tutkimalla. Luomme myös yhdessä hyvää tulevaisuutta: miltä näyttää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kestävä arki? Pohdimme, miten lapset pääsevät vaikuttamaan omaan arkeensa liittyviin asioihin. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona. 


Hyvinvointia luonnosta (3 h)     

kaikille kouluasteille 

Millaista hyvinvointia luonto tarjoaa? Koulutuksessa opimme hyödyntämään lähiluontoa monipuolisena rauhoittumisen, luonto- ja liikuntaelämysten sekä oppimisen paikkana lasten kanssa. Ulkona toimimisella on keskeinen merkitys osallisuuden kokemuksen, ryhmäytymisen ja positiivisen minäkuvan muodostumisen kannalta. Luonnon hyvinvointivaikutukset lisäävät myös opettajien ja kasvattajien työhyvinvointia. Koulutuksessa avaamme luonnossa toimimisen etuja eri näkökulmista. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona. 

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Leena Honkasalo

koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus