Siirry sisältöön

W.A.S.T.E.

Waste awareness: Sorting, Treatment and Education

Vuonna 2009 alkanut yhteistyö SYKLI:n ja Petroskoin kaupungin välillä jatkui vuonna 2011 alkaneen ”W.A.S.T.E. -projektissa.  Projektin rahoittaja oli Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen päätavoitteena oli kehittää Petroskoin kaupungin jätehuoltoa ja jätteiden kierrätystä.

Hankkeen myötä laadittiin ehdotus jätehuollon lainsäädännön uudistamiseksi Karjalan tasavallassa, luotiin kestävän kehityksen opetusohjelmia kaupungin kouluihin ja annettiin koulutusta paikallisille taloyhtiöiden edustajille jätteiden lajittelun järjestämiseksi. Petroskoin lisäksi hankkeeseen osallistui ympäristöasiantuntijoita, opettajia ja taloyhtiöiden edustajia Pietarista (Sistrareskin alue), Apatitysta, Murmanskista ja Pihkovista. Osana projektia laadittiin myös suunnitelma jätehuollon järjestämisestä UNESCO:n maailmanperintökohteessa Kizhin museosaarella Karjalan tasavallassa.

Tapahtumat Venäjällä

Hankkeen puitteissa järjestettiin seminaareja ja koulutustapahtumia sekä Suomessa että Venäjällä (Pietari ja Petroskoi). Näissä vaihdettiin kokemuksia jätteenkeräyksen ja – lajittelun sekä ympäristökoulutuksen järjestämisestä.  Lisäksi järjestettiin koulutusta  opettajille kestävän kehityksen ohjelman rakentamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa.  Petroskoin kaupungin jätehuoltoasiantuntijoille ja taloyhtiöiden edustajille järjestettiin koulutusta jätehuollon käytännöistä suomalaisissa taloyhtiöissä. Syyskuussa 2012 järjestettiin seminaari jätelainsäädännön kehittämiseksi Karjalan tasavallassa. Seminaarissa  olivat mukana edustajat Syklistä sekä Hämeen maakuntaliitosta.

Opintomatkat pohjoismaihin

Hankkeen yksi keskeinen osa oli opintomatkat pohjoismaihin. Keväällä 2012 Sykli järjesti kaksi opintomatkaa, joihin osallistui Kizhi-museon asiantuntijoita ja petroskoilaisia opettajia.  Opintomatkoilla tutustuttiin Turun ja Helsingin jätteenkäsittelylaitoksiin,  Turun saariston jätehuoltoon, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen toimintaan sekä Helsingin ympäristö- ja luontokouluihin. Opintovierailut jatkuivat syksyllä 2012. Syksyn opintovierailulla tutustuttiin jätehuoltoon Suomessa ja Tanskassa.   Hanke päättyi vuonna 2013 jolloin toimenpiteet keskittyivät hankkeen tuloksiin ja niistä tiedottamiseen.

Hankkeen partnerit Venäjällä:

Petroskoin kaupunki (Petrozavodsk City Administration)
“Avtospetstrans”  (Petroskoin kaupungin jätehuoltoyhtiö)
“Energia” (ympäristöjärjestö, Petroskoi)
Kizhin museo
Siestarjoen kaupunki  (Sestroretsk Municipal Administration)
Pihkovan kaupunki (Pskov City Administration)
Murmanskin kaupunki (Murmansk City Administration)
Apatitin kaupunki (Apatity City Administration)

Pohjoismaiset partnerit:

Suomen ympäristöopisto Sykli, pohjoismainen koordinaattori
Miljøpunkt Nørrebro (Tanska)
Avfall Norge (Norja)

Rahoittaja: Pohjoismainen ministerineuvosto NCM

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Taru Uotila: taru.uotila(at)sykli.fi