Siirry sisältöön

Ympäristövastaavana toimiminen, Pirkanmaa

Hae Suomen ympäristöopisto Syklin Ympäristövastaavana toimiminen –koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan työllistyminen ympäristö- ja kiertotalousalalle. 
Koulutus antaa hyvät lähtökohdat oman aiemman osaamisen suuntaamiseen ympäristö- ja kiertotalousalan monipuolisiin käytännön tehtäviin. Työt voivat olla esimerkiksi suunnitteluun, neuvontaan, tuotantoon tai käytännön työhön liittyviä tehtäviä. 

Koulutus sopii henkilöille, joilla on kiinnostusta käytännön työskentelyyn ympäristöalalla sekä kiinnostusta jätehuollon kehittämiseen. Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännön työtä tekemällä yhteistyöorganisaatiossa, minne tehdään omiin työtehtäviin liittyvä ympäristökartoitus.  

Voit olla urasi alussa tai täydentää takana olevaa pidempää uraa ajankohtaisella koulutuksella ja osaamisella. Työvoimakoulutus on tehokas tapa löytää tie työelämään, koska se sisältää koulutussopimusjakson yhteistyöorganisaatiossa. Koulutus on mahdollisuus päästä näyttämään osaamisesi ja potentiaalisi työelämässä.  

Koulutuksen tavoite ja sisältö   

Koulutuksessa syvennytään ympäristöalan työtehtävissä toimimiseen mm. kiinteistöjen jätehuollon ja materiaalien talteenoton näkökulmista. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi:  

 • Kiertotalous: kokonaiskuva & riskit  
 • Jätelainsäädäntö & ympäristölle vaaralliset jätteet  
 • Jätehuollon prosessit ja materiaalitehokkuus  
 • Kiinteistöjen jätehuolto  
 • Ympäristökartoituksen laadinta  
 • Kestävä kehitys & ajankohtaista ilmastonmuutoksesta  
 • Asiakaspalvelu, viestintä, vuorovaikutus ja esiintyminen  
 • Työelämätaidot ja työnhaku  
 • Työ- ja ympäristöturvallisuuskortit    

Koulutuksen aikana työskennellään yhteistyöorganisaatiossa, minne tehdään omiin työtehtäviin liittyvä ympäristökartoitus.  

Ympäristökartoituksen aihe sovitaan yhdessä työjaksopaikan kanssa työjakson alussa. Aiempien koulutusten opiskelijat ovat työskennelleet esimerkiksi ympäristökoordinaattorin, ympäristövastaavan, palveluneuvojan tai Ekokompassivastaavan nimikkeillä.  

Aiempien koulutusten ympäristökartoituksien aiheita ovat olleet esimerkiksi:   

 • Ekokompassi-alkukartoitus ja ympäristöohjelman kokoaminen 
 • Asiakkaille pakattavien tuotteiden pakkausmateriaalien vähentämiseen liittyvien ratkaisujen etsiminen 
 • Kierrätyksen kehittäminen ja ohjeistaminen organisaation 20 eri toimipisteessä 
 • Syväkeräyssäiliöiden kartoitus, optimointi ja kehittäminen sekä jätehuollon selvittäminen ja kehittäminen muutamissa kiinteistöissä 
 • Logistiikkakeskusten jätehuollon kartoittaminen 
 • Isännöintitoimiston taloyhtiöille tarjoaman neuvonnan kehittäminen 
 • Museokiinteistön jätehuollon kartoitus 
 • SM-kisojen ympäristöohjelman laatiminen 

Ympäristöalan ammattitutkinto  

Koulutuksen aikana suoritetaan ympäristöalan ammattitutkinto (150 osp), joka koostuu 3 tutkinnonosasta.  

Kaikille yhteiset tutkinnon osat:  

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen (50 osp)  
 • Ympäristövastaavana toimiminen (50 osp)  

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi:  

 • Kiinteistöjen jätehuollon toteutus (50 osp)  
 • Materiaalien talteenotto ja hyödyntäminen (50 osp)  

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen toteutus  

Koulutus kestää noin 8 kuukautta aikavälillä 22.10.2024 – 6.6.2025. Koulutuksessa on lomaa 22.12.2024 – 1.1.2025. Koulutuksen tavoitteena on ympäristöalan ammattitutkinnon suorittaminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä työllistyminen koulutuksen päätteeksi.  

Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Tampereen keskustan alueella. Koulutuksessa hyödynnetään myös etä- ja monimuoto-opetusta. Suurin osa oppimisesta tapahtuu työssäoppimisena yhteistyöorganisaatiossa. Sen hakeminen alkaa heti koulutuksen alussa ja paikan löytämiseen saa tukea Syklistä. Paikan löytyminen on edellytys koulutuksen valmiiksi saamiselle.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa ja jotka ovat täyttäneet 20 vuotta. Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. 

Opiskelijavalinnat  

Koulutukseen valitaan enintään 18 opiskelijaa. Opiskelijavalinnassa arvioidaan seuraavia tekijöitä:  

 • Hakijan motivaatio tutkinnon suorittamiseen  
 • Kiinnostus ympäristöalaan, jätehuoltoon, kiertotalouteen tai materiaalien talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyen  
 • Riittävää suomen kielen taitoa (B1)  
 • Riittävä ICT-osaaminen: Office-ohjelmien tai vastaavien ohjelmistojen perusteet kehittämishankkeen tekemiseen  
 • Riittävä osaaminen itsenäiseen ja projektiluonteiseen työskentelyyn  
 • Soveltuva koulutus tai työelämästä hankittu osaaminen  

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Muista siis perustella hakemuksesi hyvin! Hakemusten perusteella tehdyn esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun.  

Koulutuksen infotilaisuus  

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus tiistaina 10.9.2023 klo 10 – 11.30 Teamsissa. Et tarvitse Microsoft tunnuksia osallistuaksesi infoon.  

Infotilaisuus tallennetaan ja linkki tallenteeseen lisätään tälle sivulle sivuille tilaisuuden jälkeen. 

Lue lisää Syklin työvoimakoulutuksista: www.sykli.fi/koulutukset/rekrytoivat-koulutukset/  

Koulutukseen hakeminen  

Haku koulutukseen aukeaa kesäkuun aikana. Kun haku aukeaa, koulutus löytyy TE-palveluiden koulutushausta hakusanalla Sykli. Hakuaika päättyy 18.9.2024. Haastattelut pidetään Teamsissa viikolla 40 ja 41.  

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.   

Tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat ma–pe klo 9–16.15 valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta, numerosta 0295 020 702 tai www.facebook.com/koulutusneuvonta. 

Lisätietoja koulutuksesta (1.8. alkaen)

Koulutuksen kokonaisuus ja työjaksopaikat:

Henri Annila

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksen sisällöt:

Katja Rautalin

kouluttaja, ympäristöhuolto