Siirry sisältöön

Circular Economy Specialist F.E.C 2023, Uusimaa

Welcome to the Circular Economy Specialist Programme!

Lue teksti suomeksi.

Our programme is conducted in English and welcomes highly educated individuals, primarily international job seekers, with a focus on fostering a sustainable future. The Sykli Circular Economy F.E.C programme offers a unique opportunity for organisations to enrich their teams with new expertise.

This programme is founded upon the collaboration between organisations seeking new talents and individuals seeking new career paths. Participating organisations provide a platform for hands-on learning, enabling them to harness the skills of highly educated professionals for approximately six months.

Applicants for the programme are either experienced professionals or early-career enthusiasts in fields spanning technology, natural sciences, environmental and social sciences, commerce, and communication. International participants also bring unique expertise from their home countries.

Together, the organisation and the participant define the roles, aligning them with the organisation’s needs while promoting the individual’s growth. These roles could encompass executing projects related to the training theme, contributing to developmental initiatives, or undertaking expert tasks within the organization.

The training is intended for both international and Finnish-speaking professionals. The training days will be conducted in English, and the work language depends on the partner company.

Beyond the practical learning phase (around 100 working days), the programme includes about 20 training days provided by Sykli, along with a 5-day break. The curriculum comprehensively explores the circular economy and delves into topics like low-carbon practices, effective communication in expert roles, and the dynamics of material cycles.

Why Participate?

By joining, organisations gain targeted resources and expertise to address specific needs.

The programme offers the chance to get acquainted with a new employee over an extended trial period without employer obligations or payroll commitments during the training period.

It presents a lower-risk pathway to recruitment once the training concludes.

Remarkably, almost 80% of organisations that have engaged with Sykli’s F.E.C programmes have successfully recruited participants upon programme completion.

Costs?

Organisations bear no employer or payroll obligations during the training period. The organisation’s involvement pertains solely to the student’s training costs, amounting to a total of €7,500 (+ 24 % VAT) for the entire six-month programme.

How to Engage?

The Circular Economy F.E.C programme commences in October 2023, accommodating up to 20 organisations. The search for collaborating organisations is already underway.

This programme is a collaborative effort with Uusimaa ELY Centre and TE services.

The guiding aim of these recruitment-focused training programs is to bolster job seekers’ career progression, facilitate new job opportunities, and foster sustained employment.


Mitä ja kenelle? 
 
Kiertotalouden asiantuntija – koulutus järjestetään englannin kielellä ja koulutukseen osallistuvat ovat korkeakoulutettuja pääosin ulkomaalaistaustaisia työnhakijoita. Syklin Circular Economy F.E.C -koulutusohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille saada uutta osaamista joukkoonsa. 

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin puolen vuoden ajaksi. Koulutukseen hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia. Ulkomaalaistaustaisilla osallistujilla on myös erityistä osaamista lähtömaastaan.  

Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. Osaajat voivat esimerkiksi toteuttaa koulutuksen teeman liittyvän kehittämishankkeen tai projektin tai työskennellä muissa asiantuntijatehtävissä organisaatiossa. 

Työssäoppimisen (noin 100 arkipäivää) lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä näiden lisäksi 5 päivän loma.  

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen monipuolisesti ja opitaan myös vähähiilisyydestä, viestinnästä asiantuntijatyössä sekä materiaalikierrosta.  

Koulutukseen sisältyy osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi kiertotalouteen tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen. 

Miksi mukaan? 

  • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.  
  • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta.  
  • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.  
  • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä. 

Kustannukset? 
Organisaatiolla ei ole työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu ainoastaan opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 7 500 eurolla (+ alv 24 %) koko puolen vuoden ohjelman ajalta. 

Miten mukaan? 
Circular Economy F.E.C -koulutusohjelma käynnistyy lokakuussa 2023 ja mukaan mahtuu 20 organisaatiota. Yhteistyöorganisaatioiden haku on jo käynnissä. 

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.  

Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.  

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Ask for more!

Jane Saarnia

johtaja, yritys- ja urapalvelut

Tom Ylönen

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut