Siirry sisältöön

Kiertotalouden asiantuntija F.E.C 2023, Häme

Kohti parempaa huomista

Suomi on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaista osaamista organisaatioilta ja asiantuntijoilta. Syklin Kiertotalouden asiantuntija -F.E.C-koulutusohjelma* on ainutlaatuinen mahdollisuus organisaatioille työllistää ja saada uutta osaamista joukkoonsa.

Koulutusohjelma perustuu uusia osaajia etsivän organisaation ja uutta uraa etsivän osaajan yhteistyöhön. Ohjelmassa mukana oleva organisaatio tarjoaa osaajalle työssäoppimispaikan ja saa korkeakoulutetun osaajan työpanoksen käyttöön noin puolen vuoden ajaksi. Koulutukseen hakijat ovat kokeneita tai työuransa alussa olevia tekniikan, luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden sekä kaupan- tai viestinnänalan osaajia.

Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan kehittymistä. Osaajat voivat esimerkiksi toteuttaa koulutuksen teeman liittyvän kehittämishankkeen tai projektin tai työskennellä muissa asiantuntijatehtävissä organisaatiossa.

Työssäoppimisen (noin 100 arkipäivää) lisäksi ohjelmaan sisältyy noin 20 Syklin toteuttamaa koulutuspäivää sekä näiden lisäksi 5 päivän loma.

Koulutuksessa perehdytään kiertotalouteen monipuolisesti ja opitaan myös vähähiilisyydestä, viestinnästä asiantuntijatyössä sekä projekteista.

Koulutukseen sisältyy osaajan yhteistyöorganisaatiolle laatima selvitys liittyen esimerkiksi kiertotalouteen tai muuhun organisaation kehittämistarpeeseen.

Miksi mukaan?

  • Organisaatio saa resursseja ja osaamista kohdennettuun tarpeeseen.
  • Mahdollisuus tutustua uuteen työntekijään normaalia pidemmän koeajan puitteissa ilman työnantaja- ja palkan-maksuvelvoitetta koulutusajalta.
  • Mahdollisuus riskittömämpään rekrytointiin koulutuksen päätyttyä.
  • Lähes 80 % Syklin F.E.C-ohjelmiin osallistuneista organisaatioista on rekrytoinut osaajan ohjelman päätyttyä.

Kustannukset?
Organisaatiolla ei ole työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta. Organisaatio osallistuu ainoastaan opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 7 500 eurolla (+ alv 24 %) koko puolen vuoden ohjelman ajalta.

Miten mukaan?
Kiertotalouden asiantuntija F.E.C-ohjelma käynnistyy lokakuussa 2023 ja mukaan mahtuu 15 organisaatiota. Yhteistyöorganisaatioiden haku on nyt käynnissä.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Rekrytoivien koulutusohjelmien tavoitteena on työnhakijan urakehityksen tukeminen, uusien työpaikkojen löytyminen ja työllistyminen.

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu korkeakoulutetuille työnhakijoille. Organisaatiolla ei ole rekrytointivelvoitetta. Tavoitteena kuitenkin on uusien työpaikkojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.

Kysy lisää

Tom Ylönen

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut