Siirry sisältöön

”Paljon uusia ihmisiä ja yhteyksiä niin ammatillisesti kuin ihan ystäviksikin asti”

Opiskelin ympäristökasvattajaksi vuosina 2017–2018. Koulutus oli ensimmäinen ulkona oppimisen painotuksella ja kaikki lähitapaamiset olivat leirimuotoisia. Olin tätä ennen osallistunut pariin Syklin koulutukseen.

Opiskelin ympäristökasvattajaksi silloin, kun metsäeskari, jota olin ollut käynnistämässä, juurtui. Tein opiskelutehtävät työhöni ja työpaikkaani liittyen. Sain opiskelujen myötä rohkeutta viedä ja laajentaa uutta asiaa työyhteisööni, kun olin hieman eri roolissa. Olin jo ennen opintoja niin sanotusti seikkailukasvatustaustainen, mutta opinnot toivat itselleni siihen lisäksi ympäristökasvattajaidentiteetin. Ennen näitä opintoja en juurikaan tuntenut alan ihmisiä, mutta valtakunnallisena kurssina loimme jo melko hyvän verkoston, ja sen jälkeen tuli paljon uusia ihmisiä ja yhteyksiä niin ammatillisesti kuin ihan ystäviksikin asti!

Näiden opintojen jälkeen opiskelin vielä erityisopettajaksi. Olen koko ajan sekä kouluttanut että opettanut kentällä, ja ennen kaikkea yrittänyt viedä niin ulkona oppimista kuin ympäristökasvatusta laajemminkin aina kyseiseen työhöni.  Työskentelin pari vuotta perusopetuksessa erityisopettajana, jonka aikana opin paljon uutta ja vein ulkona oppimisen pedagogiikkaa erityisopetukseen.

Toisinaan muutokset tapahtuvat yllättäen; nyt työskentelen lähestulkoon unelma-ammatissani: ympäristökasvattajana Tampereen luontokoulussa. Kaikesta opista ja kokemuksesta on tässä työssä hyötyä ja ympäristökasvatusopinnot olivat tähän työhön pääsyn edellytyksenä!

Taru Lindgren
erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, yhteisöpedagogi amk (seikkailukasvatus)