Siirry sisältöön
Vesihuolto

Riskienkartoitus vesihuoltolaitoksille, WSP ja SSP -ohjelmat, koulutus ja konsultointi

Monipuolista apua riskienhallintatyöhön

WSP (Water Safety Plan = talousvesi) – ja SSP (Sanitation Safety Plan = jätevesi) -ohjelmat ovat Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämät webpohjaiset työkalut vesihuollon kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

Tavoite
WSP- ja SSP -konsultoinnin avulla helpotamme vesihuoltolaitosten riskien hallintatyötä laatimalla ja ohjaamalla riskienhallintaohjelmien käyttöönottoa. Ohjelmien avulla riskikartoitukset tehdään sekä talousvesi- että jätevesipuolelle, mukaan lukien laitokset ja verkostot. Kartoituksesta syntyvien raporttien avulla riskienhallintaa seurataan ja ylläpidetään vaivattomasti.

Sisältö
Koulutuksessa perehdytään riskienhallintaan ja ohjelman toimintoihin sekä hahmotellaan riskienhallintasuunnitelmaa.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • WSP- ja SSP- ohjelman perustoiminnot
  • riskien tunnistaminen ja vaarojen arviointi
  • riskejä vähentävien toimenpiteiden valinta
  • toimenpidesuunnitelman laatiminen

Kohderyhmä
Vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaavat henkilöt ja viranomaiset sekä käyttöhenkilökunta.

Laajuus
Laajuus määräytyy laitoksen koon ja arvioitavien kohteiden lukumäärän mukaan. Kartoitus voidaan tehdä sekä talousvesistä että jätevesistä tai vain toisesta kokonaisuudesta, laitoksen omien tarpeiden mukaan. Kartoitustyö järjestetään asiakkaan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Riikka Elo

kouluttaja, vesihuolto