Siirry sisältöön
Metsää.

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Koulutusta metsäalan ammattilaisille

TTS Työtehoseura ry ja Suomen ympäristöopisto Sykli tarjoavat yhteistyössä koulutusta metsäalan ammattilaisille. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia ja ne käynnistyvät vuoden vaihteessa. Koulutukset toteutetaan pääosin etäyhteydellä.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) rahoittaa metsätalouden alalla työskenteleville koulutusta, jonka tavoitteena on tukea ilmastokestävää metsätaloutta ja maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tarjoamme koulutuksia seuraavista teemoista:

Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito
Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti metsiin ilmastonäkökulmasta. Koulutus tarjoaa tietoa metsien roolista hiilinieluina, hiiliviisaan metsän lajeista ja indikaattoreista sekä metsän tarjoamista ekosysteemipalveluista hakkuiden ohella. Opinnoissa lasketaan myös metsän hiilensidontaa ja hiilitaseen määrää.

Opintojakson aikana syvennytään hiiliviisaisiin harvennusmenetelmiin sekä hiilensidontaa edistäviin metsänhoitotoimiin. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi metsäpolitiikkaa ja -sääntelyä kansallisella ja EU-tasolla. Käsittelemme myös vaihtoehtoisia ansaintamalleja metsämaalle (esim. Metso-ohjelma). Teoriaa hahmotetaan käytännössä myös kolmella maastokäynnillä!

Kiinnostuitko Metsien kestävä ja vastuullinen käyttö ja hoito -koulutuksesta?
Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä!

Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi
Opintokokonaisuudessa perehdytään metsätyömaan hiilijalanjäljen laskemiseen ja syvennytään metsäkoneiden käyttöön hiilinielujen kannalta. Opinnoissa perehdytään metsäkoneiden konedatan hyödyntämiseen, metsäkoneen taloudelliseen käyttöön, konevalmistajien fleet management -ohjelmistoihin ja kehitetään työprosesseja. Metsäkonekoulutuksesta vastaa Suomen johtaviin alan kouluttajiin lukeutuva Työtehoseura (TTS).

Kiinnostuitko Tiedolla johtaminen metsätyömaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi -koulutuksesta?
Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä!


Miksi kouluttautua?

Vuonna 2022 uudistettuun ilmastolakiin on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille, jolla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Maankäyttösektorilla on suuri merkitys tavoitteen saavuttamisessa: Suomessa maankäyttösektorin tulisi kompensoida noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä. Tämä korostaa nielujen roolia.

Kysy lisää

Jukka-Pekka Hares

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Taru Uotila

koulutusjohtaja, kiertotalous