Siirry sisältöön

Kansanopistot matkalle kohti hiilineutraaliutta ja Agenda2030-tavoitteita

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeen päätöswebinaari

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeen päätöswebinaarissa 16.11.2023 13:00 – 15:00 jaettiin kokemuksia ja oppeja hiilijalanjäljen pienentämisestä ja kädenjäljen kasvattamisesta kansanopistoissa. Hankkeella viitoitettiin kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.


Kaksivuotisella Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa –hankkeella viitoitettiin kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämistyötä toteutettiin yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuivat neljään osa-alueeseen.

  • Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet
  • Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista
  • Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä
  • Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoidaan johtamisen työkalut seurannan tueksi

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen olivat keskeiset tavoitteet, jotka saavutetaan kehittämällä yhdenmukaisia toimintatapoja, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä pilotoimalla käytännön ratkaisuja opistojen arjessa. Hankkeeseen osallistettiin organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhteiskehittämään kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tukevia toimintatapoja.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen transitiosuunnitelma ja sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut.  Transitiosuunnitelma tähtää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Opistojen kädenjäljen kasvattamisen käytännön ratkaisut liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkujen ja menetelmien kehittämiseen.

Hankkeella mahdollistui systemaattinen toimintamallien kehittäminen. Hankkeen etenemisestä ja tuotoksista tiedotettiin myös muille kansanopistoille yhteistyössä Suomen kansanopistoyhdistyksen kanssa. Kehitetyt toimintamallit ovat näin ollen kaikkien kansanopistojen hyödynnettävissä.

Hankkeen toteuttajat ja kesto

Suomen ympäristöopisto Sykli toimi hankkeen koordinaattorina ja tarjosi asiantuntijatukea kestävän kehityksen ohjelmatyön edistämiseen. Hankkeessa oli mukana viisi kansanopistoa, jotka olivat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-pohjanmaan opisto, Kalajoen kristillinen opisto. Hankkeen yhteistyökumppanit olivat Suomen kansanopistoyhdistys ry, Sataedun koordinoima VASKI-hanke ja Gradia.

Opetushallitus oli myöntänyt hankkeelle valionavustusta Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmasta. Hankkeen kesto oli kaksi vuotta alkaen 1.1.2022-31.12.2023.

Kysy lisää

Nina-Maarit Partanen

yhteistyöjohtaja