Siirry sisältöön
Pisaroita nurmikolla.

Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen kaupan alalla

Ympäristötietoisuus vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen koko ajan enemmän. Vihreä siirtymä sekä viranomaisten toimet muokkaavat kaupanalaa kiihtyvällä vauhdilla. Tule mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen yritysvastuusta, ilmastotyöstä ja kiertotaloudesta kaupan alalla. Koulutuksesta saat paljon ympäristötietoa kaupan alalta. Opit asiakkaiden tarpeista, kierrätyksestä ja saat ilmasto-osaamista.

Tämä maksuton Verkkokoulutus on suunniteltu suoritettavaksi teemoittain ja aloittaa voit sinulle sopivaan ajankohtaan. Teemojen osia voi halutessaan yhdistellä tai suorittaa erikseen. Jos haluaa, voi suorittaa vaikka vain yhden tai kaksi osaa.

Verkkokoulutuksen teemat ovat:

Johdanto ympäristökysymyksiin

 • Luonnon kiertokulku ja ympäristökysymykset. Hiilen kierto, ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen
 • Yksilö ja yhteiskunta kestävän tulevaisuuden toimijoina. Yksilöt, kotitaloudet, työpaikat ja yhteiskunnan toimijat vaikuttavat tulevaisuuden rakentumiseen.
 • Materiaalit ja hyötykäyttö. Materiaalien merkitys ympäristölle, tapoja vähentää saastumista, materiaalien uusiokäyttö.
 • Jätteiden lajittelu ja käsittely. Johdanto jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen, kiertotalouden idea ja merkitys.

Ura kestävän kehityksen mukaisessa tulevaisuuden kaupassa

 • Johdanto kestävään kehitykseen. Kokonaisuus kestävän kehityksen perusteista.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus työelämään ja urakehitykseen. Tutustutaan kestävän kehityksen mukaisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja viedään tieto omaan osaamis- ja urasuunnitteluun.
 • Tunneilmasto. Johdanto ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuden taidot.

Vastuullisuus kaupan alalla

 • Kaupan roolin hahmottaminen ilmasto- ja vastuullisuustyössä.
 • Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kauppa.
 • Vastuullinen verkkokauppa. Verkkokaupan ympäristönäkökulmat (pakkaukset, logistiikka, palautukset).
 • Yritysanalyysi kestävyyden ja tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta.
 • Johdanto laatu- ja ympäristöjärjestelmiin.

Ympäristötietoinen kuluttaja

 • Kuluttajakäyttäytyminen kestävän kehityksen vauhdittajana. Asiakasryhmien tunnistaminen ja asiakkaat kestävän kehityksen vauhdittajina.
 • Asiakkaiden odotukset – selvitys kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Ympäristöviestintä. Ympäristöviestinnän perusteet, ympäristö-väittämät ja viherpesu.
 • Ympäristömerkit. Ympäristömerkit sekä ympäristöystävälliset tuotteet ja tuotetietous, alkuperämerkit.
 • Jakamistalouden ja vertaiskaupan ymmärtäminen ja kehittäminen osaksi kaupan liiketoimintaa. Jakamistalous kiertotalouden edistäjänä, jakamisalustat, vertaiskauppa, digitaaliset sovellukset.

Ympäristöosaaminen

 • Ajankohtaista ympäristöosaamista. Ympäristöturvallisuuskortti -koulutus, uuden jätelain vaikutukset, energia- ja materiaalitehokkuus, ilmastonmuutoksen ajankohtaistilanne, luonnon monimuotoisuus.
 • Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälkivaikutus. Laskentatyökaluja hiilijalanjälkeen, hiilikädenjälki-vaikutus.
 • EU:n asettama ja kansallinen sääntely, ennakointi ja siihen vastaaminen. EU:n kauppaa koskevat säännökset; standardit, tuotevaatimukset ja näiden arviointi.

Kiertotalouden konseptien huomioiminen kaikissa toimitusketjun osissa

 • Kiertotalouden kokonaiskuva ja liiketoimintamallit, jätteen synnyn ehkäisy, jätejakeet ja kierrätys, hävikin minimointi ja hyödyntäminen, kiertotalouden mukaiset, logistiikkaratkaisut, kaupan energiatehokkuus, tuote palveluna -malli ja elinkaariratkaisut, kiertotalouden kehittäminen omassa toiminnassa – kehitystyö.

Koulutuksen kohderyhmä:

Verkkokoulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoittamaa ja ensisijaisesti siihen voivat osallistua kaikki kaupan alalla työskentelevät. 
Suomen ympäristöopisto SYKLI on kouluttanut yli kaksikymmentä vuotta kestävän kehityksen osaajia.

Kysy lisää

Terhi Liettilä

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Jane Saarnia

johtaja, yritys- ja urapalvelut