Siirry sisältöön
Metsää.

Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa

Koulutusta metsäalan ammattilaisille

Maksutonta koulutusta metsäalan toimihenkilöille ja metsäkoneenkuljettajille

Hiilisavotta tarjoaa sekä toimihenkilöille että metsäkoneenkuljettajille kiinnostavan koulutuskokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää yhdeksän koulutusmoduulia, joista on koostettu kaksi eri opintokokonaisuutta:  Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta sekä Toimihenkilön hiilisavotta. Voit toki koota mieleisesi kokonaisuuden myös erillisistä moduuleista tai ilmoittautua yksittäiseen moduuliin.

Koulutukset:

 • ovat opiskelijalle maksuttomia.
 • toteutetaan pääosin etäopintoina, joten opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, oman aikataulun mukaan.

Koulutukset ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu mukaan! Saat uusinta tietoa hiilinieluista ja niiden hallinnasta. Opit edistämään ilmastokestävää metsätaloutta ja metsien ekologista kestävyyttä.  Metsäkoneyrittäjänä parannat tehokkuutta ja siten liiketoiminnan kannattavuutta.

Koulutukset alkavat vuodenvaihteessa.

Hiilisavotta.fi on TTS Työtehoseuran ja Suomen ympäristöopisto Syklin yhdessä tarjoama metsäalan täydennyskoulutuskokonaisuus, joka:

 • edistää ilmastokestävää metsätaloutta,
 • lisää hiilinieluihin liittyvää osaamista metsätalouden alalla,
 • tuo käytännön työhön uusimpia metsätalouden alan tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä
 • tukee maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Miksi kouluttautua juuri nyt?

Vuonna 2022 uudistettuun ilmastolakiin on kirjattu Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Ilmastolaki asettaa tavoitteita myös maankäyttösektorille, jolla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Maankäyttösektorilla on suuri merkitys tavoitteen saavuttamisessa: Suomessa maankäyttösektorin tulisi kompensoida noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä. Tämä korostaa nielujen roolia.

Osallistumalla koulutukseemme olet mukana ratkaisemassa tätä haastetta. Liity mukaan ja auta rakentamaan ilmastokestävämpää tulevaisuutta metsäalalla.

Ilmoittaudu koulutuksiin

Metsien hiilivaraston kasvattaminen

Tämä opintomoduuli toimii pohjustuksena opintokokonaisuudelle. Opiskelija ymmärtää metsän hiilivarastoon vaikuttavat tekijät, tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti metsän eri ulottuvuuksia ja niiden suhteita toisiinsa hiilensidonnan kannalta, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja hiilivarastoon, ennallistamisen merkityksen ja puunkäyttötapojen merkityksen hiilivarastoon.

 • Metsän maaperä ja hiilensidonta
 • Metsän elinkaari ja kiertoaika hiilensidonnan näkökulmasta
 • Monimuotoinen metsä, indikaattorit ja hiilensidonta
 • Ennallistaminen
 • Ilmastonmuutos metsätalouden kannalta
 • Puunkäyttötavat ja hiilen varastointi

Metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen

Opiskelija ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi opiskelija ymmärtää metsätyömaan hiilijalanjäljen arvioinnin ja päästövähennystoimet.

 • Mitä hiilijalanjäljen laskennalla tarkoitetaan?
 • GHG protokolla: organisaation hiilijalanjälki
 • Scopet eli päästöluokat
 • Miten metsätyömaan hiilijalanjälkeä voidaan arvioida?
 • Päästövähennystoimet

Ilmastotoimien taloudelliset vaikutukset

Opiskelija ymmärtää ansaintamahdollisuudet metsämaasta ilman hakkuita. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: metsämaan hyödyntäminen ilman hakkuita, metsän suojelu, metsä matkailu- ja virkistyskäytössä.

 • Hiilensidontapalvelut
 • Hiilinielurekisteri
 • Metsä kompensaatiometsänä
 • Luonnontuotteiden keruu ja kasvatus
 • Metsien suojelu
 • Metsämaan vuokraus tuulivoimayhtiölle
 • Matkailu ja virkistyskäyttö

Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen

Opiskelija ymmärtää metsämaahan kohdistuvat paineet, metsien merkitys hiilinieluina, ristiriidat eri intressien osalta, mikä vaikuttaa metsien kykyyn toimia hiilinieluina, metsät ekosysteemipalveluna.

 • Metsät intressien ristipaineessa
 • Metsät hiilinieluina, perusteet ja taustat, metsien merkitys hiilinieluina Suomessa
 • Metsien kyky sitoa hiiltä – mitkä asiat vaikuttavat
 • Metsänomistajan motivaattorit hiilinielujen säilyttämiseen
 • Metsän tarjoamat ekosysteemipalvelut. 

Hiilensidonnan laskeminen ja ilmastotoimet käytännössä

Opiskelija ymmärtää ilmakehään vaikuttavat eri kasvihuonekaasut, perusteet metsien roolista ilmastopolitiikassa, metsät hiilinieluina ja hiilivarastoina, metsämaan kasvihuonekaasutaseen ja ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

 • Kasvihuonekaasut ilmakehässä
 • Metsäsektorin hiilivirrat
 • Metsien rooli ilmastopolitiikassa
 • Metsät hiilivarastoina
 • Metsien rooli ilmastonmuutoksessa
 • LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat – metsämaan kasvihuonekaasutase
 • Hiilenkierron tutkimus
 • Ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi

Tutustu muihin Hiilisavotta.fi -täydennyskoulutuksiin täältä!

Kysy lisää

Jukka-Pekka Hares

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous

Taru Uotila

koulutusjohtaja, kiertotalous