Siirry sisältöön

Verkkopeda – toimivat työkalut verkko-opetukseen

Verkkopeda -hankkeella vastattiin akuuttiin tarpeeseen lisätä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamista verkko-opetuksen toteuttamisessa. Koulutusten myötä kehitettiin erityisesti ohjaus-digitaitoja, jotka auttavat monimuotoista ja laadukasta verkkokoulutusta.

Hanke muodostui viidestä koulutuskokonaisuudesta, jotka tarjosivat monipuolista ja nykyaikaista uutta osaamista. Hankkeen myötä voitiin vastata joustavaan ammatillisen koulutuksen toteutustapaan ja viedä verkossa toteutettavaa koulutusta uudelle tasolle. Ulkopuolelta ostettavat asiantuntijapalvelut paketoituina toivat nykyaikaisia menetelmiä ja huippuosaamista. Koulutuskokonaisuudet olivat suunniteltu niin, että ne vastasivat laaja-alaisesti kaikkien ammatillisten koulutuksenjärjestäjien tarpeisiin.

Hankkeen aikana toteuteutettiin seuraavat koulutusosiot:

  1. Opiskelijoiden ohjaus ja oppiminen ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksessa
  2. Thinglink ja 3Dweb -oppimisympäristöt opetuksessa
  3. Digitaaliset työkalut verkko-opetuksessa
  4. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus opetuskäytössä
  5. Kolmiulotteiset digitaaliset mallit ja mallipohjaiset oppimisympäristöt

Sykli vastasi koulutusosiosta viisi.

Hankeaika: 3.11.2021-30.6.2023

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (päätoteuttaja)

Osatoteuttajat:

  • Työtehoseura
  • Sykli
  • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Lisätietoa:

Riku Mustonen
projektipäällikkö
riku.mustonen@sykli.fi
+35850 3212 913