Siirry sisältöön
Ympäristökasvatus

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Ympäristökasvatuksen osaamisala

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto – ympäristökasvatuksen osaamisala

Tahdotko taustatietoa, näkemystä, käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen? Haluatko vahvistaa ammatillisia alan verkostojasi? Tule opiskelemaan ympäristökasvattajaksi!  

Syklin ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutus vahvistaa opiskelijan valmiuksia ympäristökasvatuksen ja kestävyyden edistämiseen omalla työpaikallaan.  

Koulutukseen sisältyy 13 lähipäivää, yksi etäopetuspäivä ja itsenäistä verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Osassa koulutuksista on ulkona oppimisen painotus. 

Koulutuksen aikana osallistuja kartoittaa oman työyhteisönsä kestävän kehityksen nykytilan ja laatii organisaatiolle kestävän kehityksen ohjelman sekä ympäristökasvatussuunnitelman. Koulutukseen kuuluu myös ympäristökasvatukseen liittyvä kehittämishanke, ympäristökasvatustilaisuuden suunnittelu ja toteutus sekä omien työyhteisötaitojen kehittämistä. 

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen työntekijöille sekä opettajille kautta koulutuskentän (luokanopettajille, erityisopettajille, aineenopettajille ja ammatillisille opettajille). Koulutus soveltuu myös kulttuurialalla ja yleisötyössä museo- ja kirjastoalalla toimiville, vapaan sivistystyön tai nuorisoalan toimijoille, seurakunnan työntekijöille, luontoalan yrittäjille, järjestökentän työntekijöille sekä ympäristöalan neuvonta- ja koulutustehtävissä työskenteleville. Koulutukseen hakeutuvalla henkilöllä tulee olla peruskoulu suoritettuna ja vähintään viisi vuotta työkokemusta.  

Syklistä valmistuneet ympäristökasvattajat toimivat yhteiskunnan eri aloilla moninaisissa tehtävissä työyhteisöään kestävyyteen kannustaen ja rohkaisten. He ovat usein työpaikkansa ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, vetävät kestävän kehityksen tiimejä, luovat ja skaalaavat kestävyyskasvatuksen parhaita käytänteitä tai toimivat ulkona oppimisen suunnannäyttäjinä.  


Ilmoittaudu koulutuksiin


Ilmoittaudu infotilaisuuteen

Ilmoittaudu maksuttomaan infotilaisuuteen 13.8.2024 klo 15-16 kuulemaan syksyllä 2024 alkavista ympäristökasvattajan koulutusohjelmista. Infotilaisuuksissa esittelemme ympäristökasvattajan koulutusohjelmaa ja saat mahdollisuuden keskustella kouluttajiemme kanssa. 


Koulutusohjelmien painotukset

Ulkona oppimisen painotus
Painotamme lähijaksoilla ulkona oppimisen näkökulmaa. Avaamme luonnon hyvinvointia ja oppimista tukevia vaikutuksia. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin ja luomme yhteyden ympäristökasvatuksen ja ulkona toimimisen välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi ulkopedagogiksi sekä työyhteisösi innostamista mukaan. Koulutus sopii varhaiskasvattajille, perusopetukseen, nuorisotoimeen, seurakunnille, järjestöille, seikkailukasvatukseen, sekä muille ulkona toimiville.

Kulttuurin ja vapaan sivistystyön painotus
Mikä on kulttuurilaitosten ja vapaan sivistystyön rooli kulttuurisessa murroksessa, kun ilmastonmuutos ravistelee yhteiskuntaa? Tarjoamme ympäristökasvatuskoulutusta kulttuurialan ja vapaan sivistystyön painotuksella yhteistyössä useiden eri kulttuurialan toimijoiden kanssa. Tutkinto antaa loistavat lähtökohdat muutoksen tukemiseen. Koulutus soveltuu mm. museo-, kirjasto- ja kulttuurialan toimijalle tai yleisöpalvelussa työskentelevälle, aiheesta kiinnostuneelle yrittäjälle tai vapaan sivistystyön parissa toimivalle.

Ammatillisen koulutuksen painotus
Koulutuksen tavoitteena on rakentaa ymmärrystä ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen roolista osana ammatillista ja kansanopistoissa tapahtuvaa koulutusta sekä kehittää yhdessä ammatilliseen koulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön soveltuvia ympäristökasvatuksen menetelmiä. Koulutus on suunnattu kaikkien alojen ammatillisille kouluttajille, yto-opettajille, ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville ohjaajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle.

Nuorisoalan painotus
Koulutuksesta saat eväitä vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen nuorisoalalla. Perehdymme luonnon hyvinvointia ja oppimista sekä osallisuutta tukeviin vaikutuksiin. Tutustumme erilaisiin ulkona oppimisen ja luontokasvatuksen pedagogisiin menetelmiin. Luomme yhteyden myös ympäristökasvatuksen ja kestävän toiminnan välille. Opintojen aikana tuemme kasvuasi pedagogina sekä annamme vinkkejä työyhteisösi innostamista mukaan oppimiisi uusiin asioihin. Koulutus sopii nuorisopalveluissa tai muutoin nuorten kanssa työskenteleville esim. järjestöille, seurakunnille, seikkailukasvatukseen, sekä muille nuorisokohderyhmän kanssa työskenteleville. 


Kysy lisää

Leena Honkasalo

koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus