Siirry sisältöön

Tekoälyavusteisuus energiatehokkuustyössä – KIINTEÄ

Tekoälyalgoritmit ovat rantautuneet energiatehokkuussektorillekin. Millaista hyötyä niistä voisi olla energiatehokkuustyössä, ennen kaikkea energiatehokkuustyöhön liittyvän analyysin ja päätöksenteon tukena?  Tämä oli EAKR-rahoitteisen KIINTEÄ-hankkeen keskeinen teema.

Reilut kaksi vuotta (2018/9 – 2021/2) kestävän hankkeen päätoteuttajana oli Suomen ympäristöopisto Sykli ja toteutuskumppanina Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK. Hanke toteutettiin ylimaakunnallisesti rahoitettuna EAKR-hankkeena, jonka pääasiallinen rahoitus tuli Uudenmaan ja Hämeen liitoilta.

Hankkeelle tarjosi pilottikohteita Helsingin seurakuntayhtymä sekä Hämeenlinnan kaupunki, jotka osallistuivat myös hanketyön ohjaamiseen ja tukemiseen. Hankkeella pyrittiin tukemaan isojen kiinteistönomistajien energiatehokkuustyötä erityisesti palveluverkkoajatteluun, investointianalyysiin ja rakennusten energiatehokkuusominaisuuksien selvittämiseen liittyvässä analyysissä ja työvaiheissa.

Hankkeen toimenpiteisiin liittyi myös kiinteistökannan mallinnusta ja klusterointia sekä ESCO-toiminnan soveltuvuuden arviointia hankkeen pilottikohteissa.

Myös yhteistyöhön yritysten kanssa oli varattu resursseja ja tarkoituksena olikin käynnistää aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa, joka parhaimmillaan tukivat yritysten tuotekehitysaktiviteettejä ja sisälsi mm. pilotointia ja kokeiluja pilottikiinteistöissä.

Yritysyhteistyöstä ja hankkeesta lisätietoja antavat:

Ari Laitala
ari.laitala@sykli.fi
0505668998

Timo Lahti
timo.lahti@sykli.fi 
050 3083 688

Sekä HAMKissa Markus Hansen-Haug.

KIINTEÄ Youtubessa

Uutisia/tapahtumia

Hankkeen kickoff-tilaisuus pidettiin 2.4.2019 Suomen komeimmassa ”pannuhuoneessa”, Helsingin tuomiokirkon kryptassa.

Tilaisuuden keynote puheenvuoron piti kansainvälisesti tunnettu tekoälyn asiantuntija Maria Ritola Iris.ai yhtiöstä. Marian otsikkona oli Ihmisen ja koneen äly: Hypestä ratkaisuihin.

Tilaisuuden muut esitykset

Katariina Penttilä, HAMK
Tilaisuuden avaus ja hankkeen tiivis yleisesittely »

Ari Laitala, SYKLI
Älykkyys energiatehokkuustyössä: case KIINTEÄ »

Elina Hienonen, Helsingin seurakuntayhtymä
Kirkon ympäristödiplomi ja energia- ja ilmastostrategia »

Markus Hansen-Haug, HAMK
Muuttuvat energiatehokkuussäädökset »

Timo Lahti, SYKLI
Energiatehokkuus ja sisäilma »

Lyhytpuheenvuorot

Tapio Miettinen, Leanheat Oy
Kiinteistöjen energiatehokas ohjaus ja ylläpito tekoälyn avulla »

Kalervo Kenkkilä, Kevox Ky
Puhtaan lämmitys/jäähdytysverkoston merkitys energiatehokkuuteen ja elinkaareen »

Ari Tolonen, OptiWatti Oy
Älykästä energianhallintaa »

Janne Heinonen, Enermix Oy
Tekoälyllä rakennukset mukaan kaukolämmön kysyntäjoustoon olosuhteista tinkimättä »

Raija Kautonen, Filtech Clean Air Filters
Puhtaampaa sisäilmaa edullisemmin: ympäristöystävällinen hybridisuodatinratkaisu »

Jarmo Kontro, Eneron Oy
Eneron™ -palvelujen ominaisuudet ja näkemyksiä jatkokehityksestä »

Jouko Järvenpää, Kirkkohallitus
Kirkon rakennusautomaatio valvomo »

Hämeenlinnassa hahmoteltiin 2020-luvun kiinteistönpidon energiaratkaisuja

KIINTEÄ-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa 10.12.2019 Hämeenlinnan kaupungin Raatihuoneen Valtuustosalissa kuultiin neljä tulevaisuusorientoitunutta puheenvuoroa kiinteistönpidosta, energiasta, datasta ja vähähiilisyydestä.

Tilaisuuden avasi HAMKin Ari Lindgren puheenvuorollaan energiaremonteista.

Energiaremontti on remontti, jossa olemassa olevaan rakennusfysiikkaan nojaten etsitään parhaita – usein kustannustehokkaimpia – ratkaisuja. Kannattava yksittäisratkaisu on usein esim. poistoilman lämmön talteenotto. Ari oli tuonut esitystään havainnollistamaan erilaisia antureita ja komponentteja. Erittäin hyvä kysymys on esim. se miksi valaistuksen ohjaus ja säätö toteuteutaan nykymaailmassa vielä langallisena. Langattomilla valokatkaisijoilla on etuja, kuten huokeammat asennuskustannukset sekä helpompi päivitettävyys, kuten liittäminen älykkääseen automaation.

Esitys: Ari Lindgren, HAMK: Kiinteistönpito 2020 -seminaari: Energiaremontti

Hämeenlinnan kaupungin energia-asiantuntija Marika Kyrklund esitteli kaupungin toimia hiilineutraaliuden näkökulmasta.

Kaupungin kiinteistönpidossa oleellista on hiilineutraaliuden tavoittelu, jossa yksi keskeisiä keinoja on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Kaupunki on hiljan liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen. Energiatehokkuussopimuksen on Hämeenlinnassakin ajateltu olevan näyttää olevan yksi keskeisiä keinoja matkalla energia- ja kustannustehokkaaseen kiinteistönpitoon.

Syklin Ari Laitala arveli esityksessään 2020-luvun kiinteistönpidon olevan erityisesti kestävää kiinteistöpitoa, vaikka käsitteelle ei ole edes vakiintunutta sisältöä.

Keskeinen keino on lisätä tiedolla johtamista, joka mahdollistuu lisäämällä datan keruuta ja sen jalostamista päätöksentekoa tukevaksi tiedoksi. Laitala esitteli alustavia KIINTEÄ-hankkeessa tehtyjä data-analyysin tuloksia. Hankkeessa tehtävään data-analyysiin voi tutustua tarkemmin esim. KIINTEÄn vlogissa. Esim. osassa 2, Tuulen viemää (https://www.youtube.com/watch?v=c_5EdhpbUSM), selvitetään tuulen vaikusta rakennusten lämmitysenergian kulutukseen. Lisäksi keskustelua herättivät erilaiset skenaariot energian hinnan kehityksestä. Poikkeuksellinen halvan energian aika näyttää olevan Suomessa ohi ja esim. ”pistorasiasähkön” kokonaishinnan on syytä olettaa nousevan reippaasti 2020-luvulla ja sen jälkeenkin. Ensi makua tästä on jo saatukin siirtohintojen reippaan nousun myötä.
Esitys: Ari Laitala, SYKLI: Kiinteistönpito 2020-luvulla

Tapio Pelto esitteli puheenvuorossaan Syklin koostamaa rakennusten kevytanturointiratkaisua.

Ruuvitag-tuotteisiin perustuvalla IoT-ratkaisulla saadaan kiinteistön sisäolosuhteista nopeasti peruskäsitys, esim. sisälämpötilan ja ilman kosteuden käyttäytymisestä. Hankkeen ensimmäinen varsinainen pilottikohde on Helsingin Lehtisaaressa. Sisäolosuhdeseuranta on mahdollista toteuttaa edullisimmillaan vain muutaman sadan euron kustannuksella ja minitoteutuksena vain muutamilla kympeillä.
Esitys: Tapio Pelto, SYKLI: Kiinteistöjen olosuhdemittaukset helpolla anturoinnilla