Siirry sisältöön
Varpuja metsässä.

Materiaalitehokkuuskartoitus

Haluatko tietoa yrityksesi materiaalivirroista?

Tarjoamme palvelua materiaalitehokkuuden edistämiseksi käytännön yritystoiminnassa. Materiaalitehokkuuskartoituksella tuomme esiin säästöehdotuksia ja ideoita, joilla yrityksesi tuotantoprosesseja ja toiminnan materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Materiaalivirtalaskennan tuloksena yritys saa materiaalivirroistaan laskelman, jonka avulla mahdolliset pullonkaulat ja muut kehittämistarpeet ovat tunnistettavissa.

Materiaalikatselmus määrittää tuotantoprosessin läpi kulkevien ja kiertävien materiaalivirtojen arvon. Tämän avulla voidaan asettaa eri materiaalivirtojen todelliset kustannukset tärkeysjärjestykseen ja kohdentaa parannustoimenpiteet tehokkaasti prosessin keskeisimpiin osiin.

Materiaalikatselmuksella saavutettavia hyötyjä:

  • kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa,
  • säästöt energia- ja työkustannuksissa,
  • yrityksen kilpailukyvyn paraneminen,
  • luonnonvarojen käytön väheneminen,
  • ympäristökuormituksen väheneminen,
  • kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi,
  • yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa,
  • yrityksen oman osaamisen paraneminen materiaalitehokkuusasioissa.

(Lähde: Motiva)

Kysy lisää ja pyydä tarjous

Tapio Pelto

asiantuntija, hiilineutraali kiertotalous