Siirry sisältöön
Metsää.

Ympäristöalan ammattitutkinto

Ammattitutkinnoissa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että niiden saavuttaminen edellyttää alan peruskoulutusta tai sitä vastaavia tietoja ja taitoja, ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä noin kolmen vuoden työkokemusta alalta. Näytöin suoritettu ammatillinen tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. 


Ympäristöalan ammattitutkinto on tarkoitettu ympäristöhuollon ja vesihuollon työtehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja koulutuksen kesto noin 1 vuosi. Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on aiemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto ja/tai työssä hankittua osaamista alalta. Koulutus voidaan suorittaa työn ohessa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna . Koulutus sisältää 10−12 lähiopetuspäivää. Tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös osa/osia, ns. osatutkintona. 

Ympäristöalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia ympäristöalan yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä. 

Ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut hallitsee perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaneet hallitsevat moninaisia ympäristöhuollon työprosesseja ja niiden turvallisuustekijöitä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. 

Vesihuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut noudattaa vesihuollon perusperiaatteita, lakeja ja määräyksiä ja hallitsee omaan työhönsä liittyvät käsittelyprosessit ja niiden yllä- ja kunnossapitotyöt. Tutkinnon suorittaneet osaavat hankkia, siirtää tai puhdistaa vettä sekä huolehtia niihin liittyvistä rakenteista ja hygienia- ja turvallisuusmääräysten toteutumisesta. 


Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia 

Ympäristöhuollon osaamisalalla tutkinnon suorittaneen osaamista vastaavia työtehtäviä ovat esimerkiksi jätehuollon suunnittelun ja toteutuksen, ympäristöhuollon ajojärjestelyn, materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn, pilaantuneiden maiden käsittelyn, teollisuuspuhdistuspalveluiden sekä ympäristövastaavan työt. 

Vesihuollon osaamisalalla tällaisia työtehtäviä ovat muun muassa talous- ja jätevesien puhdistusprosessien hoito- ja ylläpitotyöt, vesihuoltoverkostojen rakentamis-, saneeraus- ja kunnossapitotehtävät sekä viemärihuoltopalveluiden ja haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmien rakennus- ja huoltotehtävät. 


Osaamisalojen kuvaukset 

Ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut hallitsee perusasiat jätehuollosta ja kierrätyksestä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pystyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaneet hallitsevat moninaisia ympäristöhuollon työprosesseja ja niiden turvallisuustekijöitä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti. 

Vesihuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut noudattaa vesihuollon perusperiaatteita, lakeja ja määräyksiä ja hallitsee omaan työhönsä liittyvät käsittelyprosessit ja niiden yllä- ja kunnossapitotyöt. Tutkinnon suorittaneet osaavat hankkia, siirtää tai puhdistaa vettä sekä huolehtia niihin liittyvistä rakenteista ja hygienia- ja turvallisuusmääräysten toteutumisesta. 

Tutustu tutkinnonperusteisiin täältä: Ympäristöalan ammattitutkinto