Siirry sisältöön
Pisaroita lehdellä.

Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla

Tutkinnon osan koulutus

Koulutuksessa tuemme eri alojen ammattilaisia tunnistamaan oman kestävyysroolinsa yhteiskunnassa

Kestävyyden ammattilaisena osaat huomioida työssäsi yrityksen, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet sekä luonnon kantokyvyn. Opit ymmärtämään, miten ympäristön muutokset vaikuttavat työhösi ja yritykseesi ja miten työsi ja yrityksesi vaikuttaa ympäristöön – ja miten hyviä vaikutuksia kasvatetaan ja huonoja pienennetään.  

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat mm. hiilijalanjäljen pienentäminen, luonnon monimuotoisuuden huomiointi, resurssiviisaus, sosiaalinen kestävyys ja hankintaketjun tarkastelu. Pääset tutustumaan järjestelmälliseen kestävyystyöhön, johon kuuluu lähtötilanteen selvittäminen, toimintasuunnitelman tekeminen, arviointi ja raportointi. 

Koulutuksen aikana pääset tekemään organisaatiollesi kestävän kehityksen kartoituksen. Kartoitus antaa tietoa organisaation kestävän kehityksen tilasta ja auttaa priorisoimaan kestävyystoimenpiteitä. 

Osaamislupauksemme:  

  • Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen kokonaisuuden ja osaa arvioida omalla alalla ja työyhteisössä vallitsevia käsityksiä kestävyydestä.  
  • Opiskelija osaa kartoittaa ja arvioida organisaation kestävän kehityksen tilaa ja kerätä tarkastelun kannalta olennaista aineistoa. 
  • Opiskelija harjoittelee kriittistä ja systeemistä ajattelua, ymmärtää oman alansa ammattikäytännön vakiintuneita normeja ja osaa uudistaa näitä kestävämmiksi osana työyhteisöään  
  • Opiskelija oppii näkemään työnsä, ammattinsa ja työpaikkansa kestävyystoiminnan mahdollistajana: Kestävyys ja muutosagenttius rakentuvat osaksi opiskelijan ammatti-identiteettiä  

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kaksi vuorovaikutteista verkko-opetuspäivää, verkkokurssin sekä kurssin suorittamiseen ohjaavan tehtäväklinikan. 

  • Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla -verkkokurssi Ammattilaisen kädenjälki -alustalla 
  • Johdanto kestävään kehitykseen -verkko-opetuspäivä 
  • Vastuullisuus organisaatiossa -verkko-opetuspäivä 
  • Tehtäväklinikka teemalla: ”Kestävän kehityksen kartoituksen tekeminen” (tutkinnon osan suorittajille)

Tutkinnon osan suorittaminen

Tähän koulutukseen osallistuneilla on mahdollisuus osoittaa osaaminen näytössä ja suorittaa Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa nimeltä Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla. Tutkinnon osan laajuus on 25 osaamispistettä. 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla ympäristöalan käytännön työtehtävissä. Ammattitaito osoitetaan toteuttamalla kestävän kehityksen lähtötilanteen kartoitus sekä kehittämällä käytännön työtehtävissä toimintaa kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

Tutustu Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon tutkinnonperusteisiin ja “Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” -tutkinnon osan vaatimuksiin tarkemmin opintopolun eperusteissa.  


Ilmoittaudu koulutukseen

Työelämän kestävän kehityksen ammattilainen, elokuu 2024
Työelämän kestävän kehityksen ammattilainen, lokakuu 2024


Kysy lisää

Terhi Yli-Pirilä

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen