Siirry sisältöön
Taimi.

Koulutusta maarakentajille

Maarakentaja – kehitä osaamistasi ammattilaisena! Pätevöidy työssäsi ja suorita ympäristöalan ammattitutkinto!

Koulutus on maarakennusalan ammattilaisille räätälöityä ympäristöalan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Tavoitteena on lisätä maarakennusalalla työskentelevien ammatillista osaamista vesihuoltoverkostoista, ympäristöasioissa ja kiertotaloudesta sekä saada kokonaisnäkemys ympäristöalan vaatimuksista. Koulutuksen aloitus sopimuksen mukaan

Koulutuksen tavoite

Koulutus tarjoaa maarakentajille ajankohtaista tietoa vesihuoltoverkostoista sekä kiertotalouden vaatimuksista ja vaikutuksista maarakennustyöhön.

Koulutus lisää maarakennusalalla työskentelevien ammatillista osaamista vesihuoltoverkostojen rakentamisessa ja kunnossapidossa, ympäristöasioissa sekä tietämystä kiertotalouden vaatimuksista (mm. maa-ainesten käsittely, uusioraaka-aineiden hyödyntäminen).

Koulutuksen sisältö

Tutkinto on laajuudeltaan 150 osp.
Kaikille yhteinen osa:

Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)

 • Asiakkaat ja Vuorovaikutus työyhteisössä
 • Organisaation viestintäkäytännöt
 • Toimintajärjestelmät ja ohjeistukset
 • Materiaalien kierto ja ympäristövaikutukset
 • Koulutukseen sisältyy työturvallisuuskortti

Lisäksi valitaan 100 osp seuraavista osista:
Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja saneeraus, 50 osp

 • vesihuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • tunnistaa maarakentamiseen ja putkiasennuksiin liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
 • häiriötilanteissa toimiminen (mm. putkirikko)
 • työssä vaadittavien järjestelmien käyttö
 • verkoston rakennus- tai saneeraustyön suunnittelu
 • vesihuoltoverkoston rakentaminen tai saneeraus
 • koulutukseen sisältyy vesityökortti

Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen, 50 osp

 • tavanomaisten ja vaarallisten maa-ainesten varastointi sekä niiden hyötykäyttömahdollisuuksien tunnistaminen
 • ympäristöhuollon perusperiaatteiden noudattaminen
 • tunnistaa omaan työhön ja työympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit
 • työmaan materiaalien vastaanotto ja luokittelu
 • materiaalin käsittely sekä koneiden ja laitteiden käyttö
 • materiaalien laadun seuranta

Pilaantuneiden maiden käsitteleminen, 50 osp

 • pilaantuneen maan käsittely
 • koneiden ja laitteiden käyttö
 • maa-aineksen laadun varmistaminen
 • työmaajätteiden käsittely
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaaratekijät ja niiden aiheuttamat turvallisuusriskit

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii maa- ja pohjarakentajille, Infra-rakentajille, verkostorakentajille, maarakennuskoneenkuljettajille sekä henkilöille, jotka toimivat maa-ainesten välivarastoilla sekä maarakennustyömailla. Vaadittava osaaminen osoitetaan näytöin.

Toteutustapa

Koulutuksen kokonaiskesto on noin 1,5 vuotta, ml. tutkintotilaisuudet. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa. Kesällä ei lähiopetusta. Koulutuspäivien lukumäärä on valituista osista riippuen noin 10 kappaletta. Tutkinto perustuu aikuisten näyttötutkintojärjestelmään.

Koulutuspäiviin voi tarvittaessa osallistua etäyhteydellä.
Tutkinnon yhdistäminen maanrakennusalan tutkintoihin Ympäristöalan ammattitutkintoon voi halutessaan myös sisällyttää rakennusalan perustutkinnon osia. Kysy lisää yhdistelymahdollisuuksista ja hintatietoja Syklistä!

Kysy lisää

Risto Ponto

kouluttaja, vesihuolto