Siirry sisältöön
Tikapuut.

EEinssi: Rakennusten energiatodistukset ja energiakatselmukset

Rakennusten energiatodistukset

Tarvitsetko rakennuksen energiatodistuksen? Hyvin laadittu energiatodistus on hyvä työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta todistuksessa esitetty energiatehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen kulutukseen.

Energiatodistuksen avulla voi verrata eri rakennuksia keskenään, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siis vain itse rakennus ja sen tekniset järjestelmät, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät.

Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Rakennusten energiakatselmus

Rakennusten energiakatselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kiinteistöjen säästöjen toteuttamiseksi ennakoivaan ja kestävään kiinteistönpitoon. Toimenpiteiden hyödyt, säästöpotentiaali ja mahdolliset investointitarpeet arvioidaan elinkaarikustannuksina ja ehdotuksina jatkotoimista.

Energiakatselmuksen pohjalta on helppo lähteä toteuttamaan parannustoimenpiteitä suunnitelmallisesti

Pyydä tarjous

Timo Lahti

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous