Siirry sisältöön
Palapelin palat.

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen

Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpaja

Ilmastonmuutos on suomalaisten nuorten suurin huolenaihe. Ilmastonmuutos huolestuttaa myös aikuisia. Tämä näkyy monin uusin tavoin työelämässä: Ilmastohuoli vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he jaksavat työssään. Yhä useampi valitsee työpaikkansa sen mukaan, missä määrin kokee työpaikan arvomaailman vastaavan omia arvojaan.

Ilmastohuolen positiivisia kääntöpuolia ovat motivaatio ja halu toimia ilmastovastuullisesti. Työllään ja työpaikoillaan ihmiset voivat rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Yritykset ja työyhteisöt ovat keskeisessä roolissa muutoksen tekijöinä mahdollistaessaan tämän. Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen -työpajassa luodaan osallistujille tilaa tutustua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tunteisiin ja ilmiöihin, ja perehdytään tapoihin, joille huoli voidaan kanavoida toiminnaksi erilaisissa työtehtävissä ja -rooleissa. Työpaja auttaa kehittämään työpaikan ilmastovastuuta arjen työn ja toiminnan tasoilla.

Kohderyhmä
Koulutus voidaan toteuttaa koko henkilöstölle, yksiköille tai tiimeille, tai yrityksen johdolle ja esihenkilöille.

Toteutustapa
Tilauskoulutus, jonka sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kesto ½-1 pv.

Kysy lisää

Pauli Vennervirta

kouluttaja, yritys- ja urapalvelut