Siirry sisältöön
Pisaroita lehdellä.

Laatu- ympäristö-, ja turvallisuusjohtamisen työvoimakoulutus

Koulutuksemme tavoitteena on tuoda yritykseenne resurssia toimintajärjestelmien ja vastuullisuuden kehittämiseen. Samalla koulutus tukee työmarkkinoille vapautuneiden osaajien työllistymistä. Tässä koulutuksessa opiskelijat hankkivat osaamista laatu-, ympäristö-, turvallisuus- tai vastuullisuusjohtamisesta sekä niitä ohjaavista järjestelmistä. 
 
Seuraava koulutus käynnistyy syksyllä 2024. Työssäoppimisjakso alkaa joustavasti loka-marraskuussa 2024 ja päättyy kesäkuussa 2025. 

Edut yrityksellenne

 • Opiskelijat toteuttavat organisaatiolle kestävän kehityksen kartoituksen ja laatu-, ympäristö-, turvallisuus- tai vastuullisuusjärjestelmiin tai -ohjelmiin liittyvän kehittämishankkeen. Tarkempi sisältö sovitaan yhteystyössä yrityksen kanssa.
 • Saatte organisaation ulkopuolista osaamista ja näkemystä kestävään kehitykseen ja järjestelmätyöhön 
 • Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksettomaan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta organisaatiolle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta. 
 • Opiskelijat työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta. 

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidettyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta. 

Koulutuksen sisältö

 • kestävä kehitys ja sen johtaminen 
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen toimintaympäristö 
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen 
 • asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja työyhteisödynamiikka 
 • prosessien kehittäminen 
 • jatkuva parantaminen 

Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittyminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. 

Opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon

Esimerkkejä aikaisempien koulutusten projekteista

Opiskelijat tekevät yhteistyöorganisaation kehittämishankkeen, jonka aihe sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Aiemmissa koulutuksissa kehittämishankkeet ovat olleet esimerkiksi:

 • vastuullisuuden toimintajärjestelmämallin rakentaminen
 • hiilijalanjälkilaskentamallin kehittäminen ympäristöjärjestelmän työkaluksi
 • olemassa olevan laatujärjestelmän laajentaminen uudelle toimialalle
 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen
 • ISO14001 käynnistyshanke
 • ympäristöohjelman laatiminen
 • vastuullisuusohjelman laatiminen
 • ISO-toimintajärjestelmien yhtenäistäminen kokonaisuudeksi

Koulutusohjelman kesto

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2024 Uudellamaalla ja sen kesto on n. 9 kuukautta. Koulutusohjelma jakaantuu organisaatiossanne tapahtuvaan tavoitteelliseen työssäoppimiseen ja Syklin järjestämään koulutukseen. Päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely voi tulla kyseeseen.  

Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opintojen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa. 

Kysy lisää!

Henri Annila

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Terhi Yli-Pirilä

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen