Siirry sisältöön

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa tarjottiin maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja toisella asteella. Koulutukset olivat suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille, aineenopettajille sekä rehtoreille ja päiväkodin johtajille. Hanke oli Opetushallituksen rahoittamana ja toteutettiin vuosina 2022–2023.

Kokonaisuus tuki koulu- ja varhaiskasvatusyhteisöjen kehittämistä kohti osallistavaa, hyvinvoivaa ja ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antoivat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisivat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa. Läpileikkaavina teemoina koulutusosioissa kulkivat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä.

Hankkeen koulutukset

Lukuvuoden 2022–2023 sekä syyslukukauden 2023 aikana hankkeessa järjestettiin koulutuksia useammalla eri paikkakunnalla. Syksyllä 2022 käynnistyivät koulutukset luokanopettajille sekä päiväkodin johtajille ja rehtoreille. Keväällä 2023 oli luvassa koulutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja aineenopettajille (myös verkkokoulutuksena).

Syksy 2022
Koulutukset luokanopettajille (1,5 op)
Koulutukset rehtoreille ja päiväkodin johtajille (0,5 op)

Kevät 2023
● Koulutukset varhaiskasvatuksen ammattilaisille (1,5 op)
● Koulutukset aineenopettajille (1,5 op)
● Verkkokoulutus kasvatusalan ammattilaisille (1 op)

Yhteistyötahot

Hankkeessa yhteistyössä toimivat WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia.

Otsikkokuvan kuvaaja: Laura Karlin / WWF