Siirry sisältöön

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C 2024, Uusimaa  

Organisaatiot ja asiantuntijat tarvitsevat uudenlaista osaamista, kun tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää tekoja kaikilta. Sykli on tarttunut haasteeseen ja pilotoi ensimmäisenä Suomessa täydennyskoulutuksen, joka tarjoaa osaamista organisaation vähähiilisyyteen liittyvistä ratkaisuista eri alojen asiantuntijoille. Ohjelmassa on paikka 15 organisaatiolle ja mukaan voi ilmoittautua nyt.  

Vähähiilisyyden osaamista organisaatioon  

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C -koulutusohjelma on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille tukea työnhakijoiden työllistymistä ja urakehitystä sekä saada uutta osaamista organisaatioon.   

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän työnhakijan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin viiden kuukauden ajaksi. Kyseessä on työvoimakoulutus ja tavoitteena on, että osaaja työllistyy koulutuksen päätteeksi yhteistyöorganisaatioon. 

Hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan tai viestinnän alan osaajia.  Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä osaajalle työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. 

Data-analytiikkaa ja hiilijalanjäljen laskentaa 

Koulutuspäivien sisällöt koostuvat esimerkiksi seuraavista aiheista:  

  • Päästövähennyslaskenta, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki   
  • Data ja digitaalisuus vähähiilisyyden edistämisessä  
  • Kiertotalous 
  • Materiaalien kierto ja materiaalitehokkuus  
  • Kasvihuonekaasut ja niiden kierto, biodiversiteetti 
  • Vastuullisuusraportointi ja viestintä  

15 vastuullista yritystä mahtuu mukaan  

Vähähiilisyyden asiantuntija F.E.C-ohjelma käynnistyy 13.5.2024 ja mukaan mahtuu 15 organisaatiota. Osaaja voi kuitenkin aloittaa työssäoppimisen organisaatiossanne jo 29.4.2024 alkaen. Paikat täytetään sitä mukaa kun yhteistyösopimuksia osaajien ja organisaatioiden välille syntyy.  

F.E.C -ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta ja ohjelma toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on suunnattu Uudenmaan alueen korkeakoulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on tukea työnhakijan urakehitystä, uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijan työllistyminen.

Hyödyt yhteistyöorganisaatiolle 

Sen lisäksi, että organisaatio pääsee tukemaan työllistymistä, organisaatiolla on mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin ainoastaan 7 500 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman ajalta. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta mikäli sopiva osaaja löytyy ohjelman kautta, niin osaajan voi rekrytoida organisaatioon veloituksetta.   

Aiemmista ohjelmista on positiivisia kokemuksia, sillä lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Kysy lisää

Tom Ylönen

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut