Siirry sisältöön
Pisaroita lehdellä.

RekryKoulutus yrityksille

RekryKoulutukset yritysten rekrytointitarpeisiin

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. 

RekryKoulutus

 • räätälöidään yrityksen tarpeisiin
 • kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää
 • antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan
 • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.

Rekrykoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Työnantaja ja TE-palvelut toteuttajina

Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

Työ- ja elinkeinohallinto

 • auttaa asiantuntevasti koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • osallistuu kustannuksiin
 • kilpailuttaa alalle erikoistuneen koulutuspalvelun tuottajan.

Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto valitsevat opiskelijat yhdessä. Rekrykoulutuksiin voivat hakea myös työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat.

RekryKoulutus – miten edetään?

1. Koulutuksen suunnittelu

 • Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee esityksen sähköisessä asiointipalvelussa (vaatii suomi.fi- tunnistuksen).
 • Työnantaja ja TE-palvelujen edustaja arvioivat rekrytoitavien henkilöiden koulutustarpeet ja tekevät alustavan koulutussuunnitelman yritystä varten.

Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta (asiointipalvelu.ahtp.fi)

2. Koulutuksen hankinta

 • Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset kouluttajaehdokkailta julkisten hankintamenettelyjen mukaan. Osapuolet valitsevat yhdessä kouluttajan. Koulutuksen toteutuksesta osapuolet tekevät hankintasopimuksen.

3. Koulutuksen markkinointi ja tiedotus

 • Osapuolet sopivat koulutuksen markkinoinnista ja siitä, miten yritys on esillä tiedotuksessa.
 • Suunnitteluvaiheessa voidaan keskustella siitä, haluatko työnantajana julkaista Rekrykoulutuksesta ilmoituksen myös Avoimet työpaikat – palvelussa varmistaakseen oppilashankinnan.

4. Opiskelijoiden valinta

 • Työnantaja, kouluttaja ja työ- ja elinkeinohallinto sopivat opiskelijoiden valinnasta.

5. Koulutuksen toteutus

 • Asetetut tavoitteet ja hankintasopimus määräävät, miten koulutuksen aikataulut, sisällöt ja työssäoppiminen toteutetaan.

6. Seuranta ja arviointi

 • Osapuolet seuraavat ja arvioivat koulutuksen toteutusta yhdessä.

7. Työsuhteiden solmiminen

 • Työnantaja solmii työsuhteet niiden kanssa, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti.

Kysy lisää

Jane Saarnia

johtaja, yritys- ja urapalvelut

Hannele Hakala

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut