Siirry sisältöön
Kaksi opiskelijaa kirjoittamassa.

Ohjeet työvoimakoulutuksiin osallistuville

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on opiskelijan työllistyminen tai vähintään osaamisen lisääminen ja työmarkkinavalmiuksien paraneminen sekä yhteistyöyrityksen liiketoiminnan kehittyminen.

Työvoimakoulutuksen rakenne

Koulutus sisältää Syklin järjestämää etä- tai lähiopetusta sekä työssäoppimispaikassa tapahtuvaa oppimista.

Työjakson aikana opiskelija toteuttaa yhteistyöorganisaation ohjauksessa ennakkoon sovittuja tehtäviä ja työkokonaisuuksia. Työssäoppimispaikalla noudatetaan pääsääntöisesti yrityksen normaalia päivittäistä ja viikoittaista työaikaa.

Toimijat

Koulutuksen järjestäjä on Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy. Opiskelua ja oppimista ohjaavat työssäoppimispaikan nimeämä mentori sekä Syklistä koulutuskoordinaattori, tutori ja kouluttajat.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti koulutuksen lähipäiviin, suorittaa oppimistehtävät aikataulun mukaisesti sekä hoitaa sovitut tehtävät työjaksolla. Itsenäinen opiskelu tukee osallistujan omaa oppimisprosessia.

Mentori on työssäoppimispaikan määrittelemä henkilö, jonka tehtävänä on opastaa opiskelijaa työjaksolla.

Koulutuskoordinaattori on Syklin koulutuksesta vastaava asiantuntija, joka vastaa koulutuksen toteutuksesta.

Tutori on Syklin puolelta koulutusta, työjaksoa ja opiskelijan urakehitystä tukeva ohjaaja. Henkilökohtaisia keskusteluja järjestetään useamman kerran koulutuksen aikana.

Työssäoppiminen

Työskentely yhteistyöorganisaatiossa on keskeisessä roolissa. Useissa koulutuksissa sovitaan kehittämistyö yhdessä yhteistyöorganisaation kanssa. Pääasia on, että työjaksopaikalla tehdään sitä työtä, mistä koulutukseen osallistuja ja työssäoppimispaikka yhdessä sopivat.

Opiskelija toimii yhteistyöorganisaation normaalien käytäntöjen mukaisesti, liittyen työnjohtoon, valvontaan ja yrityksen tapaan toimia. Työjakson aikana syntyneet mahdolliset tekijänoikeudet ja yrityssalaisuudet kuuluvat työnantajalle.

Opiskelu

Jokaisen opiskelijan kanssa toteutetaan joko HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkintoon johtavissa koulutuksissa) tai HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma muissa koulutuksissa).

Koko koulutuksen ajan opiskelijalla on läsnäolovelvoite. Poissaoloista tulee sopia koulutuskoordinaattorin kanssa erikseen.

Sykli toimittaa opiskelijalle todistuksen koulutuksen päättyessä.

Palautteet

Opiskelijoilta sekä yhteistyöorganisaatioilta pyydetään palautetta koulutuksen eri vaiheissa. Palautetta voi myös antaa milloin vain koulutuksen aikana.

Työllistymisestä ja työnhausta

  • Suuri osa työvoimakoulutuksista päättyy työllistymiseen
  • Opiskelijalla on oikeus hakea palkkatöitä koulutuksen aikana
  • Jos opiskelijan työllistymisestä ei ole varmuutta noin 6 viikkoa ennen koulutuksen päättymistä, saattaa TE-toimisto kutsua opiskelijan haastatteluun ja velvoittaa opiskelijaa hakemaan muita työpaikkoja.

Työvälineet ja vakuutukset
Työvoimakoulutus on opiskelijalle ilmaista. Työssäoppimispaikka tarjoaa tavallisesti työssäoppimisen edellyttämät välineet (tietokone, puhelin, turvakengät ja -vaatetus jne.) ja vastaa työssäoppimisen edellyttämien matkojen kustannuksista. Koska opiskelija ei ole työsuhteessa, opiskelija kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin.

Syklin vastuuvakuutus kattaa TE-palveluiden luvalla opiskelevien opiskelijoiden työssäoppimisen. Työssäoppimispaikalla on kuitenkin vastuu opiskelijan mahdollisista työssä aiheuttamista vahingoista, sillä opiskelija toimii heidän työnjohtonsa ja valvonnan alaisuudessa. Työturvallisuuden tulee olla osa opiskelijan perehdytysohjelmaa.

Kysy lisää

Henri Annila

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Tom Ylönen

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Jane Saarnia

johtaja, yritys- ja urapalvelut

Terhi Liettilä

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Hannele Hakala

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut