Hae sivuilta

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ympäristökoulutus osana työelämää

SYKLI

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Kestävien ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin ongelmiin vaatii monipuolisia ympäristöosaajia. Korostuvia osaamistarpeita ovat resurssitehokkuus, ekosysteemipalveluiden hallinta, ympäristötalous, kulutuksen ohjaus sekä rajapintoja ylittävien systeemien hallinta.

Ympäristöratkaisuihin tarvitaan teknologista, taloudellista, ekologista, yhteiskunnallista ja ihmistieteellistä osaamista. Työelämässä tarvitaan taitoa toimia monialaisissa verkostoissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä kykyä ympäristöosaamisen soveltamiseen ja ongelmanratkaisuun. Ympäristökoulutus tarjoaa loistavan väylän tämän osaamisen saavuttamiseksi.

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Ympäristökoulutus Syklissä on monipuolista. Tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta, lyhytkoulutuksia, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Ydinosaamistamme on soveltaa uusinta tietoa käytännössä ja tuoda tämä asiakkaidemme hyödyksi. Siksi meidät tunnetaankin työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja räätälöimme koulutukset asiakasorganisaatiolle ja yksilötasolle.

SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos. Ympäristökoulutus on ydinosaamistamme ja perustehtävämme on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. SYKLI tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvia ympäristökoulutus- ja kehittämispalveluita valtakunnallisesti hyödyntäen yhteistyöverkostoja.

Sykli-tunnus kuvaa kohoavaa pyörrettä.

Tunnuksessa voi nähdä myös Syklin alkukirjaimet, S ja Y.

Syklinen tarkoittaa ympyränmuotoista, pyöreää, piiriä tai kehää, jaksottaista eli uudistuvaa ja toistuvaa.

Luonnon ja vuodenaikojen kiertokulku on syklinen.

Ihmisen talous on irronnut tasapainosta ja syklisyydestä tunnetuin seurauksin.  

SYKLI haluaa viedä eteenpäin muutosta, jossa kiertotalous korvaa lineaarisen talouden. Kohoava pyörre tarkoittaa lisääntyvää osaamista, aktiivisuutta ja vastuullisuutta, jonka avulla tulevaisuutemme turvataan.

Omistajat

Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy:n omistavat:

Toimipaikkamme sijaitsevat Riihimäellä ja Helsingissä.