Siirry sisältöön
Pisaroita lehdellä.

Vastuullisuusjohtamisen osaaja

Koulutuksemme tuo yritykseenne resurssia vastuullisuuden ja toiminnan järjestelmällisen kehittämisen teemoihin. Samallakoulutus tukee työmarkkinoille vapautuneiden osaajien työllistymistä. Tässä koulutuksessa opiskelijat hankkivat osaamista vastuullisuudesta ja sitä ohjaavista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä.
 
Seuraava koulutus käynnistyy syyskuussa 2024. Työssäoppimisjakso alkaa joustavasti loka-marraskuussa 2024 ja päättyy kesäkuussa 2025.  

Edut organisaatiollenne

 • Opiskelijat toteuttavat organisaatiolle kestävän kehityksen kartoituksen ja vastuullisuustyötä ohjaavan järjestelmän kehittämishankkeen. Järjestelmä voi olla esimerkiksi laatu-, ympäristö-, turvallisuus- tai vastuullisuusjärjestelmä tai -ohjelma. Tarkempi sisältö sovitaan yhteystyössä yrityksen kanssa.
 • Saatte organisaation ulkopuolista osaamista ja näkemystä vastuullisuuden ja toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen.
 • Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksettomaan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta organisaatiolle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta. 
 • Opiskelijat työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta.  

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidettyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin kautta.  

Koulutuksen sisältö

 • kestävä kehitys ja sen johtaminen
 • Vastuullisuusjohtamisen viitekehykset ja raportointi
 • laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen ja kehittäminen 
 • asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä, kouluttaminen ja työyhteisödynamiikka 
 • prosessien kehittäminen 
 • jatkuva parantaminen 

Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on opiskelijan osaamisen kehittyminen, työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. 

Opiskelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon

Esimerkkejä aikaisempien koulutusten projekteista

Opiskelijat tekevät yhteistyöorganisaation kehittämishankkeen, jonka aihe sovitaan yhdessä organisaation kanssa. Aiemmissa koulutuksissa kehittämishankkeet ovat olleet esimerkiksi: 

 • Hankintaketjun vastuullisuuden arviointi 
 • Toimintamallin kehittäminen tulevaa vastuullisuusraportointia varten 
 • Hiilijalanjälkilaskentamallin kehittäminen ympäristöjärjestelmän työkaluksi 
 • Olemassa olevan laatujärjestelmän laajentaminen uudelle toimialalle 
 • Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen 
 • ISO14001 käynnistyshanke 
 • Ympäristöohjelman laatiminen 
 • Vastuullisuusohjelman, -strategian tai -tiekartan laatiminen 
 • ISO-toimintajärjestelmien yhtenäistäminen kokonaisuudeksi

Koulutusohjelman kesto

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy syyskuussa 2024 Uudellamaalla ja sen kesto on n. 9 kuukautta. Työssäoppimisen kesto on 7–8 kuukautta. Koulutusohjelma jakaantuu organisaatiossanne tapahtuvaan tavoitteelliseen työssäoppimiseen ja Syklin järjestämään koulutukseen. Päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely on mahdollista.  

Koulutussopimus

Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opintojen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa. 

Kysy lisää:

Henri Annila

asiantuntija, yritys- ja urapalvelut

Terhi Yli-Pirilä

kouluttaja, laatu- ja vastuullisuusosaaminen

HUOM! Terhi Yli-Pirilä on tavoitettavissa 28.6. asti ja 5.8. alkaen. Henri Annila on tavoitettavissa 8.8. alkaen.