Siirry sisältöön
Mustikoita.

Ympäristöturvallisuuskortti ™

Tilaa Syklistä Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus


Käsitelläänkö yrityksessänne kemikaaleja tai vaarallisia jätteitä? Työntekijöiden perehdytys ja motivointi ympäristövastuulliseen toimintaan on tärkeä osa ympäristöriskien hallintaa. Henkilöstön koulutuksella varmistatte vastuulliset asenteet ja toimintatavat ympäristöasioissa. Tilaa henkilöstöllenne Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus!

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on yksipäiväinen koulutus, jonka sisältö toteutetaan yrityksen toimialan ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuspäivä muodostuu yleisestä perusosiosta, yrityksen valitsemista moduuleista sekä kokeesta, jolla varmistetaan henkilöstön osaaminen.

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan.

Koulutuksen aiheita

  • Ympäristöturvallisuuden merkitys yritykselle, turvallisuuteen vaikuttavat tekijät
  • Keskeiset lait, asetukset ja standardit
  • Ympäristöturvallisuushavaintojen tekeminen
  • Jätteiden lajittelun merkitys ja oikea lajittelu
  • Vaarallisten jätteiden ja kemikaalien käsittely
  • Asiakkaiden odotukset ja yrityksen maine

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnanlaajuinen yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Kortin konseptin omistaa Kiva Inspecta.

Monipuolinen kokonaisuus
Ohjelma sisältää ohjattuja ryhmätehtäviä, jotka aktivoivat keskustelua ja osallistujien omaa ajattelua. Käytännön harjoitukset edistävät oppimista ja myönteisten asenteiden ja käytäntöjen siirtymistä arkeen.

Koulutuksen perusosio Ympäristövastuullinen toiminta motivoi osallistujia turvallisiin ja ympäristöystävällisiin työtapoihin. Se nostaa esille yksilön toiminnan merkityksen yritykselle ja ympäristölle. Valinnaisten moduulien ansiosta koulutus voidaan muotoilla
yrityksen toimialan ja tavoitteiden mukaiseksi kokonaisuudeksi.

Myös eri työntekijäryhmille voidaan koota vastuualueisiin sopivat kokonaisuudet.

Mikäli osallistujille halutaan koulutuksesta CAP-merkintä (autonkuljettajien ammattipätevyys), koulutuksessa noudatetaan Trafin vaatimuksia. Haluttaessa voidaan harjoitella pienten öljyvahinkojen torjuntaa.

Kirjallinen koe auttaa varmistamaan jokaisen osallistujan oppimistulokset. Kokeen tarkoituksena on myös kerrata päivän aikana läpikäytyjä asioita. Kokeen suorittanut työntekijä saa Ympäristöturvallisuuskortin.

Tilaa koulutus yritykseesi!
Toteutamme Ympäristökorttikoulutuksen yrityksenne tiloissa tai halutessanne Syklin tiloissa Helsingin Pasilassa tai Riihimäellä.

Koulutuksen hinta määräytyy mm. osallistujamäärän, toistojen ja koulutuspaikan mukaisesti. Hintaan sisältyvät koulutusmateriaalit (kirjanen ympäristöturvallisuudesta jokaiselle osallistujalle, ryhmätyövihko) ja Ympäristöturvallisuuskortin kustannukset.

Pyydä tarjous!

Pauli Vennervirta

kouluttaja, yritys- ja urapalvelut