Siirry sisältöön

Alvaro-alanvalintarobotti auttaa koulutusvalinnassa

Hankkeessa kehitettiin verkossa tapahtuvaa opiskelijarekrytointia, huomioiden opiskelumotivaatio ja alanvalinnan tukeminen. Alanvalintarobotti tuottaa hakijalle tiedon hänelle soveltuvasta alasta ja mahdollisesti linkittää hakijan suoraan opinto-ohjaajan ajanvarauskalenteriin.

TAVOITTEET:

Tavoitteena oli toteuttaa urapolkua ja ammatinvalintaa tukeva kokonaisuus, Alanvalintarobotti Alvaro, joka kartoittaa hakijan motivaation/kiinnostuksen ja ammatteihin liittyvän kiinnostuksen.

Alvaroon linkitettiin erilaisia valmiita orientoivia materiaaleja ja valmennuksia toisiinsa ja kokonaisuuksiksi.

Mikäli hakija tarvitsee hakeutumisen tueksi erillistä ohjausta, niin Alvaro ohjaa koulutusta tarjoavan oppilaitoksen opinto-ohjaajan tai vastaavan henkilön sähköiseen ajanvarausjärjestelmään

ODOTETUT TULOKSET:

Hankkeen tuloksena tuotettiin ammatinvalintaa helpottava työkalu, alanvalintarobotti Alvaro, joka lisää kohderyhmän osallistumista, tukee henkilöiden työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota valmiilla tukimateriaaleilla sekä parantaa henkilöiden työmarkkina-asemaa. Valmiissa hakurobottiin on sisällytetty Työtehoseuran ja Syklin tutkintoon johtavat koulutukset.

Alvaron sisällä olevat osakokonaisuudet ja saavutetut tulokset ovat:

  • Ammatinvalinnan testaus / kiinnostuksen kartoitus
  • Valmiiden tukimateriaalien linkittäminen, jotta työllistymis- ja opiskeluvalmiudet ja -motivaatio kehittyvät
  • Ajanvarauskalenterin linkitys

Hankkeen toteutusaika: 1.2.2021 – 30.6.2023

Koordinaattorina TTS Työtehoseura

Partnerina SYKLI

Alvaro alanvalintarobotti:

Mikä sinusta tulee isona?

Anna Alvaron auttaa!

Alvaro on alanvalintarobotti, joka testaa kyselyyn vastaajan motivaatiota ja kiinnostuneisuutta TTS Työtehoseuran ja Suomen ympäristöopiston Syklin koulutuksiin.

Alvaro toimii esim. eduskuntavaaleista tutun vaalikoneen tavoin ja vertaa vastauksia TTS:n ja Syklin kouluttajien vastauksiin. Vastaamalla 30 kysymykseen, vastaaja saa tiedon hänelle mahdollisesti soveltuvista koulutuksista.

 
Testi ei perustu tieteeseen. Testikoneen rakentamista on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.