Siirry sisältöön

Kaisa Liinanki: Opiskelu Syklissä siivitti kestävän kehityksen työtä Gradiassa

Kaisa Liinanki

”Näitä asioita ei tehdä yksin, vaan yhdessä innostaen ja kannustaen sekä resursoimalla arvovalintoihin.”

Ravitsemispalvelujen opettaja ja projektiasiantuntija Kaisa Liinanki on ottanut yhteisöllisen kestävän kehityksen edistämisen sydämen asiakseen. Hän uskoo jatkuvan oppimisen ja verkostojen voimaan. Tätä työtä on siivittänyt opinnot Suomen ympäristöopisto Syklissä sekä vahva verkottuminen muiden toimijoiden kanssa mm. erilaisten hankkeiden kautta.

Liinanki uudistaa ammatillista koulutusta kestäväksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa. Hän edistää kestävän tulevaisuuden kehittämisohjelman toteuttamista organisaatiossa, työstää hankehakemuksia useissa isoissa yhteistyöhankkeissa, jotka kaikki liittyvät vastuullisuuteen ja jalkauttaa OKKA-säätiön itsearvioinnin indikaattoreita kampuksille.

Ympäristökasvatuksen oppeja yrityskoulutuksiin

Alun perin Liinanki löysi Syklin koulutukset ruokapalvelualan verkkokurssin kautta ja päätti opiskella ympäristökasvattajaksi Syklissä. Samalla hän suoritti ensimmäisen ympäristöalan erikoisammattitutkintonsa. Ympäristökasvatuksen oppeja hän sovelsi työssään ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä yrityskoulutusten kouluttajana.

”Ympäristökasvattajan opinnoissa muut opiskelijat tulivat eri substanssista – pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen parista – mikä aluksi mietitytti, mutta koulutus oli erittäin antoisa ja ihana. Ruokapalveluala ja kasvattaminen olivat yhdistävät tekijät päiväkodin ja ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöissä.”

Ympäristökasvatuksessa Liinanki arvosti erityisesti opiskelijoiden osallistamista ja erilaisia luontoa hyödyntäviä menetelmiä.

”Ei ollut kertaa, ettei olisi oltu ulkona. Ja aina oli jokin teema, johon ulkoilut liitettiin. Sain oivalluksia omaankin opetukseeni, miten moneen asiaan luonnon ja ulkona oppimisen voi yhdistää.”

LYT-opintojen suola oli moninainen opiskelijajoukko

”Ympäristöasioiden opiskeluun jäi nälkä”, Liinanki muistelee valmistumistaan.

Seuraava hyvä tilaisuus opintoihin tuli, kun rooli Gradiassa muuttui. Koko organisaatiossa lähdettiin kehittämään kestävän kehityksen asioita, ja Liinanki siirtyi näiden tehtävien pariin Kehittämispalvelut-yksikköön. Samalla hän aloitti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen opinnot Syklissä.

”En tiennyt hakuvaiheessa, kuinka hyvin tämä tukee tulevia työtehtäviäni. Loppujen lopuksi työtehtäväni kehittämisyksikössä olivat juuri sitä, mitä LYT-opinnoissa käytiin läpi. ”, Liinanki kertoo ja jatkaa:

”Opintojen suola oli, että opiskelijoiden joukko oli niin moninainen. Yhdessä tekeminen oli antoisaa ja vahvisti osaamistani.”

”Ihailen sitä sallivaa ja myönteistä – ei käskevää tai painostavaa – tapaa, jolla Syklissä opetetaan kestävää kehitystä. Opetus ei ole kiihkoilua, vaan faktoihin perustuvaa. Se tekee toiminnasta uskottavaa. Kestävyyden edistäminen etenee eri tahtia eri paikoissa.”

Työn ja opintojen yhdistelmä onnistui hyvin

Työssään aikataulutettu Liinanki kehuu mahdollisuutta opiskella nauhoituksien ja hyvän aineistopankin avulla, mikä mahdollisti opintojen tekemistä työn ohessa.

”Lähipäivistä sain kuitenkin opintoihin hyvän tuntuman. Menetelmät olivat osallistavia, vaihtelevia, laadukkaita ja luotettavia. Kaikkia huomioitiin tasapuolisesti ja ryhmäytyminen tapahtui hyvin. Myös aikaisempia opintoja tunnustettiin. Pääasia oli oppiminen”, Liinanki kiittelee.

LYT-opintojen myötä Liinanki suoritti toisen ympäristöalan erikoisammattitutkintonsa. Samalla hän on hyödyntänyt opetushenkilöstön maksuttomia täydennyskoulutuksia, kuten Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä -hankkeen osaamislupaustyöpajoja, verkkokurssia ja vastuullisuusviestinnän webinaareja.

LYT-osaaminen tukee kestävästi toimimisen strategiaa

Opintojen siivittämänä Liinangin työ on kantanut hedelmää: Gradiassa on laadittu kestävän kehityksen tulevaisuuden kehittämisohjelma Green Book 2020–2023. Ohjelman tavoitteista on toteutunut esimerkiksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifioiminen Gradia-ravintoloille. Järjestelmäpohjaista työtä tehdään myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen indikaattoreihin perustuen.

”Ensin piti opetella itse järjestelmät. Sitten perehdyttää muut ja ottaa ohjelmat käyttöön”, Liinanki kuvailee työtään.

Kestävästi toimiminen on kirjattu Gradian strategiaan, joten LYT-osaamisen soveltaminen työhön on osaltaan tukenut strategian toteuttamista. Töitä asian eteen on tehty paljon, ja työ on yhdistänyt tukipalveluita ja muita sidosryhmiä ympäri organisaation.

Tulevaisuudessakin Liinanki haluaa edistää kestävää kehitystä yhteisöllisesti.

”Jokainen meistä löytää yhtymäkohdan kestävään kehitykseen ja luontoon. Se koskettaa kaikkia ja tuo takaisin ihmisten välisen yhteyden ja välittämisen. Luonto voi huonosti ja se on surullista, mutta nyt meillä on vielä mahdollisuus ja eväät vaikuttaa asioihin ja tehdä tulevaisuutta yhdessä.”

Lue lisää laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskoulutuksista

Lue lisää ympäristökasvatuksesta