Siirry sisältöön

Henkilöstö

 • Kaikki
 • Digitaidot ja AI
 • Energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito
 • Hallinto ja oppisopimusasiat
 • Johtoryhmä
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus
 • Kiertotalous
 • Korttikoulutukset
 • Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
 • Markkinointi ja viestintä
 • Työvoimakoulutus
 • Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus
 • Verkko-oppimisratkaisut, Ammattilaisen kädenjälki
 • Vesihuolto
 • Ympäristö- ja kestävyyskasvatus
 • Ympäristöhuolto
 • Yrityspalvelut
asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Henri Annila

Henri Annila työskentelee yritys- ja urapalveluissa työelämän asiantuntijana erityisesti tutkintoon johtavien työvoimakoulutusten parissa. Hän tekee yritysyhteistyötä, etsii työjaksopaikkoja ja ohjaa opiskelijoita.
kouluttaja, vesihuolto

Riikka Elo

Riikka Elo toimii vesihuollon asiantuntijana ja kouluttajana, osaamisalanaan jäteveden käsittely. Lisäksi hän toimii ympäristöalan ammattitutkinnon, vesihuollon osaamisalan vastuukouluttajana sekä vesityökorttikouluttajana.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Riina Fågel

Riina Fågel toimii vastuukouluttajana ympäristöalan EAT-tutkinto-opiskelijoille ympäristökasvatuksen osaamisalalla.
asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Hannele Hakala

Hannele Hakala työskentelee yritys- ja urapalveluissa työelämän asiantuntijana erityisesti RekryKoulutusten parissa. Hän tekee yritysyhteistyötä, etsii työjaksopaikkoja eri koulutuksiimme ja ohjaa opiskelijoita. Lisäksi Hannele kouluttaa työnhakutaitoja.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Arttu Hallberg

Arttu Hallberg toimii Syklissä ekologisen kestävyyden asiantuntijana ja osallistuu sekä hanke- että koulutustoimintaan. Hänen osaamisalueitaan ovat mm. luonnon monimuotoisuus sekä ympäristöneuvonta.
koulutussihteeri, Moodlen hallinnointi

Outi Hallikainen

Outi Hallikainen työskentelee koulutussihteerinä ja Riihimäen toimistokoordinaattorina. Hän vastaa tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijahallinnasta, Riihimäen toimipisteen tavaratilauksista, toimittajasopimuksista, kokousjärjestelyistä sekä sihteeripalveluista eri yksiköille. Lisäksi Outi toimii Moodlen pääkäyttäjänä.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Eeva Hämeenoja

Eeva Hämeenoja toimii Syklissä vähähiilisyyden asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Jukka-Pekka Hares

Jukka-Pekka Hares toimii asiantuntijana kiertotalouden hankkeissa ja viestintäyhdyshenkilönä kiertotalousyksikössä. Hän on myös mukana kehittämässä Syklin viestintää. Hänen osaamisensa on yhdistelmä viestintää, ympäristöosaamista ja liiketoimintaa. Jukka-Pekka on kiinnostunut ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristökestävään yhteiskuntaan liittyvistä asioista.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Anna Haukka

Anna Haukka on opintovapaalla 30.9.2024 asti.
aulapalveluhenkilö

Aada Heilimo

Aada Heilimo vastaa Pasilassa koulutustilaisuuksien järjestelyistä, tarjoiluista ja muista toimistotehtävistä.
koulutuspäällikkö, vesihuolto

Jari Heiskanen

Jari Heiskanen toimii vesihuollon koulutuspäällikkönä. Lisäksi Jari toimii vesihuollon asiantuntijana sekä vesihuollon erikoisammattitutkinnon, vesihuollon osaamisalan vastuukouluttajana sekä vesityökorttikouluttajana.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Elina Hinkkanen

Elina Hinkkanen toimii vastuukouluttajana ympäristöalan EAT-tutkinto-opiskelijoille ympäristökasvatuksen osaamisalalla sekä Enemmän elämää -hankkeen projektipäällikkönä.
koulutuspäällikkö, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Leena Honkasalo

Leena Honkasalo toimii ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen päällikkönä ja vastaa ympäristökasvatuksen osaamisalan suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. Lisäksi Leena kouluttaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnossa.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Satu Jovero

Satu Jovero on opintovapaalla 31.7.2024 asti.
vaikuttavuusjohtaja

Riikka-Veera Kankaanpää

Riikka-Veera Kankaanpää toimii Syklin vaikuttavuusyksikön johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu yksikön esihenkilötehtävät, Syklin vastuullisuuden ja kädenjäljen kasvattaminen sekä ammatillisen koulutuksen vastuullisuus- ja kestävyystyö. Lisäksi Riikka-Veera kouluttaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden eri aiheista.
Projektipäällikkö, hiilineutraali kiertotalous

Anna Kemppinen

Anna Kemppinen toimii Syklissä projektipäällikkönä vähähiilisyyden, kaupunkiympäristön ja ekologisen kestävyyden projekteissa. Hän on innostunut avaruusteknologiasta ja kiertotaloudesta globaalilla tasolla. Erityisinä mielenkiinnonkohteinaan Annalla on ilmasto- ja luontojalanjälkien laskenta sekä ilmastonmuutoksen riskiarvioinnit.
asiantuntija, vesihuolto

Mika Kesseli

Mika Kesseli toimii vesihuollon asiantuntijana ja kouluttajana, osaamisalanaan talousveden hankinta ja käsittely. Lisäksi hän on mukana vesihuollon hanketoiminnassa.
vararehtori

Anna Kettunen

Anna Kettunen toimii Syklin vararehtorina, toimitusjohtajan varahenkilönä sekä johtoryhmän jäsenenä. Hänen vastuullaan on pedagoginen johtaminen ja tällä hetkellä työn alla Syklin pedagoginen ohjelma yhteistyössä koko henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu erilaisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin osallistuminen sekä Syklin kehittäminen yhdessä toimitusjohtajan, laatupäällikön ja muun johdon kanssa.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Sinikka Kunttu

Sinikka Kunttu toimii projektipäällikkönä Kutsu seikkailuun -hankkeessa sekä kouluttajana ympäristöalan EAT-tutkinto-opiskelijoille ympäristökasvatuksen osaamisalalla.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Timo Lahti

Timo Lahden työsuhde Syklissä alkoi keväällä 2016 osa-aikaisena asiantuntijana ja saman vuoden syksyllä kokoaikaisena kouluttajana. Timon intohimona on rakennusten energiatehokkuus, sisäilmaasiat, rakennusfysiikka ja kaiken uuden oppiminen. Työssään Timo on kuivan asiallinen, harkitseva ja suora, mutta aivan loistava tekijä omalla mukavuusalueellaan.  
Ari Laitala
asiantuntija, yhteistyö & kehittäminen

Ari Laitala

Ari Laitala toimii projektipäällikkönä energia-asioiden, vähähiilisyyden, digitalisaation ja datan hyödyntämisen alueilla (ml. opetusteknologiat). Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös uusien projektien käynnistys, kuten uusien projektiaihioiden tunnistaminen ja rahoitushakuihin osallistumisen organisointi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
asiantuntija

Antti Lämsä

Antti Lämsä toimii asiantuntijatehtävissä eri projekteissa. Hän toimii pääasiassa datan ja sen käsittelyn parissa. Aiempaa kokemusta Antilla on erityisesti web-teknologioiden parista.
asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Terhi Liettilä

Terhi Liettilä työskentelee yritys- ja urapalveluissa työelämän asiantuntijana erityisesti KEKO- ja F.E.C – koulutusten parissa. Hän tekee yritysyhteistyötä, etsii työjaksopaikkoja eri koulutuksiimme ja ohjaa opiskelijoita. Lisäksi Terhi kouluttaa työnhakutaitoja ja toimii työvalmentajana eri koulutuksissamme.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Jiri Luojukoski

Jiri Luojukoski toimii Syklissä asiantuntijana ja kouluttajana erityisesti hiilenkierron ja IoT-teknologian toimialueilla. Hänen intohimonaan on erilaisten projektien ideointi ja toteutus. Kouluttajana hän toimii esimerkiksi vähähiilisyyden asiantuntija – EAT-koulutuksessa. Lisäksi Jiri on Syklin robotiikkavastaava.
kouluttaja

Riku Mustonen

Riku Mustonen toimii kouluttajana ja asiantuntijana kiertotalouden ja verkkokurssien parissa. Lisäksi hän toimii Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssialustan kehittäjänä ja vastaa käyttösopimuksista. Lisäksi Riku on ollut projektipäällikkönä verkkopedagogiikkaan ja digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa: Verkkopeda, Alvaro ja Shape It GREEN (Nordplus), sekä kiertotaloutta edistävissä hankkeissa (mm. KIRPEÄ).
kouluttaja, yhteistyö & kehittäminen

Katariina Mustonen

Katariina Mustonen toimii Syklissä kouluttajana yhteistyön & kehittämisen tiimissä. Lisäksi hänellä on erityisopettajan pätevyys.
laatupäällikkö, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Minna Myllykoski

Minna Myllykoski toimii Syklin laatupäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen työhönsä kuuluvat myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen tutkinto- ja tilauskoulutukset sekä Ekokompassi-auditoinnit.
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Ulla Myllyniemi

Ulla Myllyniemi toimii vastuukouluttajana ympäristöalan EAT-tutkinto-opiskelijoille ympäristökasvatuksen osaamisalalla.
viestintäkoordinaattori

Ilona Nurmi

Ilona Nurmi työskentelee viestintäkoordinaattorina markkinoinnin ja viestinnän tiimissä. Hänen keskeisimmät vastuunsa liittyvät Syklin palveluiden viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen, sekä markkinointianalytiikan tuottamiseen.
toimitusjohtaja, rehtori

Mia O’Neill

Mia O’Neill on Syklin toimitusjohtaja ja rehtori. Hän vastaa lähtökohtaisesti kaikesta organisaation johtoon ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä, kuten talousasioista ja koulutuksen järjestämisestä, suuremmista hankinnoista, rekrytoinneista ja uusista yhteistyökuvioista. Viime kädessä Mian puoleen voi aina kääntyä kaikissa kysymyksissä.
yhteistyöjohtaja

Nina-Maarit Partanen

Nina Maarit Partanen toimii yhteistyöjohtajana vastuualueenaan kumppanuudet, tuotekehitys ja kehittämishankkeet. Yhteistyön päällikkö suunnittelee ja toteuttaa uusia myynnin ja yhteistyön avauksia ja huolehtii vuorovaikutuksesta ja keskustelusta muun Syklin henkilöstön kanssa. Hän koordinoi asiakkuuksia ja yhteistyökuvioita ja pitää langat käsissään kehittämishankkeiden etenemisestä.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Tapio Pelto

Tapio Pelto työskentelee Syklissä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden asiantuntijana sekä kouluttajana. Keskittyen vähähiilisyyskoulutuksissa hiilijalanjäljen laskentaan sekä GHG-protokollaan. Lisäksi Tapio toimii projektipäällikkönä kaupunkien digitaalisuutta edistävässä hankkeessa sekä asiantuntijana muissa energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyvissä hankkeissa.
osaamispäällikkö, Ammattilaisen kädenjälki

Aura Piha

Aura Piha työskentelee kestävän kehityksen ja verkkopedagogiikan asiantuntijana ja kouluttajana. Hänen vastuullaan on Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssialustan kehittäminen ja kouluttaminen. Aura vetää myös toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla -tutkinnonosan sekä verkkopedagogiikan kehittämistiimejä ja hän kouluttaa kestävään kehitykseen liittyvissä tilauskoulutuksissa laaja-alaisesti.
Maarit Pihkala
kouluttaja, ympäristö- ja kestävyyskasvatus

Maarit Pihkala

Maarit Pihkala toimii vastuukouluttajana ympäristöalan EAT-tutkinto-opiskelijoille ympäristökasvatuksen osaamisalalla.
kouluttaja, vesihuolto

Risto Ponto

Risto Ponto toimii vesihuollon asiantuntijana ja kouluttajana, osaamisalanaan vesihuoltoverkostojen rakentaminen, saneeraus ja kunnossapito sekä vesihuoltoverkostotöihin liittyvät erityistilanne- ja kortti koulutukset. Lisäksi hän toimii korttikouluttajana (vesityö, työturva, tieturva) sekä talousveden desinfiointikouluttajana.
Pasilan toimistokoordinaattori ja Kiina-yhteistyön projektiasiantuntija

Meeri Puonti

Meeri vastaa Pasilan toimittajasopimuksista, Syklin henkilöstöetujen tilauksista, Pasilan kokouksien ja koulutuksien järjestelyistä sekä Pasilan toimistoon liittyvistä asioista. Lisäksi hän vastaa myös Kiinan yhteistyökumppaneiden etsinnästä, kansainvälisten seminaarien koordinoinnista sekä opettajien ja yritysten ympäristökoulutuksiin liittyvistä järjestelyistä.
asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Joonas Raaska

Joonas Raaska toimii Syklissä asiantuntijana ja projektipäällikkönä vähähiilisyyden ja kiertotalouden projekteissa. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat erityisesti päästölaskenta, ratkaisut ympäristövaikutusten pienentämiseksi, hiilikompensaatio ja luonnon monimuotoisuus.
asiantuntija, VASKI-hanke

Sini Raita-aho

Sini Raita-aho työskentelee asiantuntijana vaikuttavuusyksikössä. Hänen vastuullaan on Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hanke.
kouluttaja, ympäristöhuolto

Katja Rautalin

Katja Rautalin toimii ympäristöalan ammattitutkinnon ympäristöhuollon osaamisalan vastuukouluttajana ja projektipäällikkönä. Hän kouluttaa ammattitutkinnossa kiinteistön jätehuoltoon ja asiakaspalveluun liittyviä sisältöjä. Katja toimii myös Syklin ympäristövastaavana.
johtaja, yritys- ja urapalvelut

Jane Saarnia

Jane Saarnia toimii Syklin yritys- ja urapalvelujen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen vastuullaan ovat työvoimakoulutukset ja erilaiset yrityksille tarjottavat koulutukset. Lisäksi hän vastaa ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ympäristöalan yrittäjä toimiminen tutkinnonosasta, jonka aihepiirejä hän myös kouluttaa. Jane toimii Syklin työsuojelupäällikkönä.
tutkintosihteeri & hallintokoordinaattori

Sanna Sachse

Sanna Sachse työskentelee tutkintosihteerinä ja hallinnon assistenttina. Hän vastaa tutkinto-opiskelijoiden opiskelijahallinnosta, tilastoinneista, koulutusten hankintasopimusten hallinnoinnista ja niiden laskutuksista, ostoreskontrasta, kululaskuista sekä sähköisestä arkistoinnista.
asiakkuus- ja markkinointikoordinaattori

Merja Salminen

Merja Salminen työskentelee asiakkuus- ja markkinointikoordinaattorina. Hän koordinoi Ammattilaisen kädenjälkeen liittyvää markkinointi ja -viestintätyötä sekä osallistuu Syklin palvelujen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen.
markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Mia Saukkonen

Mia Saukkonen vastaa Syklin markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä ja suunnittelusta. Lisäksi hän toimii tiiminvetäjänä markkinoinnin ja viestinnän tiimille ja vastaa siitä, että suunnitellut toimenpiteet tulee tehtyä aikataulussa.
asiantuntija, vesihuolto

Annukka Soinola

Annukka Soinola toimii vesihuollon asiantuntijana ja kouluttajana, osaamisalanaan vesihuoltoverkostojen rakentaminen, saneeraus ja kunnossapito. Lisäksi hän on mukana vesihuollon hanketoiminnassa.
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

Miia Stålhammar

Miia Stålhammar työskentelee hallinto- ja henkilöstöpäällikkönä. Hän vastaa Syklin taloushallinnosta sekä hankkeiden raportoinnista. Lisäksi hän toimii tilitoimiston ja työterveyshuollon yhteyshenkilönä, minkä lisäksi Miia huolehtii työntekijöiden HR-tarpeista.
kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Tiina Taipale

Tiina Taipale toimii projektipäällikkönä Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (VASKI) -hankkeessa. Lisäksi hän kouluttaa vastuullisuusjohtamisen ja kestävän kehityksen teemoista. Tiinan erikoisalaa ovat kestävyysmurroksen vaikutukset työelämään, johtamiseen ja työuriin.
kouluttaja, ympäristöhuolto

Maria Törn

Maria Törn toimii ympäristöalan erikoisammattitutkinnon jätehuollon ja resurssitehokkuuden osaamisalojen, erityisesti ilmastonmuutoksen osaaja- koulutusten vastuukouluttajana. Lisäksi hän kouluttaa materiaalivirtojen hallintaan, jätelainsäädäntöön ja jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen liittyviä sisältöjä sekä ympäristöalan ammattitutkintokoulutuksissa että tilauskoulutuksissa.
järjestelmäasiantuntija, koulutustarkastaja

Kirsi Tuikkala-Kalminen

Kirsi Tuikkala-Kalminen työskentelee oppisopimusten koulutustarkastajana ja opiskelijahallinnan järjestelmäasiantuntijana. Hän vastaa Syklin oppisopimusten solmimisesta, palauteraportoinneista ja opiskelijahallintajärjestelmistä. Hän kehittää myös oppilaitosprosesseja sekä niihin liittyviä järjestelmiä.
koulutusjohtaja, kiertotalous

Taru Uotila

Taru Uotila toimii kiertotalouden osaamisalan koulutusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen toimeenkuvaansa kuuluu yksikön esihenkilötehtävät sekä yksikön toiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden ja hankkeiden ideointi ja kehittäminen. Lisäksi Taru toimii myös projektipäällikönä ja hän kouluttaa jonkin verran kiertotalouden eri aiheita.
kouluttaja, yritys- ja urapalvelut

Pauli Vennervirta

Pauli Vennervirta toimii kestävän kehityksen kouluttajana aiheina mm. työelämässä toimiminen, ilmastonmuutos, riskien hallinta ja ympäristöturvallisuuskortti. Lisäksi hän ohjaa opiskelijoita ja toimii näyttöjen arvioijana.
asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Virpi Vuolahti

Virpi Vuolahti työskentelee yritys- ja urapalveluissa työelämän asiantuntijana erityisesti F.E.C -koulutusten parissa. Hän toimii vastuukouluttajana Kiertotalouden yksikössä resurssiviisauden ja jätehuollon aiheista sekä ohjaa opiskelijoita.
kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

Terhi Yli-Pirilä

Terhi Yli-Pirilä toimii ympäristöalan erikoisammattitutkinnon laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalan vastaavana ja vastuukouluttajana. Lisäksi hän kouluttaa kestävällä tavalla toimimisen, monimuotoisuuden ja riskien hallinnan aiheita.
asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Tom Ylönen

Tom Ylönen työskentelee yritys- ja urapalveluissa työelämän asiantuntijana erityisesti F.E.C -koulutusten parissa. Hän tekee yritysyhteistyötä, etsii työjaksopaikkoja eri koulutuksiimme ja ohjaa opiskelijoita. Koulutusaiheita ovat lean, asiakastyö, yrittäjyys ja työhakutaidot.
Kim Yrjälä
asiantuntija

Kim Yrjälä

Kim Yrjälä toimii Syklissä tieteellisenä asiantuntijana erityisesti liittyen soiden kestävään käyttöön, maa- ja metsätalouden hiilen kiertoon sekä maaperän terveyteen. Kestävä kiertotalous biomassojen pyrolyysin hyödyntämisellä tuottamaan biohiiltä on lähellä hänen sydäntään. Hänen tavoitteenaan on tuoda ekologista ajattelua kaupunkisuunnitteluun lisäämään monimuotoisuutta, tehostamaan hiilen sitomista ja korostamaan terveen maaperän merkitystä kaupungeissa.

Haluatko pysyä ajantasalla Syklin kuulumisista?

Saat sähköpostiisi tiedon uusista alkavista koulutuksista ja ajankohtaisista uutisista.

Seuraa meitä somessa