Siirry sisältöön

Resurssiviisauden ja ilmastonmuutoksen osaaja

Työvoimakoulutus

Koulutuksemme tavoitteena on tuoda yritykseenne lisää energia- tai materiaalitehokkuuden osaamista ja henkilöstöresurssia. Samalla koulutus tukee työmarkkinoille vapautuneiden osaajien työllistymistä. Työssäoppimisjakso alkaa joustavasti maalis-huhtikuussa 2024 ja päättyy marraskuussa 2024.  

Edut yrityksellenne

 • Opiskelijat toteuttavat organisaatiolle resurssiviisauteen eli energia- tai materiaalitehokkuuteen liittyvän kehittämishankkeen. Tarkempi sisältö sovitaan yhteystyössä yrityksen kanssa. 
 • Saatte organisaation ulkopuolista osaamista ja näkemystä vastuullisuuteen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen 
 • Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksettomaan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta organisaatiolle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta.  
 • Opiskelijat työskentelevät koulutuksen ajan asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.  

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidettyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta.  

Koulutuksen sisällöt

 • Resurssitehokkuus eli materiaali- ja energiatehokkuus
 • Kiertotalous osana ratkaisua
 • Ilmastonmuutoksen työkalut ja ajankohtaiset asiat
 • Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja innovaatiot     
 • Projektityöskentely    
 • Kestävällä tavalla toimiminen        

Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon.   

Esimerkkejä aikaisempien koulutusten projekteista

Opiskelijat tekevät yhteistyöorganisaation kehittämishankkeen, jonka aihe sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Aiemmissa koulutuksissa kehittämishankkeet ovat olleet esimerkiksi: 

 • Energiankäytön tutkimus organisaation, yksikön tai osaston tasolla. Ohjeistus ja koulutus käyttötottumusten muuttamiseksi. 
 • Materiaalitehokkaampi tuote & tuotekehittelyä. Esimerkiksi selvitys mitä materiaaleja tällä hetkellä käytetään ja mitä materiaalivaihtoehtoja on? 
 • Nykytoiminnan kartoittaminen: hukan, hävikin ja pullonkaulojen tunnistaminen. Toiminnan kehittäminen havaintojen pohjalta. 
 • Organisaation jätesuunnitelma: selvitys nykytoiminnasta, seuranta liittyen lajiteltaviin jätejakeisiin, mitoitukseen yms. Havaintojen pohjalta kehittämisehdotuksien tekeminen. 
 • Kierrätysprosesseihin liittyvä kehittäminen ja laiteratkaisut  
 • Hiili- ja muiden ilmastonpäästöjen laskenta, kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja jalkauttaminen 
 • Kiertotalousratkaisut – nykytilanteen kartoittaminen ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteli, esim. suljettu kierto 
 • Ympäristöjärjestelmän mukaisten materiaali- tai energiatehokkuustoimenpiteiden jalkauttaminen 
 • Rakennuksen energiankäytön seuranta muutamalta vuodelta, kulutusten normeeraus, tunnuslukujen laskenta, kulutuspaikkojen tunnistaminen ja kehitysehdotus kulutuksen vähentämiseksi 
 • Organisaation ajoneuvojen kulutusseuranta: päästöjen laskenta ja käyttötottumusten muutos esimerkiksi ennakoivan ajonkoulutuksen toteuttamisella. Seuranta ja muutoksen raportointi. 

Koulutusohjelman kesto

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy Uudellamaalla helmikuussa 2024. Koulutuksen kesto on n. 9 kuukautta, josta työssäoppimista on n. 7 kuukautta. Koulutusohjelma jakaantuu organisaatiossanne tapahtuvaan työssäoppimiseen ja Syklin järjestämään koulutukseen. 

Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opintojen ajan ja ohjaavat opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.  


Sovi tapaaminen – jutellaan lisää! 

Kiinnostuitko yhteistyöstä? Haluaisitko tarjota opiskelijalle työjaksopaikkaa organisaatiostanne? Varaa aika 30 minuutin Teams-tapaamiseen koulutuksen koordinaattorin kanssa, niin jutellaan ajatuksistanne tarkemmin. 


Kysy lisää

Henri Annila

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut