Siirry sisältöön
Rekka-auto kulkee tietä pitkin ja edessä kaunis auringonlasku.

Vaarallisten aineiden tiedostava koulutus 

Jokaisella vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (kuten pakkaamista, lähettämistä, laivaamista, lastaamista, kuormaamista, kuljetusta tai purkamista) suorittavalla henkilöllä tulee olla tarvittava kuljetuksen turvallisuuden varmistava koulutus tai muu pätevyys tehtävään sekä riittävän usein toistuva täydennyskoulutus. 

Koulutus sisältää yleisen tiedostavan koulutuksen, jossa henkilöstölle annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevista säännöksistä sekä tehtäväkohtaisen koulutuksen, jossa henkilöstölle annetaan yksityiskohtaista henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevista säännöksistä.

Koulutuksen jälkeen henkilöstöllä on tiedot vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavasta hätätilanteessa. 

Kohderyhmänä ovat yrityksen henkilöt, jotka toimivat yllä mainituissa tehtävissä. Koulutuksen kesto ja sisältö sovitaan yrityskohtaisesti, ottaen huomioon erilaiset työtehtävät. Jos koulutus kestää vähintään 7x45min, siitä voi saada kuljettajien ammattipätevyysmerkinnän.

Esimerkki koulutuksen sisällöistä

  • Kemikaaleja koskeva lainsäädäntö ja varastointi
  • Vaarallisten aineiden tunnistaminen, kemikaalilain mukainen luokitus ja pakkausmerkinnät
  • Varastoivat kemikaalit ja käyttöturvallisuustiedotteet
  • Vaarallisten aineiden varastointi ja turvallisuus
  • Vaarallisten aineiden lähettäminen ja kuljetukset
  • Vaarallisten aineiden luokitukset ja merkinnät kuljetuksissa
  • Yhteenkuormauskiellot
  • Harjoituksia

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Taru Uotila

koulutusjohtaja, kiertotalous