Siirry sisältöön

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutus tarjosi Tarjalle varmuutta ja innostusta uuteen työtehtävään

Tarja Ollonqvist
Kuva: Tarja Ollonqvist

Tarja Ollonqvist hakeutui Syklin laatu-, ympäristö- ja turvallisuus- johtamisen koulutukseen saadakseen tietoa, taitoa ja varmuutta uuteen työtehtäväänsä kiinteistö- ja ympäristösuunnittelijana. 
 
Kerroin koulutuksesta esihenkilölleni, jonka mielestä koulutukseen hakeutuminen oli hyvä idea. Siitä hyötyisi sekä minä itse että koko meidän organisaatiomme”, Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa työskentelevä Tarja muistelee. 
 
Työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelmassa suoritetaan ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja opinnot toteutetaan joustavasti työn ohessa. Tarjalla oli jo aiempaa kokemusta työelämän ja opintojen yhdistämisestä: 
 
“Työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista. Olen silloin tällöin opiskellut työn ohessa ja kokenut sen hyväksi vaihtoehdoksi. Toki se voi jossain kohtaa olla raskasta, mutta pääosin se on antoisaa. Erityisesti silloin, kun työt ja opinnot tukevat ja hyödyttävät toisiaan”, hän kertoo. 
 
Tärkeänä seikkana hän piti hybridimallista opiskelua eli koulutus sisältää sekä lähipäiviä että etäopiskelua.  
 
Olen suorittanut opintoja sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Toki lähipäivät ovat kaikkein antoisimpia, mutta on tosi hyvä, että on mahdollisuus osallistua myös etänä”, Satakunnassa asuva Tarja toteaa.  
 
Uusia ideoita ja näkökulmia omaan työhön
Koulutus on laajentanut ymmärrystä vastuullisuusteemoista ja antanut varmuutta ja lisäoppia uuden työtehtävän suorittamiseen. Parasta antia ovat hänen mielestään olleet lähipäivät, sekä yhteiset keskustelut kanssaopiskelijoiden ja kouluttajien kesken.  
 
“Olen erityisesti tykännyt koulutuspäivien yhteisistä keskusteluista. On ollut hienoa kuulla, miten muissa organisaatioissa on toteutettu näitä asioita. Sieltä on pystynyt onkimaan niitä ideoita omaan organisaatioon”, hän kertoo.  
 
Osana opintojaan opiskelijat toteuttavat työpaikallaan kestävän kehityksen kartoituksen sekä laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehittämishankkeen.   
 
Kehittämishankkeeni on organisaatiomme kestävyystiekartan projektiryhmän vetäminen. Pohja ammatillisen koulutuksen kestävyystiekarttaan on tehty VASKI-hankkeessa, mutta nyt on pohdittava, mitä nämä asiat tarkoittavat meidän organisaatiossamme”, VASKI-hankkeessa aktiivisesti mukana toiminut Ollonqvist kuvailee. 
 
Tarja kertoo olevansa erittäin tyytyväinen koulutukseen ja hän onkin ehtinyt jo suosittelemaan koulutusta muille. 
 
“Jotenkin tulee semmoinen olo, että miksi koulutus loppui jo!” Tarja summaa.


Lue lisää