Siirry sisältöön
Kaunista havumetsää ylhäältä päin kuvattuna, joukossa muutama ruskalehtinen lehtipuu.

SYKLI

Sykli är en riksomfattande specialyrkesläroanstalt.

Vår grundläggande uppgift är att stärka miljökunskapen samt att utveckla kundernas verksamhet i enlighet med målsättningarna för hållbar utveckling.

Sykli erbjuder examensförberedande utbildning, kortkurser samt konsult- och experttjänster. Vårt specialkunnande är att tillämpa den nyaste kunskapen i praktiken till förmån för våra kunder. Vi är kända för att vara föregångare för hållbar utveckling inom yrkeslivet. Vi har förståelse för våra kunders förväntningar och skräddarsyr våra utbildningar enligt kundorganisationernas och enskilda studerandes behov.

Vi gör aktivt utvecklingsarbete genom att förverkliga nationella och internationella projekt. Med hjälp av dem utvecklar vi tillsammans med våra samarbetsparter nya arbetsredskap, produkter, tillvägagångssätt samt ny kunskap. Vi utnyttjar och tillämpar resultaten i våra kurser. Vi har omfattande erfarenhet både av nationell och av internationell projektverksamhet: vi fungerat som koordinatörer eller samarbetspart i ett flertal utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder utbildning och utvecklingstjänster i hela Finland samt även internationellt. Vi utnyttjar ett omfattande samarbetsnätverk i förverkligandet av våra kurser.

Kunskaps- och utbildningsområden

 • Avfallshantering och återvinning
 • Miljölogistik
 • Hållbar utveckling
 • Miljöfostran
 • Miljö-, kvalitets-och säkerhetssystem
 • Vattenförsörjningoch sanitet
 • Energieffektivitet

​​Under de senaste åren har vi lett följande nationella utbildnings- och utvecklingsprojekt på svenska:

 • Utveckling av ett certifieringssystem för hållbar utveckling för den fria bildningen på svenska
 • Fortbildning i utbildning för hållbar utveckling i Svenskfinland

Internationell verksamhet/samarbete

Sykli har deltagit i talrika internationella utbildnings- och utvecklingsprojekt. Nedanstående ett antal exempel på vår internationella verksamhet:

 • Utvecklandet av avfallshantering och återvinning i Petrozavodsk
 • Utveckling av yrkesutbildning inom avfallshantering i Estland och Lettland
 • Utveckling av ett internationellt vattenkompetenscentrum
 • Utveckling av Nordisk kurs i utbildning för hållbar utveckling

Vi utvecklar vår projektverksamhet aktivt och utvidgar vårt samarbetsnätverk i Finland och dess närområden, i Europa samt i Kina. Om Du är intresserad av Sykli som utbildare, utvecklare eller som samarbetspartner i dina projekt, var vänlig och ta kontakt.

Fråga mer

Mia O’Neill

toimitusjohtaja, rehtori